3/2010

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 3/2010 Protestant Čt, 07/06/2012 - 09:07

„PUNK OFF“ – výběr z textů Lukáše Bendy, řečeného Luciáš

Jako Ty

posíláme si virtuální obrazce
vážné i nevážné
debaty o lásce

vedeme převážně
přes znaky displeje
prokletý básník se
nám s chutí zasměje

kam ztratila se ta touha naděje
a proč chvíle dlouhá je
že se nic neděje

Nadace Divoké husy 3/2010

Přidejte se i vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině dubna poletíme s Divokými husami do Vsetína podpořit tamní Diakonii a její projekt pro seniory. Diakonie Vsetín realizuje přestavbu staré školy na Domov se zvláštním režimem, určeným seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Hutně a chutně 3/2010

Výběr z družstevního týdeníku Kulturní noviny: „Zatímco minulý režim dospěl ve jménu spravedlnosti pouze k rovnostářství, ten dnešní se ve jménu svobody dopracoval jenom ke glorifikaci egoismu. Sice se nám to sofistikovaně balí do liberálních řečí, ale v praxi jsme absolvovali úpadek demokracie na pouhé právo silnějšího… Nikdo nám za nás nezařídí demokracii.

Latentně rozšiřovaný?

Článek Mileny Šimsové o „nelehko otevíratelném tématu“ (Pt 2/2010, s. 6) obsahuje ve svém druhém odstavci nesrozumitelnou větu. Je uvozena velmi srozumitelným konstatováním, že pokud jde o antisemitismus, „nejde o minulost, ale o přítomnost a budoucnost“ a že „je třeba bít na poplach“.

Divákem Šamhorodského procesu

Otázka, co je to za Boha, když dopouští utrpení nevinných, sklouzává velice často k debatě na téma „bůh“. Jedni ho přistihují v nedokonalosti jeho božské svrchovanosti, neobhajitelnosti jeho úradků, druzí zase vysvětlují, jak to myslel, proč si to může dovolit nebo proč na to má právo, třetí argumentují tím, že to vše vyřešil zástupným utrpením svého Syna na kříži.

Hamburský Bůh po Osvětimi Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:55

Návštěva Hamburku se kromě jiného může českému evangelíkovi stát důkazem, že církev nemusí být jen do sebe zahleděná instituce reprodukující vlastní subkulturu.