4/2014

Šance mluvit s každým od ředitele po uklízečku

Jaroslav Raich se narodil roku 1947, po studiu ekonomie vystudoval Evangelickou teologickou fakultu v Praze a působil jako farář v Českobratrské církvi evangelické nejprve v Trutnově a pak v Novém Městě pod Smrkem.

Umění paradoxu

Humor a ironie biblických proroků ožívají v Ježíšově výroku, že „snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“

Kázání Nadii Bolz-Weber

Text: Jan 11,14–44

J 11,14–44

Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými aneb „Hebe Fest“

V sobotu před Květnou nedělí se brány areálu Moravských bratří v nizozemském Zeistu otevřely pro účastníky slavnosti, při níž s přáteli a spolupracovníky zblízka i zdáli děkovala Hebe Kohlbrugge za svých 100 let.

Mark Twain a náboženství

Hledíme-li na náboženství jako na materiál ke konzumu spirituálních hodnot, pak mají pravdu sociologové, a je možné hovořit o „náboženském trhu“ a o „tržním boji o klienta“.

Nebudete-li činit pokání

Někdy v lednu jsme se při redakční debatě o tématech pro Protestanta vraceli k homosexualitě a s ní spojené netoleranci. Zaznělo přitom, že v tématu netřeba pokračovat, neboť podstatné bylo (v Protestantu) řečeno a máme naléhavější záležitosti.

Pavel Skála: O svatosti milosrdného Boha

Jako šestý svazek homiletické řady nakladatelství Eman vyšel soubor kázání Pavla Skály (1956–2003), někdejšího faráře ČCE ve Strmilově, v Miroslavi a v Horní Krupé.

Vyloučení nebo výluční?

Šest slepých uliček v přemýšlení o liberální církvi

Doktrina

Jsou evangelické sbory otevřené? Netrpíme doktrinářskou sevřeností? Co si o nás nezasvěcení myslí? Mladý realitkář z Jižního Města se mě zeptal: „Vy jste farář z toho nového kostela u Chodovské tvrze? A tam se smí?“

Ano, smí se k nám? A když se k nám smí, co se vlastně v kostele smí? A co se nesmí?

V šnečích ulitách se dá číst

Vzpomínka na Karla Trinkewitze

Jiří Šafr

Pro homine 2014 / Mezi

Když čteme, jakým způsobem kniha Genesis popisuje stvořitelské dílo, nepřehlédneme, jak velkou roli zde hraje oddělování. Tma a světlo, noc a den, nebeská klenba rozhrnující záplavu prvotních vod, hranice souše, v tom všem bylo Stvořitelovo slovo přítomné jako čepel odsekávající přilnavé kusy doposud neartikulované materie.

Zase už svítá

Zase už svítá
zase se rozednělo
nové jiskrné jitro
nadělil nám Pán

Nestěžuju si
že žiju sám
vždyť tak jsem to chtěl
sám jsem si zavinil
sám do sebe se zavinul

však nyní když cítím slunce paprsky
vybavují se mi verše
Dagmarky

Hutně a chutně 4/2014

Devadesátých narozenin se 11. dubna dožil historik Jaroslav Opat. Listům přitom věnoval esej Odkaz Československa. Inspiruje číst si ho v době ukrajinské krize:

Nadace Divoké husy 4/2014

V květnu poletí Divoké husy do Olomouckého kraje podpořit spolek Spolu Olomouc. Jeho posláním je podporovat lidi se zdravotním, primárně s mentálním postižením v olomouckém regionu, aby mohli žít a realizovat se v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky.

Syndikovat obsah