3/2018

Hutně a chutně 3/2018

„Je třeba si přečíst i text, ke kterému ilustrace patří, ale baví mě i ty asociace bez textu,“ podotkla v rámci diskuse pod svým obrázkem pro Protestant č. 3 autorka Marika Bumbálková. A zde některé z asociací: Šli do mekáče. Šli ven hulit, bo nechtějí dostat flastra od ČOI-ky. Zase jste po sobě nesklidili ze stolu! Poslechli studenty a vyšli ven.

Špinavé boty

Podíval jsem se
na své zabahněné boty
prach stvoření
dopadající
na domy
stažené z kůže

dočasné chvosty
neposedných
zvířátek
často svazovaných
a bitých

procházím ulicemi
v zabahněných botách
oblékám se do svátečních rouch

Protestor 3/2018

SČED na štítě a přece se štítem

Pohnutá historie Svazu českobratrského evangelického duchovenstva – jeho zápasy a uvězněný a odsouzený předseda

 Motto: Co by bylo potřeba napsat, jsou dějiny solidarity (Sváťa Karásek)