3/2012

Církev se bude stydět

rozhovor s Pavlem Čižinským

Pavel Čižinský působí jako advokát v Praze, je jedním z mluvčích hnutí ProAlt a členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.

 

Soudy stranou

V září loňského roku byl v Jemenu americkými bezpilotními letadly zabit imám Anwar al-Awlaki. Jde o pozoruhodnou událost, zvláště proto, že al-Awlaki byl americkým občanem a ve 14. dodatku Ústavy Spojených států amerických stojí, že „žádný stát nemá právo zbavit jakoukoli osobu života, osobní svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu (ang. due process)“.

Kázání Jana Zámečníka

Text Jan 4

J 4,6–18.28–30

Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno

V souvislosti s projednávaným návrhem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi se Český bratr (1/2012) zeptal: „Jaký objem komunisty ukradeného církevního majetku se vrátí ČCE?“ Na tuto otázku odpověděl náměstek synodního seniora Pavel Stolař:

Technická poznámka k lásce a flirtu

Citace Šárky Schmarczové z brožury Jaroslava Šimsy „O lásce a flirtu“ (Protestant 10/2011) a interpretace Moniky Žárské (Protestant 1/2012) mne upozornily na to, že jde o text dnes už málo známý a mládeži nepřístupný. Brožura vyšla v roce 1939 a z podnětu Pavla Hastrlíka znovu po válce a obsahuje: Řeč na horách, tj.

Biblická a nebiblická politika?

V čem tkví křesťanskost amerických republikánů?

Za svobodu a důstojnost

Prohlášení prezidenta Obamy při příležitosti pocty Václavu Havlovi 6. ledna 2012

Bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství

– tak zní podtitul knihy Náboženství pro ateisty. Sepsal a jmenným i věcným rejstříkem opatřil Alain de Botton. Autor se prokazuje jako velký znalec mnoha náboženství, včetně křesťanství. Některými konfesemi však zůstal nedotčen.

Vzpomínka na předsedu SČED Vlastíka Slámu (26. 7. 1921–13. 2. 2012)

V posledním roce války pořádal sbor v Praze-Kobylisích řadu shromáždění pro účastníky a předsedy pražských evangelických dorostů a sdružení. Ještě se neužívalo slova „školení“ ani „kurz“, bylo to něco mezi tím. Vedl je diakon Sláma spolu se sdružencem Vladimírem Ferstem a studentem chemie a posléze theologie Vladimírem G. Eidernou.

Neklidní studenti

Studenti vysokých škol jsou tradičně tou radikálnější společenskou skupinou, která je citlivá na nedostatky společenského řádu, staví se k němu kriticky a často je také nositelkou změn. Akademická půda hraje v tomto procesu roli svobodného prostoru pro diskusi a zkoumání širších společenských souvislostí.

Něco zásadního zůstalo nevysloveno

Reakce na Pohřbívání mrtvých (Protestant č. 2, 2012)

V Rudolfinu zněly cimbál i saxofon

Oratorium Orbis pictus Zuzany Lapčíkové

Pro homine 2012 / Moudrost věků (s nátiskem omlazovací kůry)

Napříč biblickou stejně jako mimobiblickou sapienciální tradicí zaznívá, že dobrým vysvědčením pro moudrost je její starobylý původ. „Jen se zeptej předešlého pokolení, a co vyzkoumali jejich otcové, buď hotov slyšet“, radí Jóbovi Bildad Šúchský (Jb 8,8).

Hutně a chutně 3/2012

Dva nedávné nálezy Ústavního soudu ohledně svobody projevu komentoval Martin Komárek v MFDnes 20. 3.: „Svoboda sdělovacích prostředků nesmí být omezena. Nesmí být omezena ani jejich svoboda šířit pomluvy, nepravdy, ba i lži a pornografii.

Nahota

Nahota

Stvořím si tě k tvé podobě
i k obrazu svému. A ještě –
a potom ještě pro potlesk
náhlého letního deště.
Jako by zpomalený blesk
zdráhavě sjížděl po tobě,
stvořím si tě v tvé podobě –
a z očí svých blesk ten ještě.

Nadace Divoké husy duben 2012

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Syndikovat obsah