5/2004

Kázání Jiřího Šimsy

Čtení: Lukáš 10,25-37

Text: Marek 10,17-22

Pohlcený si nepřipadám

Rozhovor se Svatoplukem Karáskem, kandidátem do Evropského parlamentu.

Jsi v poločase volebního období – jak dnes hodnotíš své rozhodnutí pustit se do parlamentní práce? V čem jsi musel korigovat svoje původní představy?

Po druhém čtení

V neděli 9. května 2004 jsem směla být při prezentaci knihy básní Milana Mrázka „Na okraji“, kterou vydalo a v rámci brněnského festivalu Husovický dvorek představilo vydavatelství EMAN. Nejzvláštnější při ní pro mne bylo, že nikdo z těch, kdo knihu uváděli, Milana Mrázka osobně neznali.

Sexuální zdrženlivost – čistota

1.Úvod

V křesťanských církvích se zabydlelo přesvědčení, že sexuální zdrženlivost, a zejména panenství a panictví připravují jednotlivce, a zvláště pak kněze, k pohotovější a kvalitnější službě církvi. Má prý více času, soustředěnosti a intelektuálních schopností pro takové záležitosti.

OLAM. Krátké kázání očase

Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli.

Tradice otců v Teologii a společnosti

Časopis Teologie & Společnost (pokračovatel někdejších Teologických sborníků z brněnského CDK) se v č. 2/2004 soustředí na téma „tradice otců“. Jde o obrat převzatý z biblického způsobu vyjadřování, kde pojmenovává vztah k tomu, co se má nebo nemá předávat.

Užitečnost apokryfů

(ad: Křesťanské apokryfy čili zábavné neužitečnosti – Protestant 4/2004)

Nadace Divoké husy 5/2004

V první půlce měsíce května podpoříme Občanské sdružení Pohoda z Prahy, které usiluje o normální život lidí s postižením.

Hutně a chutně 5/2004

Jak vypadá náboženský život u nás dnes promýšlí Petr Kolář SJ ve stejnojmenném článku v Universu 2/2004. Všímá si obtížnosti pojmu „náboženský život“, který vždy znova zavání pouhým „dodržováním rituálu“. Kořeny současných problémů vidí v dožívajícím autrokatolicismu, „který je zakořeněn tak hluboko, že dokázal přežít jak rozpad Rakousko Uherska, tak obě následné totality 20.

Jak vypadaly židovské knihy ve středověku a renesanci

(Cecil Roth [ed]. Franz Landsberger. Jevish Art an Ilustrated History. Valentine Mitchell – London 1971. Obrazová příloha je použita také z této knihy.)

ProScripta 5/2004

Jan

Jan se probudil časně ráno. Nebyl zvyklý vstávat tak časně, proto, když se probudil, nevstal hned, ale ještě chvíli ležel v posteli na zádech s očima zavřenýma. Ležel, a tak se stalo, že opět usnul. Spal asi deset minut, a když se znovu probudil, bylo už málem pozdě.

Jednomu bratru

Ruce

docela bezmocné ruce

se pohnuly nezapomenu

 

a ještě jednou naposled

 

a potom minuta k minutě

pomalá

krutá

a potom

ruce

bezmocné spoutané ruce

spočinuly

už se nepohnou

 

a potom

mistr svléká bílé rukavice

 

je půl šesté ráno

venku

Syndikovat obsah