4/2016

Když Češi překročí práh vlastního domu

rozhovor o občanské angažovanosti s Janem Krajhanzlem

Znamenají konzervativně-autoritářské tendence, jež jsou na vzestupu např. v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku, změnu směřování společností, které se v určité době rozhodly pro demokracii? Odpovědi jsme hledali ve výsledcích výzkumu Občanská angažovanost 2015, který představí Jan Krajhanzl z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity, sociální psycholog, zabývající se ekopsychologií a komunikací občanských a neziskových témat s veřejností.

Křesťanštější než křesťané? Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:42

Zatímco se v USA republikánští prezidentští kandidáti předhánějí v tom, kdo na svou stranu získá co nejvíc slušných a tradičních amerických křesťanů, vyjadřuje papež František podporu Berniemu Sandersovi a zve jej do Vatikánu.

Kázání Pavla Keřkovského Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:40

Text: Skutky 11,1–3.15–18 Čtení: Skutky 10,24–36

Sk 11,1–3.15–18
O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: „Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!“

O trápení a spravedlnosti pro Jana Šimsu Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:38

Mileně

S Janem Šimsou jsem se seznámil v lednu 1977. Měsíc po mém propuštění z vězení mi nabídl 500 korun jako pomoc. Peníze jsem přijal a na oplátku se ho optal, proč věří. Odpověď zněla: „Protože to považuji za rozumné.“

Noční běsnění aneb transformovaná audiovizuální úzkost na vlastní kůži Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:36

V předminulém čísle Protestanta líčil Josef Bartošek svůj sen, respektive „noční bdění“, které nazývá „opožděnou reminiscencí“. Nečiní tak pro vyjádření snu samotného, ale aby na něm něco demonstroval. Svým nočním bděním, potažmo sněním ukazuje, že monolog není beseda. Což je teze banální i ambivalentní.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny – novozákonní perspektiva Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:34

Dnes uzavřeme pokusem všimnout si podnětů k otevřenosti vůči lidem doposud cizím a lidem na útěku v Novém zákoně.

Islámská teologie osvobození Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:32

„Všechno v Islámu je osvobození.“
(„Everything in Islam is liberation“)

Stačí jen archivní fondy? Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:28

Dvakrát k historické studii „Nejpokrokovější církevní pracovník“

Pro homine 2016 / O pokušení Protestant Čt, 21/04/2016 - 15:24

Ve skutečném světě je skutečné zlo. Ať už je pojmenujeme jakkoli, projevuje se i v tom, že lidé jsou schopni chovat se jako jeho spojenci a spolupracovníci. Kdokoli se nechce dát získat ke zlému postoji a činu, tuší cosi o tom, co je obsahem poněkud archaického výrazu „pokušení“. Je to útok zlého.