6/2005

Kázání Štěpána Hájka

Text: Jonáš 3,10

I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil.

Bůh neučinil, co chtěl učinit. To je pozoruhodné. Logicky z toho plyne, že Bůh je v pohybu, jeho vůle má jakýsi svůj „vývoj“. Mění svá stanoviska, rozhoduje se podle situace.

Američtí presbyteriáni proti zdi na Západním břehu Jordánu

V červnu 2004 přijal 216. synod [Slovem synod zde označuji General Assembly, valné shromáždění církve, konané každý rok, počínaje r. 2004 jednou za dva roky.] Presbyterní církve USA [Presbyterian Church in the USA Dále jako PC(USA).] rozhodnutí, kterým pověřuje ekonomické oddělení církve, aby „iniciovalo postupné a adresné stažení investic z firem, které působí v I

Nezapomínat, rozlišovat, a proto odškodnit Protestant Čt, 21/12/2017 - 14:04

Výročí konce války je pro Čechy a Němce zároveň výročím děje, který jsme si zvykli nazývat odsun. Úmyslně píšu děj a nikoli událost, protože odsun byl pro mnohé rychlou procedurou, pro jiné však měsíce trvající trýzní přesunů, internačních táborů a nucených prací, někteří Němci se vystěhovali až v pozdějších letech.

Byly věci rozhodnuty předem?

(K recenzi Petra C. A. Moreého, Čeští evangelíci za války, Pt č. 5)

Byla třetí republika pouhým předstupněm diktatury sovětského typu?

Tak to líčila stalinistická propaganda i historiografie. Smyslem bylo zamlčet jiné možnosti. Kupodivu se to týmiž soudy hemží i po Listopadu. Jen s opačným hodnotícím měřítkem.

Slepec

Nalil jsem slepci víno.

Jak jistotně po něm sáh

a řekl: „Není lidí! Znám

jenom věci! Víno si nalilo víno

a sklenice pije ze sklenice!

Znám jenom věci! A děti!

Prosím vás, chodíte s dětmi

do pohádky nebo

s pohádkou k dětem?“

(Předposlední)