4/2018

O náboženské otevřenosti

Na své krátké návštěvě Spojených států jsem měl příležitost navštívit diskuzní panel v rámci konference, kterou pořádalo Centrum pro výzkum světových náboženství při Teologické fakultě Harvardovy univerzity. Téma panelu byla budoucnost identity „spiritual but not religious“.

Mohou nás politické postoje odloučit od spásy? Protestant St, 25/04/2018 - 22:55

aneb je dnes aktuální status confessionis

Smysl trestu a kaplanské služby ve vězení Protestant St, 25/04/2018 - 22:53

Chci podpořit Petra P. Payna (Protestant 3) – když tvrdí, že horizontem spravedlivého trestu je přivedení provinilého k pokání, tj. k proměně chápání své existence.

Čína: Biskup v klíčové roli při jednáních o jmenování biskupů „zmizel“

Na dokreslení situace křesťanů v Číně (která dle českých úředníků nestačí na to, aby byl čínským křesťanům udělen azyl) přinášíme tuto malou mrazivou zprávu: Biskup loajální s Římem rezignoval, aby mohl být Pekingem jmenován jeho nástupce. Následně se ztratil, píše James Roberts.

Šalba smyslů Protestant St, 25/04/2018 - 22:48

Dny Komenského v Uherském Brodě 21.–28. března 2018

Z machiavelismu ke společenské činorodosti

Hutně a chutně 4/2018

K odkazu „statečnosti a morální integrity kardinála Josefa Berana“ se přihlásila mj. i Amnesty International v ČR. AI totiž vznikla v květnu 1961 ve Velké Británii, když právník Peter Benenson upozornil na zapomenuté politické vězně ve světě.