3/2014

Modlitba byla lidem na Majdanu oporou

O náboženství a menšinách na Ukrajině

Rozhovor s publicistou Bohdanem Kopčákem, který má ukrajinské kořeny a pracoval jako zpravodaj z Ukrajiny a Ruska pro slovenskou tiskovou agenturu. Rozhovor vedla Magdaléna Trusinová

Tolerance, či láska?

(poznámky k mezináboženskému dialogu)

Kázání Josefa Veselého

Text: List Římanům 1,7

Ř 1,7

Milost vám a pokoj od Boha otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Všem vám v Brně, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti, budu vypravovat o tomto známém apoštolském pozdravu.

Chvála nacionalismu

Pozitivní hodnoty

V souvislosti s děním na Ukrajině hovoří mnozí o nacionalismu. Toto slovo je přitom automaticky spojováno s nesnášenlivostí, antisemitismem, rasismem.

Buď zdráva, Rút!

aneb o několika souvislostech jednoho biblického soudružství

Populista nebo pro lidi?

Krátká redakční debata na téma ozvučnosti papeže Františka

Církev v ekumenické frontě

Každý zákon má nějaké nadprávní pozadí, do formulací jednotlivých paragrafů se promítá i obraz světa, který je zákonodárci vlastní. V případě zákona č. 428/2012 Sb.

Pavel Stolař si ví rady, ale stačí to?

Ve svém textu (Pt 10/2013) jsem vyjádřil znepokojení nad tím, že vyhlídky církve v nové situaci do budoucnosti jsou namalovány do grafů, na jejichž osách figurují jen čas a peníze. Měl jsem dojem, že chybí hlas duchovních z vedení církve.

Transformace církevního života je přede dveřmi a někde již začala

Debata o „církevních restitucích“ na stránkách Protestanta (1/2014, 2/2014) se konečně dostala do vyhraněné polohy. Začínají se ostřeji rýsovat postoje jejich kritiků i zastánců. Odpůrci tvrdí, že nejde o „vyrovnání některých majetkových křivd“, ale že před nás dějiny staví test mravní odolnosti, zda odoláme nástrahám mamonu. Církev má být chudá.

Pro homine 2014 / Uvnitř

Slovesa a podstatná jména – to jsou slovní druhy, které mají v našem mluvení a myšlení určitou výlučnost. I při čtení biblického textu svítí jasnějším světlem, upoutávají pozornost. V této dvojici druhů se spojuje hebrejská tradice s motivy starověkého Řecka. Slovesa vyjadřují dění, události, dynamiku Božího a lidského jednání.

Hutně a chutně 3/2014

S obhajobou ruského anšlusu Krymu se stručně vyrovnává Dan Macek na www.ceskapozice.cz: „Na rozdíl od ruského vpádu do Gruzie v roce 2008 se tentokrát jednoznačně jedná o nevyprovokovanou invazi: nepředcházelo jí žádné ukrajinské ostřelování separatistické bašty Sevastopolu, žádné po

Nová zeď

Zeď, nová zeď, jaksi urychlená,
předstírající a vlastně
tak vylhaná, že bys nejraději
vyhledal nějakou zříceninu.
Hned u ní až po sám okraj asfaltu
je zastávka autobusu
a stanoviště taxikářů.
A právě jeden z nich, opřen o tu zeď,
vyzáblý a jaksi nevědoucí,
zda žije o přestávce nebo je
na dovolené či v důchodu

Nadace Divoké husy 3/2014

V dubnu poletí Divoké husy do Prahy podpořit Centrum MARTIN o.p.s. Pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením s integrací do společnosti. Vedle pestré nabídky volnočasových aktivit a vzdělávacích kurzů nabízí též poradenství při hledání zaměstnání a v orientaci na trhu práce.

Syndikovat obsah