4/2004

Kázání Pavla Pokorného Protestant Po, 18/12/2017 - 18:16

Čtení: Izaiáš 53 Text: Jan 20,19-31

Sekularizace je „zesvětštění“ Protestant Po, 18/12/2017 - 18:06

Někteří zbožní s chutí proklínají sekularizaci, protože konečně nalezli viníka, který za všechno může. Nebýt jí, byli by lidé mravní, věřící, dokonce i vzdělaní. Civilizace by zase nalezla svůj ztracený řád.

Velikonoce v Jeruzalémě, u Plastiků a v Gibsonově filmu Protestant Po, 18/12/2017 - 18:04

Film The Passion of the Christ (Utrpení Krista) trhá rekordy pokladen, diskutuje se o něm na stránkách denního tisku i na stránkách internetu. Ba co více, mluví o něm i normální lidé v kavárnách, prostě hovoří o něm i lidé, kteří běžně do kina nechodí. Není to zkrátka běžný film.

Vývoj obsahu pesachové hagady – 4 Protestant Po, 18/12/2017 - 17:58

Druhou etapou je doba po zničení chrámu. Zničení Chrámu, dosavadního centra náboženského kultu, nové životní podmínky a otřesy ve všech oblastech života židovské komunity, to vše se nutně odrazilo i v životě náboženském. Bohoslužby i liturgie nabývají pozměněných forem, svátky, mezi nimi i Pesach, opět mění svou duchovní náplň.

Nadace Divoké husy 4/2004 Protestant Po, 18/12/2017 - 17:54

V první půlce měsíce dubna chceme podpořit Občanské sdružení Tři, jehož cílem je výstavba a provoz křesťanského komunitního centra v Čerčanech. Jeho součástí bude hospic, kostel, vzdělávací centrum, škola a centrum volného času. V hospicu, který je prvním zařízením tohoto typu ve Středočeském kraji, bude nabízena lůžková, domácí i stacionární péče.

Hutně, chutně Protestant Po, 18/12/2017 - 17:51

Tajem, vlastně velký tajem vyslovila v sobotu večer 27. března 2004 Barbora Hrzánová chvilku po té, co za roli Helenky ve hře Hrdý Budžes Divadla v Příbrami obdržela cenu Thálie v činoherním oboru. Citovala poměrně přesně z textu hry, a zcela v duchu humorné nadsázky, která z celého představení dýchá, jak se nedávno mohli přesvědčit i televizní diváci.

Dneska Protestant Po, 18/12/2017 - 17:48

Tak tomu dneska je
a taková je tma,
že Bůh na nás hledí
vyloupanýma očima.

A jeden druhého
ptáme se: Jsi?
zatímco Bůh tápe
vykradenými nebesy…