5/2015

Co říct lidem, jimž se ztrácí bible

Ve dnech 18–20. května představoval v Benešově, Praze a Brně nizozemský spisovatel a farář na odpočinku Nico ter Linden český překlad své nejvydávanější knihy, Povídá se… podle Tóry.

Upřímné tele

Zlatým teletem současnosti se stalo vše, co je autentické a upřímné. Myslet něco upřímně už je na pokraji vtipu. I když Stanislav Gross zemřel, jeho výrok se stal nesmrtelný. Takto nesmrtelné se však nestanou bonmoty jeho spolustraníka. Asi proto, že po tom tolik touží. Proč je pro mne upřímnost tématem? Co mi na ní vadí? Proč ji vidím jako modlu!

Kázání Jaroslava Pechara

Text: Matouš 10,16 Čtení: Matouš 21,1–17

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice (Mt 10,16)

Milí bratři a sestry, text je krátký, projděme ho postupně.

Byl Hus pro upalování kacířů?

Někteří lidé s velkým zadostiučiněním tvrdí, že Hus sice odvážně a neústupně bránil pravdu až do smrti, ale přece jen byl dosti naivní a zbytečně tvrdohlavý, protože svou neústupností ničeho nedosáhl, církev nezměnil. A prý se příliš nelišil od svých soudců, protože i on prý schvaloval trest smrti pro kacíře.

Nespravedlivá historie (Za Janem Rafajem)

Jméno Jana Rafaje zřejmě nevstoupí do učebnic dějepisu, teologických učebnic ani filosofických slovníků.

Mezináboženská odpověď na volání po reformním islámu

Od příštího čísla se v Protestantu můžete těšit na rubriku věnovanou dialogu abrahámovských náboženství, ve které příslušníci různých tradic představí svoje východiska, zkušenosti, naděje i obavy.

Spolek Zikaron – Paměť

Jedna z „Kavárniček“, což jsou pravidelná setkávání seniorů na evangelické faře v Jindřichově Hradci, se konala jednoho dne na jindřichohradeckém židovském hřbitově. Poté, co jsme si dohromady prohlédli hřbitov i výstavu v obřadní síni, začali naši senioři vzpomínat na své přátele, sousedy a spolužáky, kteří jednoho dne prostě zmizeli.

Pro homine 2015 / Nově

Jeden z největších paradoxů křesťanství není ukrytý v rozporných a složitých teologických větách, ale je nepřehlédnutelně očividný každou neděli. Evangelijní zvěst, která se ohlašuje jako Verbum Novum – jako radikálně nové slovo promluvené Bohem ke světu, je zvěstována v neodeznívající ozvěně. V dospělosti si často dokážeme tuto skutečnost zastřít natolik, že ji skoro nevnímáme.

Semeno vykvetlé

***

Semeno vykvetlé
   na skálu zapadá
   vytrysklé klíčící

Zlé časy nad ním přehánějí se
nad semenem na skále ležícím

Hutně a chutně 5/2014

Cenu Františka Kriegla za r. 2015 převzal spolek Činoherák Ústí za neústupnost primitivnímu nátlaku, demagogii a likvidačním mocenským manýrám ze strany vedení města Ústí nad Labem. Činoherák Ústí navazuje na tradici Činoherního studia, jež od r. 1972 patřilo k několika málo inspirativním scénám a jež představitelé Ústí n. Labem zrušili v r.

Nadace Divoké husy 5/2015

Na počátku června zůstanou Divoké husy v Praze, aby podaly pomocné křídlo Občanskému Sdružení Paprskovec. Jeho posláním je podpora a integrace dětí a mladých dospělých s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti a zlepšování kvality jejich života.

PROTESTOR příloha Protestanta č. 5/2015

Láska bázeň vyhání

aneb pokus o pravdomluvné slovo

Syndikovat obsah