4/2015

Ekumenická bohoslužba za krajinu 2015

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími a s městskou částí Praha Suchdol

zvou na již osmou

EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU

v sobotu 6. června 2015 v 15.00

na levém břehu Vltavy, na zahradě nad Sedleckými skalami

Peníze nemají moc vzbuzovat strach nebo brát víru

rozhovor s Tomášem Vítkem, farářem v Horních Dubenkách a členem Strategické komise ČCE k tématu života církve v nových podmínkách vedli Jakub Ort a Tomáš Trusina

Máme se bát mudlů?

Svět se zbláznil, říká se to. Jedni uřezávají hlavy a ti druzí touží po plošné genocidě. Ne že by to tu už v historii nebylo, ale mnozí z nás právě doufali, že už ne, že se lidstvo poučilo, že nenaletíme znovu na špek hadům, co se nyní nepochybně svíjejí radostí.

Kázání Milana Mrázka

Břevno v oku

Text: Lukáš 6,41

Čtení: Ž 15, Jk 1,16–27
Text: Lk 6,41

Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého, břevna, kteréž jest v tvém vlastním oku, neznamenáš?

Američtější než Američan

Je velmi obtížné psát o kontroverzním dění ve Spojených státech, ať už je to stále narůstající vlna mladých lidí zavražděných policisty hlavně na základě barvy pleti, věznění Chelsea Manningové a pronásledování Edwarda Snowdena, nebo snahy křesťanské pravice pod rouškou „náboženské svobody“ otevírat dveře diskriminaci menšin popř. další věci.

Kým Hus byl a kým se může stát nám

Byl a je M. Jan Hus jednou z největších osobností českých dějin

– či snad vůbec jejich největší postavou?

Je všechno násilí stejné?

Od srpna loňského roku se ve Spojených státech konají protesty a demonstrace, za kterými stojí široké neformální hnutí Black Lives Matter. Hnutí se staví proti zjevně nerovnému přístupu policie k černým a bílým a tvrdí, že příčiny policejní brutality a vražd nelze hledat v pochybení jednotlivců, ale v systému jako takovém.

Světový étos v praxi

Od projektu k prohlášení

Světový étos, projekt, jehož autorem je Hans Küng, vykrystalizoval v Prohlášení ke světovému étosu, předloženém v Parlamentu náboženství světa v Chicagu v r. 1993. Prohlášení připomíná společné etické hodnoty a normy lidskosti.

Marta Kačerová

S Martou Kačerovou jsme se loučili a Pánu Bohu za její život a službu děkovali 16. dubna 2015 v pražském krematoriu a 18. dubna 2015 v kostele u Salvátora. Vděčně jsme si připomínali, co pro nás a pro spoustu dalších lidí znamenala a jak naše životy poznamenala.

Pro homine 2015 / K čemu

V minulém čísle jsme se krátce zamýšleli nad otázkou proč v kontextu Písma a křesťanské tradice. Je to podstatný motiv, střežící neztenčený prostor pro svobodnou a odpovědnou víru. Ale přece jen má otázka proč také svou limitovanost. Je snad až příliš obrácená k minulosti a přítomnosti.

Hutně a chutně 4/2015

Policie ČR se omluvila za zásah na únorovém shromáždění za mír a toleranci, během nějž předvedla a obvinila z přestupku Mikuláše Vymětala a Ivanku Čonkovou, a vyhověla většině bodů stížnosti. Jan Potměšil to v Deníku Referendum 17. 4. komentuje:

Co mohl najíti poutník

Za rána poutník přišel do kraje
cos neznámého v dálce hledaje.
Tragiku žití cítil, jeho hlad.
A přál si nacházet a rozdávat.

Hořely louky květy prostými
a hory, hory čněly za nimi.
Vše podmanit, vše porodit v tom dnu,
několik jisker dát jen ze svých snů.

Nadace Divoké husy 4/2015

V první polovině května zaletí Divoké husy na sever Moravy, aby tam podaly pomocné křídlo Armádě spásy v ČR. Pobočka v Opavě provozuje komplexní systém služeb pro osoby bez domova a usiluje o jejich návrat do běžného života.

Syndikovat obsah