6/2015

Husovi nešlo o osobní integritu Protestant Út, 23/06/2015 - 18:12

rozhovor s Peterem Morée

Peter C. A. Morée je církevní historik a teolog, působí na Katedře církevních dějin ETF UK. Zabývá se mimo jiné vztahem náboženství a moderních ideologií, zvlášť pak nacionalismu a komunismu.

Nebezpeční psychopati Protestant Út, 23/06/2015 - 18:10

Před časem jsem se zařekl, že Miloše Zemana budu raději ignorovat. Dokonce i když se vyjádřil k tématu, kterým se v poslední době intenzivně zabývám – to když prohlásil, že jsme „příliš benevolentní k bláznům“ – říkal jsem si, že to nemá smysl. Nakonec ale musím. Pan prezident chtěl beztak asi otevřít diskuzi.

Církevní azyl – mezi kritikou a stabilizací systému Protestant Út, 23/06/2015 - 18:05

„Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého“ (Lev 19,33) – tímto biblickým veršem z tzv. zákona svatosti se v Německu často zdůvodňuje církevní azyl.

Překonání strachu z kacířství Protestant Út, 23/06/2015 - 18:04

Hus se nepovažoval za výjimečný případ. Věděl o dalších, kteří usilovali o reformu církve. Proto si vážil dlouholetého přítele Jeronýma Pražského, který byl později popraven v Kostnici stejně potupným způsobem.

Boží investice Protestant Út, 23/06/2015 - 18:02

Výtvarné umění ve službách Dnů víry

Příležitost k dialogu Protestant Út, 23/06/2015 - 18:00

Jako první příspěvek k tématu dialog abrahámovských náboženství v současnosti představujeme článek Saliha Yilmaze, generálního sekretáře a místopředsedy občanského sdružení Mozaiky o. s. Platform Dialog, které za jeden z hlavních bodů své činnosti pokládá právě setkávání lidí různého vyznání a opírá se přitom o islámskou tradici.

Kristus manželství nezaložil Protestant Út, 23/06/2015 - 17:59

23. května proběhlo na území Irska referendum, které umožnilo dvěma osobám stejného pohlaví uzavřít manželství. Vzhledem k tomu, že Irsko je tradičně katolická země, mohou výsledky hlasování působit překvapivě.

Extrémismus neexistuje Protestant Út, 23/06/2015 - 17:57

Zdá se, že v České republice je pravicový extrémismus na ústupu. Lidé jako Adam B. Bartoš nebo Tomáš Vandas přestali být zajímaví. Jako by se zároveň trochu přestali snažit. Policie si naopak dělá starosti s levicovým extremismem.

Pro homine 2015 / Naposledy Protestant Út, 23/06/2015 - 17:56

Ve slavném zlomku B 91 z díla efezského myslitele Hérakleita se píše: „Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky.“ Tato věta zdá se shrnovat zkušenost neopakovatelnosti života. Zkušenost výjimečnosti a nenahraditelnosti každého okamžiku, každého setkání, každé vteřiny existence. Všechno co se děje, okamžitě uplývá a nikdy se už nevrací ve stejné podobě.