4/2006

Jarní happening

Byl krásný jarní den. Všude ve vzduchu přísliby nového života. Obloha jako vymetená; tráva svěží a zelená, dokonce i ty bodláky u cesty kvetly. Prostě den, jaký mám rád, den, pro který stojí za to žít.

Nadace Divoké husy 4/2006

V první polovině května poletíme s Nadací Divoké husy do Kojetína a budeme sbírat na nákup válend a lůžkovin, které zlepší pobyt seniorů ve stacionáři místní Charity. Stacionář přispívá ke zvyšování kvality života seniorů, především těch, jimž zdravotní stav neumožňuje žít zcela samostatně a pomáhá pečujícím rodinám.