6/2015

Husovi nešlo o osobní integritu

rozhovor s Peterem Morée

Peter C. A. Morée je církevní historik a teolog, působí na Katedře církevních dějin ETF UK. Zabývá se mimo jiné vztahem náboženství a moderních ideologií, zvlášť pak nacionalismu a komunismu.

Nebezpeční psychopati

Před časem jsem se zařekl, že Miloše Zemana budu raději ignorovat. Dokonce i když se vyjádřil k tématu, kterým se v poslední době intenzivně zabývám – to když prohlásil, že jsme „příliš benevolentní k bláznům“ – říkal jsem si, že to nemá smysl. Nakonec ale musím. Pan prezident chtěl beztak asi otevřít diskuzi.

Kázání Jana Čapka

Mi 6,8

Vážené shromáždění, milí přátelé, ve své ranní pobožnosti chci vycházet ze slov proroka Micheáše, 6. kapitola, verš 8 v překladu Martina Luthera:

Církevní azyl – mezi kritikou a stabilizací systému

„Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého“ (Lev 19,33) – tímto biblickým veršem z tzv. zákona svatosti se v Německu často zdůvodňuje církevní azyl.

Překonání strachu z kacířství

Hus se nepovažoval za výjimečný případ. Věděl o dalších, kteří usilovali o reformu církve. Proto si vážil dlouholetého přítele Jeronýma Pražského, který byl později popraven v Kostnici stejně potupným způsobem.

Boží investice

Výtvarné umění ve službách Dnů víry

Příležitost k dialogu

Jako první příspěvek k tématu dialog abrahámovských náboženství v současnosti představujeme článek Saliha Yilmaze, generálního sekretáře a místopředsedy občanského sdružení Mozaiky o. s. Platform Dialog, které za jeden z hlavních bodů své činnosti pokládá právě setkávání lidí různého vyznání a opírá se přitom o islámskou tradici.

Kristus manželství nezaložil

23. května proběhlo na území Irska referendum, které umožnilo dvěma osobám stejného pohlaví uzavřít manželství. Vzhledem k tomu, že Irsko je tradičně katolická země, mohou výsledky hlasování působit překvapivě.

Extrémismus neexistuje

Zdá se, že v České republice je pravicový extrémismus na ústupu. Lidé jako Adam B. Bartoš nebo Tomáš Vandas přestali být zajímaví. Jako by se zároveň trochu přestali snažit. Policie si naopak dělá starosti s levicovým extremismem.

Pro homine 2015 / Naposledy

Ve slavném zlomku B 91 z díla efezského myslitele Hérakleita se píše: „Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky.“ Tato věta zdá se shrnovat zkušenost neopakovatelnosti života. Zkušenost výjimečnosti a nenahraditelnosti každého okamžiku, každého setkání, každé vteřiny existence. Všechno co se děje, okamžitě uplývá a nikdy se už nevrací ve stejné podobě.

Upřímnost na pranýři

Jako děti jsme doplňovali ve škole k určitým slovům jejich opak. Někde se to dařilo: černý – bílý, bohatý – chudý, prázdný – plný, pravda – lež, malý – velký. Někde to nebylo jednoznačné, tak např. je opakem červené modrá či zelená?

Slepec

Nalil jsem slepci víno.
Jak jistotně po něm sáh
a řekl: „Není lidí! Znám
jenom věci! Víno si nalilo víno
a sklenice pije ze sklenice!
Znám jenom věci! A děti!
Prosím vás, chodíte s dětmi
do pohádky nebo
s pohádkou k dětem?“

Vladimír Holan, Předposlední

Hutně a chutně 6/2015

„Čteme den po dni Snář, bez netrpělivosti, napětí, s potěšením. Je to dobré čtení. Je zajímavé, že nepůsobí už tak drásavě. Jestli se to stalo drobnými úpravami a škrty (myslí Jenda), nebo tím, že my sami jsme se změnili, nevím. Čteme to podruhé a jinak. Taky tehdy otevřená a příliš čerstvá přítomnost se stala minulostí, jakoby dávnou.

Nadace Divoké husy 6/2015

V první polovině července poletí Divoké husy podat pomocné křídlo Oblastní charitě Vimperk, která působí na území Vimperska a Prachaticka. Jejím posláním je pomáhat seniorům v Domově klidného stáří v Pravětíně u Vimperka a v domácnostech formou terénní pečovatelské služby a zdravotní služby domácí péče.

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 6/2015 Kamení

spi-fi (neboli spiritual fiction)

Syndikovat obsah