4/2005

Obejít lidi a pozvat je na zkoušku! Protestant Čt, 21/12/2017 - 12:12

Rozhovor s Tomášem Němcem a Borisem Tančevem

K radostnému překvapení účastníků nedělních bohoslužeb evangelického sboru v Brně-Židenicích se tu na podzim 2004 ustavil pěvecký sbor. Sborové zpívání – specifický výraz evangelické lokální kultury – se přitom zdá leckomu odsouzeno k postupnému zániku.

PRO HOMINE 2005 / Obrácení: návrat(y) k Bohu i k sobě

Aktuální slovníček biblických pojmů

Známé je slovo „pokání“, je však zavaleno (zaneseno) kontexty i ovzduším, které biblickou myšlenku posouvají, ba přesouvají jinam: do (někdy heroických, jindy masochistických či patologických) církevnicko-obřadních, nebo jen spirituálně-meditačních povodí. Božetěch nesl kříž do Říma, velkolepé, ale co s tím dnes?

Kázání Tomáše Trusiny Protestant Čt, 21/12/2017 - 11:53

Text: Exodus 15,1–21

Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali:

Žít bez Boha s Bohem Dietrich Bonhoeffer (4. 2. 1906–9. 4. 1945) Protestant Čt, 21/12/2017 - 11:51

Málokterý přední křesťanský myslitel měl podobnou myšlenkovou odvahu zdvihnout rukavici, kterou tradičnímu křesťanství hodila moderní civilizace a novověká kritika náboženství. Málokterý moderní teolog Kristovy církve měl zároveň takovou občanskou odvahu, která by vyvrcholila tím, že obětoval svůj život na popravišti.

Šedesát let od popravy Dietricha Bonhoeffera Protestant Čt, 21/12/2017 - 11:50

Ano, bohoslovec, farář byl popraven na šibenici v koncentračním táboře Flossenbürg kousek na západ od našich hranic. Bylo to 9. dubna 1945, měsíc před koncem války, a byla to Hitlerova pomsta těm, kdo připravovali spiklenecké povstání proti němu anebo aspoň o přípravě věděli.

Reformace a protireformace v učebnicích vlastivědy Protestant Čt, 21/12/2017 - 11:48

Bezbřehá polistopadová liberalisace vedla také k záplavě učebnic všeho druhu. Také vlastivěd pro 4. ročník základní školy najdeme neúrekom. Podívejme se na tři z nich: HONZÁK (Pavel Augusta, Fr.

O dvou Lazarech Protestant Čt, 21/12/2017 - 11:46

Za časů církevních otců bývalo zvykem, že se o Květné neděli, na počátku velikonočního týdne, četlo o Lazarovi. Ne o žebrákovi toho jména, o němž vypráví Lukáš, ale o bratru Marty a Marie, o němž mluví Jan. Je to ten mrtvý Lazar, který byl povolán z hrobu – ne ten chudý Lazar, který ležel na prahu domu boháčova.

Hagady 18. století Protestant Čt, 21/12/2017 - 11:44

Arje ben Jehuda Leib z Třebíče

Židovská komunita v Třebíči patřila k nejstarším, v nichž působili židovští písaři a malíři miniatur. (Schubertová sice uvádí, že komunita je nejstarší, je však otázkou, zda malíři provozovali své řemeslo tam, či jako mladí odcházeli do učení jinam.

Hutně a chutně 4/2005 Protestant Čt, 21/12/2017 - 11:39

Rozhovor s Alexejem Ženatým, jehož útěk z řad Sovětské armády v r. 1990 skončil až na evangelické faře, přineslo Českobratrské Horácko 1/05.