6/2005

Nemyslela jsem, že lidi budou mít tak krátkou paměť 2 Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:16

Druhý díl rozhovoru se Zdenou Mašínovou a Rudolfem Martinem v Olomouci 31. října 2004.

Pro homine 2005 / Pravda: dřeň skutečnosti a nezapomínání na život Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:14

Aktuální slovníček biblických pojmů

„Pravda“ znamenala ve staré češtině právo, tedy to, co je pravé a jako správné má být uznáno.

Kázání Štěpána Hájka Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:13

Text: Jonáš 3,10

I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil.

Bůh neučinil, co chtěl učinit. To je pozoruhodné. Logicky z toho plyne, že Bůh je v pohybu, jeho vůle má jakýsi svůj „vývoj“. Mění svá stanoviska, rozhoduje se podle situace.

Druhá světová válka – naděje a úskalí Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:11

Anglický historik Eric Hobsawm napsal Dějiny krátkého století 1914–1991. Vskutku, až do vypuknutí první světové války trval svět 19. století. Svět stabilní, jak jej vidí v protivě k následujícím dramatům zběžný pohled. Jak si hned připomeneme, pod touto stabilitou sílily snahy změnit daný stav i strach ze změn, naděje i tupá netečnost.

Američtí presbyteriáni proti zdi na Západním břehu Jordánu

V červnu 2004 přijal 216. synod [Slovem synod zde označuji General Assembly, valné shromáždění církve, konané každý rok, počínaje r. 2004 jednou za dva roky.] Presbyterní církve USA [Presbyterian Church in the USA Dále jako PC(USA).] rozhodnutí, kterým pověřuje ekonomické oddělení církve, aby „iniciovalo postupné a adresné stažení investic z firem, které působí v I

Máme se dobře, ale jsme zklamaní Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:07

S nizozemským reformovaným farářem Jurjenem Zeilstrou jsme se potkali začátkem 90. let, kdy se jeho tehdejší sbor v Austerlitz rozhodl vyhledat partnerský sbor ve východní Evropě. Tuto konkrétní iniciativu jsme vnímali jako projev svým způsobem riskantní otevřenosti „na východ“.

Současné náboženské tendence v pohledu kvalitativní sociologie Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:05

Sborník prací českých sociologů náboženství: Jaká víra? současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství je metodologicky soustředěn na zkoumání náboženských kvalit, kvantitativní záležitosti jsou až na druhém místě.

Nezapomínat, rozlišovat, a proto odškodnit Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:04

Výročí konce války je pro Čechy a Němce zároveň výročím děje, který jsme si zvykli nazývat odsun. Úmyslně píšu děj a nikoli událost, protože odsun byl pro mnohé rychlou procedurou, pro jiné však měsíce trvající trýzní přesunů, internačních táborů a nucených prací, někteří Němci se vystěhovali až v pozdějších letech.

Byly věci rozhodnuty předem? Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:02

(K recenzi Petra C. A. Moreého, Čeští evangelíci za války, Pt č. 5)

Byla třetí republika pouhým předstupněm diktatury sovětského typu?

Tak to líčila stalinistická propaganda i historiografie. Smyslem bylo zamlčet jiné možnosti. Kupodivu se to týmiž soudy hemží i po Listopadu. Jen s opačným hodnotícím měřítkem.

Slepec Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:00

Nalil jsem slepci víno.

Jak jistotně po něm sáh

a řekl: „Není lidí! Znám

jenom věci! Víno si nalilo víno

a sklenice pije ze sklenice!

Znám jenom věci! A děti!

Prosím vás, chodíte s dětmi

do pohádky nebo

s pohádkou k dětem?“

(Předposlední)