5/2017

Aby muži nemluvili za ženy

Mercy Oduyoye (*1934) je ghanská metodistická teoložka a vysokoškolská učitelka. Působila ve Světové radě církví a Světové studentské křesťanské federaci, učila na Harvardu, Princetonu, Union Theological Seminary a Univerzitě v Ibadanu.

O čem Neruda nenapsal

Už jsou to téměř tři roky, co jsem se přestěhovala do synagogy, tedy farního bytu ČCE v Hořovicích. Věděla jsem, že o Hořovicích, resp. o bídě zdejších lidí, psal Jan Neruda, a pamatovala jsem si z různých knih o historii města, že Hořovice nazval Českým Betlémem.

Kázání Petra Pazdery Payna O Spasitelově těle na kříži

Text: 1. Korintským 1,18

1K 1,18

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

Divadelní variace na téma o češství

Na divadelní scéně Studia Hrdinů se v tomto roce již po několikáté odehrála hra s názvem „Buňka číslo“ v režii Jana Horáka a Michala Pěchoučka. Autorka hry Petra Hůlová reaguje na text lucemburského spisovatele Rogera Manderscheida „čtení v Praze“.

Křesťanství a emancipace: paradoxně neparadoxní

Křesťané a křesťanky, kterým leží na srdci lidská práva, rovnost a svoboda, často narážejí na nepochopení a nedůvěru hned na dvou frontách.

Kdo je náš? Velký přítel s malým škraloupem

Potěšeně si opakuji, že se německý evangelický farář s dcerou, Gerhard a Maria Kozlowsky, stali „našimi“, tedy našimi blízkými přáteli. Je to vůbec možné?

Charta 77 a evangelická Jednatřicítka

Božena Komárková v Zásadách ČCE (1966/1968) v kapitole Instituce, právo a stát píše o samosprávných iniciativách občanů, o evangeliu a právní kultuře, o představitelích světských institucí a jejich podřízenosti zákonu. Zneužijí-li ho, pak občané, jejichž svědomí je zjitřeno evangeliem, k tomu nemohou mlčet.

Odešel spisovatel Alexandr Kliment

Ve své knížce Tři žíně (2009) – což je rozhovor se snachou Janou a vnukem Štěpánem – píše Alexandr Kliment s vděčností a uznáním o brigádě na šumavské Kvildě v roce 1948, kterou uspořádala Akademická Ymka.

Vzdělání je základ. Ale co je základem vzdělání?

Součástí kultury židovského národa byl vždy důraz na vzdělání. V tom tkvěla výjimečnost jeho společenství, díky tomu v průběhu staletí vychoval tento národ tolik význačných myslitelů, vědců i spisovatelů. Ale také dnes je izraelské školství na vysoké úrovni a mohlo by být vzorem mnoha dalším státům; úspěšnost zdejších vědců je neobyčejně vysoká.

Pro homine 2017 / Přehodnocení všech hodnot

Nálezce pokladu jde a koupí pole, neboť shledal, že hodnota v poli nalezených cenností je vyšší, než cena, kterou za pole zaplatí. I toto Ježíšovo podobenství připomíná, že hodnoty nepadají z nebe, nýbrž už jsou tu, byť ležely někdy skryty a nepovšimnuty a čekají, až je někdo objeví.

Hutně a chutně 5/2017

Jak vypnout kremelskou oficiální propagandu, plnou dezinformací, ukazuje Jan Kruliš na příkladu Finska: „Finská verze Sputniku skončila jednoduše proto, že nepřilákala dostatečné množství čtenářů. Že jsou Finové odolní vůči propagandě, má hned několik důvodů.

Výstava těl

Byli jsme schovaní
už nejsme
vystavení těla se koná
mezi zabodnutými mladými buky
v promrzlé zemi

zatím drží
pevně budou stát
nějakých sto let
pak se hlína změní

vyvrhne kořeny
zpět
   do prostoru

Nadace Divoké husy 5/2017

V první polovině června poletí Divoké husy do Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s. Mobilní hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života. Umožňuje rodinám nemocného pečovat o své blízké v jejich přirozeném domácím prostředí.

Syndikovat obsah