6/2015

Husovi nešlo o osobní integritu Protestant Út, 23/06/2015 - 18:12

rozhovor s Peterem Morée

Peter C. A. Morée je církevní historik a teolog, působí na Katedře církevních dějin ETF UK. Zabývá se mimo jiné vztahem náboženství a moderních ideologií, zvlášť pak nacionalismu a komunismu.

Nebezpeční psychopati Protestant Út, 23/06/2015 - 18:10

Před časem jsem se zařekl, že Miloše Zemana budu raději ignorovat. Dokonce i když se vyjádřil k tématu, kterým se v poslední době intenzivně zabývám – to když prohlásil, že jsme „příliš benevolentní k bláznům“ – říkal jsem si, že to nemá smysl. Nakonec ale musím. Pan prezident chtěl beztak asi otevřít diskuzi.

Kázání Jana Čapka Protestant Út, 23/06/2015 - 18:08

Mi 6,8

Vážené shromáždění, milí přátelé, ve své ranní pobožnosti chci vycházet ze slov proroka Micheáše, 6. kapitola, verš 8 v překladu Martina Luthera:

Boží investice Protestant Út, 23/06/2015 - 18:02

Výtvarné umění ve službách Dnů víry

Příležitost k dialogu Protestant Út, 23/06/2015 - 18:00

Jako první příspěvek k tématu dialog abrahámovských náboženství v současnosti představujeme článek Saliha Yilmaze, generálního sekretáře a místopředsedy občanského sdružení Mozaiky o. s. Platform Dialog, které za jeden z hlavních bodů své činnosti pokládá právě setkávání lidí různého vyznání a opírá se přitom o islámskou tradici.

Extrémismus neexistuje Protestant Út, 23/06/2015 - 17:57

Zdá se, že v České republice je pravicový extrémismus na ústupu. Lidé jako Adam B. Bartoš nebo Tomáš Vandas přestali být zajímaví. Jako by se zároveň trochu přestali snažit. Policie si naopak dělá starosti s levicovým extremismem.

Pro homine 2015 / Naposledy Protestant Út, 23/06/2015 - 17:56

Ve slavném zlomku B 91 z díla efezského myslitele Hérakleita se píše: „Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky.“ Tato věta zdá se shrnovat zkušenost neopakovatelnosti života. Zkušenost výjimečnosti a nenahraditelnosti každého okamžiku, každého setkání, každé vteřiny existence. Všechno co se děje, okamžitě uplývá a nikdy se už nevrací ve stejné podobě.