3/2010

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 3/2010

„PUNK OFF“ – výběr z textů Lukáše Bendy, řečeného Luciáš

Jako Ty

posíláme si virtuální obrazce
vážné i nevážné
debaty o lásce

vedeme převážně
přes znaky displeje
prokletý básník se
nám s chutí zasměje

kam ztratila se ta touha naděje
a proč chvíle dlouhá je
že se nic neděje

Nadace Divoké husy 3/2010

Přidejte se i vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině dubna poletíme s Divokými husami do Vsetína podpořit tamní Diakonii a její projekt pro seniory. Diakonie Vsetín realizuje přestavbu staré školy na Domov se zvláštním režimem, určeným seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Hutně a chutně 3/2010

Výběr z družstevního týdeníku Kulturní noviny: „Zatímco minulý režim dospěl ve jménu spravedlnosti pouze k rovnostářství, ten dnešní se ve jménu svobody dopracoval jenom ke glorifikaci egoismu. Sice se nám to sofistikovaně balí do liberálních řečí, ale v praxi jsme absolvovali úpadek demokracie na pouhé právo silnějšího… Nikdo nám za nás nezařídí demokracii.

Hoříme spolu

Hoříme spolu
Polínko po polínku
V plamenech bez kouře
V plamenech bez popela

Nahoru dolů
Hladím Tě po kolínku
Litovat nezkoušej
Žes ve mně uhořela

Tomáš Pleskot

PRO HOMINE 2010 / SRDCE je srdečná otevřenost a srdnatá hloubka

AKTUÁLNÍ SLOVNÍČEK BIBLICKÝCH POJMŮ

Tomáš Halík nám píše o naději

V tomto listě si nepotrpíme na tituly, ale tentokrát je třeba autora představit. Ne všichni vědí, že jde o profesora filosofické fakulty Univerzity Karlovy, religionistu a faráře římskokatolické Akademické farnosti v Praze, Prof. PhDr. a Th. D.

Latentně rozšiřovaný?

Článek Mileny Šimsové o „nelehko otevíratelném tématu“ (Pt 2/2010, s. 6) obsahuje ve svém druhém odstavci nesrozumitelnou větu. Je uvozena velmi srozumitelným konstatováním, že pokud jde o antisemitismus, „nejde o minulost, ale o přítomnost a budoucnost“ a že „je třeba bít na poplach“.

Divákem Šamhorodského procesu

Otázka, co je to za Boha, když dopouští utrpení nevinných, sklouzává velice často k debatě na téma „bůh“. Jedni ho přistihují v nedokonalosti jeho božské svrchovanosti, neobhajitelnosti jeho úradků, druzí zase vysvětlují, jak to myslel, proč si to může dovolit nebo proč na to má právo, třetí argumentují tím, že to vše vyřešil zástupným utrpením svého Syna na kříži.

Hamburský Bůh po Osvětimi

Návštěva Hamburku se kromě jiného může českému evangelíkovi stát důkazem, že církev nemusí být jen do sebe zahleděná instituce reprodukující vlastní subkulturu.

Vyobcován za statečnost

Řeč k 30. výročí úmrtí MUDr. Františka Kriegla

Kdybychom se tu sešli o něco dřív, 16. října, bylo by to bývalo na den přesně 40 let, co ve Sněmovně lidu ČSSR zazněla tato slova:

Kázání Josefa Veselého Lazare, pojď ven!

Čtení: Jan 11,1–7.17–23.43–44

J 11,5–6

„Ježíš měl rád Martu, její sestru i Lazara. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.“

Nenávist Petra Tureckého

Nemám rád fatalistickou náboženskou hantýrku. Jako třeba: určitě není náhoda, že se zrovna stalo to a to… Připomenu si vždy Nový zákon, který tuto představu boří. Není náhoda, že na ty lidi spadla věž v Siloe. Určitě se nějak provinili. Tůdle. Neprovinili. Ani oni, ani jejich otcové či dědové. Určitě na nás Bůh klade jenom tolik utrpení, kolik uneseme. Tůdle.

Jinakost potřebujeme, aby ze světa nezmizelo koření

rozhovor s Danou Moree

O české identitě, vlastenectví a politické korektnosti. Rozhovor s Danou Moree, která se věnuje interkulturní tematice, vedla Magdaléna Trusinová.

Syndikovat obsah