6/2004

Rozhovor po třiceti letech podruhé Protestant Út, 19/12/2017 - 08:37

V Protestantu č. 4 jsme otiskli první část ankety jako pokus o rozhovor nad dokumentem Nové orientace z prosince 1973 (viz příloha Protestor; Protestant 9/03). K rozhovoru nad dokumentem, který byl plodem zhruba patnáctiletého teologického kvasu uprostřed ČCE a byl předložen jako podnět k obecné rozpravě, tehdy nedošlo.

Pokoušení

Nedávno jsem volal nedávnému rektorovi Masarykovy univerzity Milanu Jelínkovi. Jiří Gruntorád mne opět žádal o vyluštění pseudonymů moravského samizdatu. Jelínek se mne ptal, jestli volám jen proto, že mi nedá hlas svědomí. Přisvědčil jsem mu, a dodal, že těžko rozeznám hlas svědomí od hlasu pokušení.

O inspiraci

Pouze začínající anděl

létá pod oblaky

(ještě v něm teskní cosi po člověku)

 

Pokud tvé čelo křídlem poznamená,

pak je to jeden z nich

 

a stojíš na počátku

jako on

 

(přeložila Milena Fucimanová)

Jak vypadaly židovské knihy ve středověku a renesanci

Opačnou tendenci, směrem k zobrazování figurálních motivů, lze pozorovat právě v případě Hagad. Iluminátorům vyhovovaly Hagady i vzhledem ke svému malému rozměru a nakonec i velkou popularitou a faktem, že nebyly určeny pro užití v synagogách, ale při domácí pobožnosti. Jeden z příkladů je Hagada pocházející ze Španělska ze 14. stol.

Hutně a chutně

Na Václava Bendu (1946–1999) vzpomíná v Respektu č. 23 Petr Uhl. Připomíná, že k Chartě 77 se „přihlásil v lednu 1977, již po výsleších a domovních prohlídkách … během hysterické kampaně proti Chartě.“ Oceňuje vliv, kterým působil v katolickém prostředí, kde přesvědčoval „o mravnosti a nutnosti odporu proti režimu“.