6/2016

Osud

Jen zem, již cítím pod chodidly,
zná kroky mé a ptáci lehčí jich
nit dálek přestřihují křídly
a žízeň světa zpívá ve větvích.

Prchaje, Bože, od tvé lásky
tvář nastavuji bičům větrným,
dny chudé vážu jako klásky
svěřené rukám neopatrným.