5/2005

Asi k tomu dospěla za okupace, když byla vězněná

Rozhovor se Zdenou Mašínovou a Rudolfem Martinem v Olomouci dne 31. října 2004

V rozhovoru je několikrát zmíněna kniha „Čtyři české osudy“, kterou vydala Zdena Mašínová spolu se svým manželem Rudolfem Martinem s podtitulem „Tragický úděl rodiny Mašínovy“ v roce 2001 v nakladatelství Paseka.

Pro homine 2005 / Vykoupení – vyplacení z krajních nouzí

Aktuální slovníček biblických pojmů

Tento pojem chápe hodně lidí, ať v církvi či ve světě, zamlženě, toliko obecně nábožensky. Vy-koupení (hebr. g-'-l, obsahově dost paralelní s p-d-h, popř. i s j-š-'; řec. apolyein a zvl.

Kázání dr. Johannese Friedricha

biskupa zemské Evangelické luterské církve v Bavorsku, pronesené ve Flossenbürgu 10. dubna 2005

Matouš 7,12–21

O utrpení

Je nekonečně snazší trpět poslušně na lidský rozkaz než následkem vlastního svobodného činu. Je nekonečně snazší trpět ve společenství než o samotě. Je nekonečně snazší trpět veřejně a s poctami než v ústraní a v hanbě. Je nekonečně snazší trpět nasazením tělesného života než trpět duchovně.

Flossenbürg 2005

(8.–10. dubna) – Vzpomínka na Dietricha Bonhoeffera

Čekání na kubánské léto

V březnu 2005 se skupinka čtyř dobrovolníků vydala na Kubu se zadáním zkoumat hlavně situaci protestantských církví. Důvodem k tomuto zadání byl fakt, že právě o vztahu protestantů k režimu jsou informace jen mlhavé a zavádějící.

Čeští evangelíci za války

Sborník Prošli jsme v jeho síle podává přehled o odboji mezi evangelíky za druhé světové války. Je výsledkem a prezentací práce komise „Cesta církve za druhé světové války,“ kterou synod ČCE zřídil v r. 1999.

Olomouc – Praha – Řím a zpět

Sešly se nám v redakční radě dva texty, které si všímají deset let starého svatořečení Jana Sarkandra v souvislosti se změnou na papežském stolci. Jejich autoři sice nereagují bezprostředně jeden na druhého, přesto spolu nepřímo vedou rozhovor – o tom, zda, nakolik a z jakých pozic vstupovat do „vnitřních záležitostí“ římskokatolické církve.

Moše Leib ben Wolf z Třebíče

(U. Schubert, Jüdische buchkunst, zweiter teil. Graz 1992, s. 84–86.)

Hutně a chutně 5/2005

Obsáhlou velikonoční anketu „Jak dnes mluvit o vykoupení?“ přináší Teologie&Společnost 2/2005. Jan Štefan v ní mj. připomíná výkřik Hanse Joachima Iwanda na adresu Friedricha Nietzcheho, který zazněl v kázání na sklonku války: „Křesťané by museli vypadat vykoupeněji, říkáte vy. Ne, říkám já, museli by vypadat lidštěji.“ (Dortmund 3. 2. 1945)

Ztrestání Pýchy

V těch dobách báječných, před dalekými lety,

kdy Theologie se skvěla svými květy,

prý jeden z doktorů, a větší druhů svých

– když byl dřív pronikl do srdcí lhostejných

a v jejich hlubinách hnul zmatenými tmami,

když cestou k nebesům byl prošel pěšinami,

jež byly neznámy i jemu dosavad

a jimiž chodíval jen průvod duchů snad –

Syndikovat obsah