4/2005

Obejít lidi a pozvat je na zkoušku!

Rozhovor s Tomášem Němcem a Borisem Tančevem

K radostnému překvapení účastníků nedělních bohoslužeb evangelického sboru v Brně-Židenicích se tu na podzim 2004 ustavil pěvecký sbor. Sborové zpívání – specifický výraz evangelické lokální kultury – se přitom zdá leckomu odsouzeno k postupnému zániku.

Zpívání v ROMAklubu – neromsky s Romy

První aktivitou Diakonie ČCE ve Vsetíně bylo zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Od prvopočátku jsme se zaměřili na romské děti a mládež. Zařízení jsme umístili v objektu obývaném více než padesáti romskými rodinami a také název ROMAklub je výstižný.

PRO HOMINE 2005 / Obrácení: návrat(y) k Bohu i k sobě

Aktuální slovníček biblických pojmů

Známé je slovo „pokání“, je však zavaleno (zaneseno) kontexty i ovzduším, které biblickou myšlenku posouvají, ba přesouvají jinam: do (někdy heroických, jindy masochistických či patologických) církevnicko-obřadních, nebo jen spirituálně-meditačních povodí. Božetěch nesl kříž do Říma, velkolepé, ale co s tím dnes?

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Exodus 15,1–21

Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali:

Žít bez Boha s Bohem Dietrich Bonhoeffer (4. 2. 1906–9. 4. 1945)

Málokterý přední křesťanský myslitel měl podobnou myšlenkovou odvahu zdvihnout rukavici, kterou tradičnímu křesťanství hodila moderní civilizace a novověká kritika náboženství. Málokterý moderní teolog Kristovy církve měl zároveň takovou občanskou odvahu, která by vyvrcholila tím, že obětoval svůj život na popravišti.

Šedesát let od popravy Dietricha Bonhoeffera

Ano, bohoslovec, farář byl popraven na šibenici v koncentračním táboře Flossenbürg kousek na západ od našich hranic. Bylo to 9. dubna 1945, měsíc před koncem války, a byla to Hitlerova pomsta těm, kdo připravovali spiklenecké povstání proti němu anebo aspoň o přípravě věděli.

Reformace a protireformace v učebnicích vlastivědy

Bezbřehá polistopadová liberalisace vedla také k záplavě učebnic všeho druhu. Také vlastivěd pro 4. ročník základní školy najdeme neúrekom. Podívejme se na tři z nich: HONZÁK (Pavel Augusta, Fr.

O dvou Lazarech

Za časů církevních otců bývalo zvykem, že se o Květné neděli, na počátku velikonočního týdne, četlo o Lazarovi. Ne o žebrákovi toho jména, o němž vypráví Lukáš, ale o bratru Marty a Marie, o němž mluví Jan. Je to ten mrtvý Lazar, který byl povolán z hrobu – ne ten chudý Lazar, který ležel na prahu domu boháčova.

Hagady 18. století

Arje ben Jehuda Leib z Třebíče

Židovská komunita v Třebíči patřila k nejstarším, v nichž působili židovští písaři a malíři miniatur. (Schubertová sice uvádí, že komunita je nejstarší, je však otázkou, zda malíři provozovali své řemeslo tam, či jako mladí odcházeli do učení jinam.

Hutně a chutně 4/2005

Rozhovor s Alexejem Ženatým, jehož útěk z řad Sovětské armády v r. 1990 skončil až na evangelické faře, přineslo Českobratrské Horácko 1/05.

Nadace Divoké husy 4/2005

Přidejte se i Vy k letu Divokých hus a podpořte spolu s námi v první půli měsíce dubna obecně prospěšnou společnost Speciální škola SVÍTÁNÍ v Pardubicích, která pomáhá usnadňovat dětem s kombinovaným postižením jejich vstup do společnosti.

Nad troskami Nechuštána (pokračování rozhovoru nad článkem Rozbití Nechuštána?)

Dvojznačnost niternosti

Není zapotřebí stavět do protipolohy jako typické protestantské nešvary kritiku niternosti a chválu vnějškovosti. Nemusíme až k Lutherovi, stačí setrvat u Kalvína, aby se ukázalo, že v křesťanské zbožnosti jde o vládu Kristovu nad lidským srdcem i věcmi veřejnými.

Jak se lze a nelze odvolávat na Luthera a Kempenského

Cože to má být podle reformačního hesla stále reformováno? Ecclesia semper reformanda. L. Ondra má ve svém článku (10/04) toto heslo celé, ale myslím, že ho do tohoto důsledku nedomýšlí. Obnova zbožnosti je pro Luthera (jen) jedním z prostředků k obnově církve.

To krvavé uvnitř

To krvavé uvnitř

je tak bezbranné

na dlani nachladne

schované se ztratí

nebo se rozplyne

zmizí mi z očí.

Proto ho nabízím

čtenářce veršů

posluchačce kázání

té spřízněné duši

osamělé a čekající v klubu

těch tak samotářských

dobrodruhů a dobrodějek

s obavou, že nadarmo.

I když zdarma, toliko z milosti

Syndikovat obsah