2/2014

Politické preference nekázat

rozhovor s Milošem Rejchrtem

Po Tadeuszovi Mazowieckém, Aleně Wagnerové, György Vargovi, Adamu Michnikovi, Jaroslavu Šabatovi, Vladimíře Dvořákové, Antonu Ottem a Barbaře Coudenhove-Kalergiové se stal laureátem Ceny Listů Pelikán za rok 2013 evangelický duchovní, jeden z mluvčích Charty 77, teolog, publicista a textař Miloš Rejchrt. Přinášíme záznam debata po předání ceny.

Kamž bys ty nechtěl

Vyběhlo na mne to slovo při pobožnosti Martiny Lukešové na farářském kurzu. Ježíšovo jemné i neúprosné pozvání k následování mi vybavuje text Boženy Komárkové, v němž připomíná úděl Jaroslava Šimsy.

Pobožnost Martiny Lukešové

Církev a pokání Text: Jan 21,15–19

J 21,15–19

Nedovolme, aby se jaro změnilo v zimu

Když Jorge Bergoglio přijal jako papež jméno František, udělal něco, co žádný papež před ním neudělal: zařadil se mezi chudé – vstoupil do tradice Poverello. Významný teolog, Hans Küng, říká, že tím Řím vyzval jak k duchovní, tak k instituční reformě.

Kultura školy před rokem 1989 a po něm

Dana Moree, Učitelé na vlnách transformace

Majdan, srdce Evropy

19. 2. 2014

Text ukrajinského filosofa Konstantina Sigova byl adresován evropské akademické obci, vznikl ještě před eskalací násilí v Kyjevě. Francouzsky vyšel na webu La regle de jue (Pravidla hry). Konstantin Sigov je profesor na kyjevsko-mohylské univerzitě, kde vede Centrum evropských humanitních věd. Vydává také křesťanskou literaturu. V roce 2012 obdržel cenu za intelektuální odvahu, která se uděluje lidem, kteří se aktivně a veřejně vyjadřují navzdory tlakům režimu. V textu zmiňovaná „Pascalova sázka“ odkazuje na Pascalovu myšlenku, že při volbě, zda Bůh existuje či nikoli, člověk nemá co ztratit, pokud vsadí na Boží existenci. Neexistuje-li Bůh, je člověk beztak ztracen. Narážka na „myslící třtinu“ odkazuje na citát z Pascalových Myšlenek, podle kterého síla člověka tkví v jeho schopnosti myslet: „i kdyby ho Vesmír rozdrtil, člověk zůstane vznešenější než to, co ho zabilo, protože ví, že umírá a jakou má nad ním Vesmír převahu.“

Ukrajina / Україна

domy v krvi будинки в крові
kroky v ohni кроки у вогні
dopisy z války листи з війни
vrány ворони

Meditace o lavičkách

Co je veřejný prostor, když jej vnímáme čistě fyzicky? Jednoduchá úvaha mě vede k tomu, že veřejný prostor začíná tam, kde odcházím ze svého bytu. Do veřejného prostoru se vrhám. Ve srovnání se soukromým prostorem je veřejnému prostoru vlastní nejistota a určitá nebezpečnost, ale na druhou stranu také svoboda.

Co vím na Milana Uhdeho?

(Milan Uhde mezi řádky)

Pro homine 2014 / Člověk a Bůh

Kromě etiky individuální, interpersonální a sociální se biblické mudrosloví v posledku soustřeďuje také na etiku náboženskou sui generis. Tedy na promýšlení otázky, jak se člověk může či má vztahovat k Bohu.

Hutně a chutně 2/2014

„Ačkoli tedy císař ctil Boha, od samého počátku jednal špatně, poněvadž zneužíval peněz od poplatníků k stavbě chrámu. Krásné je milovat nádheru domu Páně a stánek slávy jeho, jak říká žalmista, a často raději pro to upadnout v opovržení než mít štěstí od jiných.

ProScripta 2/2014 Ábel je vinen

Prastará gnostická sekta Kainitů spatřovala v prvním vrahovi prvního gnostika. Navazovala přitom na učení Naasejců či Ofitů, kteří pravé poznání, čili gnosi, spojovali s hadem z biblického příběhu o prvním lidském páru.

Nadace Divoké husy 2/2014

V březnu poletí Divoké husy do Královéhradeckého kraje podpořit Oblastní charitu Hradec Králové. Jedno z jejích středisek je Domácí hospicová péče, poskytující péči umírajícím a jejich rodinám, které se rozhodly postarat se o svého blízkého doma v jeho přirozeném prostředí. Odborná péče se tak přesouvá za nemocným domů.

Syndikovat obsah