5/2005

Kázání dr. Johannese Friedricha Protestant Čt, 21/12/2017 - 13:23

biskupa zemské Evangelické luterské církve v Bavorsku, pronesené ve Flossenbürgu 10. dubna 2005

Matouš 7,12–21

O utrpení Protestant Čt, 21/12/2017 - 13:21

Je nekonečně snazší trpět poslušně na lidský rozkaz než následkem vlastního svobodného činu. Je nekonečně snazší trpět ve společenství než o samotě. Je nekonečně snazší trpět veřejně a s poctami než v ústraní a v hanbě. Je nekonečně snazší trpět nasazením tělesného života než trpět duchovně.

Olomouc – Praha – Řím a zpět Protestant Čt, 21/12/2017 - 13:03

Sešly se nám v redakční radě dva texty, které si všímají deset let starého svatořečení Jana Sarkandra v souvislosti se změnou na papežském stolci. Jejich autoři sice nereagují bezprostředně jeden na druhého, přesto spolu nepřímo vedou rozhovor – o tom, zda, nakolik a z jakých pozic vstupovat do „vnitřních záležitostí“ římskokatolické církve.

Hutně a chutně 5/2005

Obsáhlou velikonoční anketu „Jak dnes mluvit o vykoupení?“ přináší Teologie&Společnost 2/2005. Jan Štefan v ní mj. připomíná výkřik Hanse Joachima Iwanda na adresu Friedricha Nietzcheho, který zazněl v kázání na sklonku války: „Křesťané by museli vypadat vykoupeněji, říkáte vy. Ne, říkám já, museli by vypadat lidštěji.“ (Dortmund 3. 2. 1945)