3/2016

Integrace uprchlíků – téma pro 21. století

rozhovor s Libuší Černou

Libuše Černá pochází z České republiky, do Německa emigrovala v sedmdesátých letech minulého století. Je novinářkou, docentkou na vysoké škole v Brémách v oboru mediálních studií (se specializací na problematiku Evropské unie), šest let předsedá tamější Radě pro integraci. V roce 2015 byla oceněna titulem Diversity Personality 2015, 7. března 2016 jí udělil prezident Spolkové republiky Německo Spolkový kříž za zásluhy.

Křesťané a právo

Ježíš v „kázání na hoře“ bere sice vážně jen některá civilní práva římského státu, ale v zásadě nenabádá k anarchii. Učil, že některá civilní i náboženská nařízení nemáme dodržovat, pokud neslouží k pěstování solidarity v mezilidských vztazích.

Kázání Štěpána Hájka

Text: První Korintským 10,24

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! (1K 10,24)

Roztříštěný pohled na proměny kněžské identity

Minulý rok vyšla pod vedením Jiřího Hanuše a kolektivu v brněnském nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury kolektivní monografie nazvaná „Služebníci neužiteční“. Kněžská identita v českých zemích ve 20. století.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny II.

(Pokračovaní z předchozího čísla)

Americké volby a asymetrie extrémismu

Ve chvíli, kdy se k vám dostává tento Protestant, už je dost možná jasné, kdo bude letos v amerických prezidentských volbách reprezentovat obě velké strany. Zastavovat se tak ještě u primárek může působit jako neaktuální myšlenková hra.

Alláh v holandském kostele

Zjevili se z ničeho nic a začali pravidelně docházet k nám do sboru ve Westmaas. Syřané. Sympatický mladý pár s biblí pod paží. Neuměli holandsky ani anglicky. A moje slovní zásoba v arabštině čítá nanejvýš deset slov. O to víc jsme se na sebe usmívali.

Nebudeš nudit aneb hlas z kostelních lavic k diskusi

Těmito řádky chci reflektovat setkávání s kazateli evangelické církve na půdě bohoslužby. V mém případě nejsou každonedělní, ale ani řídká.

Kdo je náš: Pavel spolubratr?

Četli jste Pavlovu knížku Hostina chudých? Psal ji pro nás. Nemáme se utrápit sami nad sebou, ale směle přistoupit a nechat se hostit. Pozval tím sám sebe také?

Pro homine 2016 / Pokoj s Bohem

„O bohu mi nic neříkejte, dejte mi s ním pokoj.“ Těžko statisticky ověřit, jak často se to řekne. Pokaždé je to velmi závažné. Možná jako signál, že řeč o Bohu se dotýká lidské skutečnosti, a tím je znepokojivá. Znepokojivost snad nemá být její smysl, je to však její účinek.

Hutně a chutně 3/2016

„…váš list rezignoval na byť jen zdání objektivity a namísto informování vede kampaň – kampaň proti několika tisícům dětem s lehkým mentálním postižením, které využívají své právo a vzdělávají se (nebo se v budoucnosti chtějí vzdělávat) inkluzivně v běžných základních školách,“ napsal v reakci na kampaň Blesku proti inkluzi Tomáš Hečko.

Nadace Divoké husy 3/2016

V dubnu poletí Divoké husy podat pomocné křídlo organizaci Jako doma – Homelike, o.p.s., která spolupracuje s ženami bez domova. Jsou neviditelné a zranitelné, proto stojí na jejich straně. Ukazuje se, že o ženském bezdomovectví chybí informace a je jiné než to mužské.

Syndikovat obsah