4/2016

Když Češi překročí práh vlastního domu

rozhovor o občanské angažovanosti s Janem Krajhanzlem

Znamenají konzervativně-autoritářské tendence, jež jsou na vzestupu např. v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku, změnu směřování společností, které se v určité době rozhodly pro demokracii? Odpovědi jsme hledali ve výsledcích výzkumu Občanská angažovanost 2015, který představí Jan Krajhanzl z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity, sociální psycholog, zabývající se ekopsychologií a komunikací občanských a neziskových témat s veřejností.

Křesťanštější než křesťané?

Zatímco se v USA republikánští prezidentští kandidáti předhánějí v tom, kdo na svou stranu získá co nejvíc slušných a tradičních amerických křesťanů, vyjadřuje papež František podporu Berniemu Sandersovi a zve jej do Vatikánu.

Kázání Pavla Keřkovského

Text: Skutky 11,1–3.15–18 Čtení: Skutky 10,24–36

Sk 11,1–3.15–18
O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: „Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!“

O trápení a spravedlnosti pro Jana Šimsu

Mileně

S Janem Šimsou jsem se seznámil v lednu 1977. Měsíc po mém propuštění z vězení mi nabídl 500 korun jako pomoc. Peníze jsem přijal a na oplátku se ho optal, proč věří. Odpověď zněla: „Protože to považuji za rozumné.“

Noční běsnění aneb transformovaná audiovizuální úzkost na vlastní kůži

V předminulém čísle Protestanta líčil Josef Bartošek svůj sen, respektive „noční bdění“, které nazývá „opožděnou reminiscencí“. Nečiní tak pro vyjádření snu samotného, ale aby na něm něco demonstroval. Svým nočním bděním, potažmo sněním ukazuje, že monolog není beseda. Což je teze banální i ambivalentní.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny – novozákonní perspektiva

Dnes uzavřeme pokusem všimnout si podnětů k otevřenosti vůči lidem doposud cizím a lidem na útěku v Novém zákoně.

Islámská teologie osvobození

„Všechno v Islámu je osvobození.“
(„Everything in Islam is liberation“)

Kus cesty s Janem Šimsou

Čerstvě patnáctiletý, vydal jsem se v pátek 27. října 1961 autostopem do Kláštera nad Dědinou. Rodičovský souhlas k opuštění domova jsem získal snadno, stačilo nahlásit, že jedu na setkání evangelické mládeže.

Stačí jen archivní fondy?

Dvakrát k historické studii „Nejpokrokovější církevní pracovník“

Pro homine 2016 / O pokušení

Ve skutečném světě je skutečné zlo. Ať už je pojmenujeme jakkoli, projevuje se i v tom, že lidé jsou schopni chovat se jako jeho spojenci a spolupracovníci. Kdokoli se nechce dát získat ke zlému postoji a činu, tuší cosi o tom, co je obsahem poněkud archaického výrazu „pokušení“. Je to útok zlého.

Po pohřbu

Když se dítě narodí
nadechne a zakřičí
Na konci života
člověk nenadechne a mlčí

Je ticho a prázdno
prostřený stůl
ke kterému nepřijde

Prázdný stůl
prázdná židle
žádný nádech, žádný výdech
nic, smrt

Jen dech je u Boha
kam nedohlédneme
neuslyšíme

Hutně a chutně 4/2016

„S úzkostí v srdci jsme sledovaly průvod, který v sobotu 2. dubna prošel Prahou,“ píší signatářky dopisu organizátorům Národního pochodu pro život 2016„Zaráží nás, že jednou z podporujících organizací této události bylo občanské sdružení D.O.S.T., jehož manifest podepsal vedle vedoucích představitelů Hnutí pro život tak

Nadace Divoké husy 4/2016

V květnu poletí Divoké husy podat pomocné křídlo do Litoměřic, kde sídlí jeden z dvou lůžkových hospiců Ústeckého kraje – Hospic sv. Štěpána, z.s. Kromě lůžkového zařízení poskytuje jako první v kraji i péči o nemocné v jejich domácím prostředí.

Syndikovat obsah