6/2005

Nemyslela jsem, že lidi budou mít tak krátkou paměť 2

Druhý díl rozhovoru se Zdenou Mašínovou a Rudolfem Martinem v Olomouci 31. října 2004.

Pro homine 2005 / Pravda: dřeň skutečnosti a nezapomínání na život

Aktuální slovníček biblických pojmů

„Pravda“ znamenala ve staré češtině právo, tedy to, co je pravé a jako správné má být uznáno.

Kázání Štěpána Hájka

Text: Jonáš 3,10

I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil.

Bůh neučinil, co chtěl učinit. To je pozoruhodné. Logicky z toho plyne, že Bůh je v pohybu, jeho vůle má jakýsi svůj „vývoj“. Mění svá stanoviska, rozhoduje se podle situace.

Druhá světová válka – naděje a úskalí

Anglický historik Eric Hobsawm napsal Dějiny krátkého století 1914–1991. Vskutku, až do vypuknutí první světové války trval svět 19. století. Svět stabilní, jak jej vidí v protivě k následujícím dramatům zběžný pohled. Jak si hned připomeneme, pod touto stabilitou sílily snahy změnit daný stav i strach ze změn, naděje i tupá netečnost.

Američtí presbyteriáni proti zdi na Západním břehu Jordánu

V červnu 2004 přijal 216. synod [Slovem synod zde označuji General Assembly, valné shromáždění církve, konané každý rok, počínaje r. 2004 jednou za dva roky.] Presbyterní církve USA [Presbyterian Church in the USA Dále jako PC(USA).] rozhodnutí, kterým pověřuje ekonomické oddělení církve, aby „iniciovalo postupné a adresné stažení investic z firem, které působí v I

Máme se dobře, ale jsme zklamaní

S nizozemským reformovaným farářem Jurjenem Zeilstrou jsme se potkali začátkem 90. let, kdy se jeho tehdejší sbor v Austerlitz rozhodl vyhledat partnerský sbor ve východní Evropě. Tuto konkrétní iniciativu jsme vnímali jako projev svým způsobem riskantní otevřenosti „na východ“.

Současné náboženské tendence v pohledu kvalitativní sociologie

Sborník prací českých sociologů náboženství: Jaká víra? současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství je metodologicky soustředěn na zkoumání náboženských kvalit, kvantitativní záležitosti jsou až na druhém místě.

Nezapomínat, rozlišovat, a proto odškodnit

Výročí konce války je pro Čechy a Němce zároveň výročím děje, který jsme si zvykli nazývat odsun. Úmyslně píšu děj a nikoli událost, protože odsun byl pro mnohé rychlou procedurou, pro jiné však měsíce trvající trýzní přesunů, internačních táborů a nucených prací, někteří Němci se vystěhovali až v pozdějších letech.

Byly věci rozhodnuty předem?

(K recenzi Petra C. A. Moreého, Čeští evangelíci za války, Pt č. 5)

Byla třetí republika pouhým předstupněm diktatury sovětského typu?

Tak to líčila stalinistická propaganda i historiografie. Smyslem bylo zamlčet jiné možnosti. Kupodivu se to týmiž soudy hemží i po Listopadu. Jen s opačným hodnotícím měřítkem.

Slepec

Nalil jsem slepci víno.

Jak jistotně po něm sáh

a řekl: „Není lidí! Znám

jenom věci! Víno si nalilo víno

a sklenice pije ze sklenice!

Znám jenom věci! A děti!

Prosím vás, chodíte s dětmi

do pohádky nebo

s pohádkou k dětem?“

(Předposlední)

Kracie

Prezidentovi se nepozdává postdemokracie. Jeho představa o demokracii je však poněkud úzká. Ve Varšavě na setkání vrcholných představitelů zemí Rady Evropy správně řekl, že boj za svobodu a demokracii neskončil pádem komunismu a že jsou nová nebezpečí a nové hrozby. Znepokojuje ho, že se do života lidí snaží vměšovat různá seskupení bez demokratického mandátu.

Moše Leib ben Wolf z Třebíče, Hagada Van Geldern

Druhá pesachová Hagada Mošeho Lejba z let 1723 (poslední signované dílo) se dnes nachází v San Francisku v soukromé sbírce. Jak se lze dočíst na titulní straně, byla zhotovena pro dvorního Žida Eliezera ben Josefa z Düsseldorfu, který je znám pod jménem Lazarus van Geldern, proto i Hagada je známa také jako Van Geldern Hagada.

Chutně a hutně 6/2005

Víc než jen češtinářkou a jazykovou poradkyní byla Marie Hofmanová, která se narodila 4. června 1907 v Nymburce. Od studentských let byla členkou studentského křesťanského hnutí v Akademické Ymce. Věnovala se zvláště dětem a mládeži. Stala se učitelkou na základní škole. V určitých letech musela dojíždět učit do vzdálených vesnic.

Karl Barth, Boží božství a Boží lidství

Karl Barth (1886–1968) byl vůdčí osobností tzv. dialektické teologie, nazývané též teologie krize či teologie Slova. Patřil k nejvýznamnějším a nejvlivnějším teologům 20. století a jeho literární pozůstalost je jednou z nejrozsáhlejších v celých dějinách teologie.

ProScripta 6/2005

Literární příloha tentokrát nabízí dvě recenze. Přílohu jsme jim vyhradili proto, že zejména první svým rozsahem a záběrem překračuje obvyklý formát článků v Protestantu. Nezávislý a kritický přístup autorů snad vyvrátí i podezření, že na následujících stranách EMAN pouze propaguje svou produkci.

Syndikovat obsah