2/2013

Když děti uprchlíků mohou klidně usínat

O církevním azylu s Fanny Dethloff

Fanny Dethloff (53) je evangelická farářka, předsedkyně neziskové organizace Asyl in der Kirche a zmocněnkyně pro záležitosti uprchlíků v Evangelické církvi severního Německa. Za svou dlouholetou činnost obdržela cenu Dorothee Sölle a další ocenění.

Nadhled pumlanovy feny

Ve svém životě jsem měl doposud tři období. První: filosofie a mystika. Zajímalo mě, k čemu je život, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Proto jsem četl filosofii. Toto období skončilo asi v pětadvaceti, kdy jsem zjistil, že spíš než filosofie mi na tyto otázky odpoví teologie. Druhá etapa: hltal jsem teologii.

Kázání Pavla Rumla

Text: Lukáš 16,19–31

Lk 16,19–31

Fata morgana komunismu

Dnes strašidlo komunismu neobchází. Fata morgana komunismu se zjevuje a vábí. Láká zklamané i poctivě hledající. Není pochyb, že žijeme ve světě, v němž mnozí žízní po společenské i hospodářské spravedlnosti. Není divu, že fata morgana se zjevuje a láká – dovede nabízet přesvědčivě vábné vize.

Modleme se za vladaře - aby zmoudřeli

Biblické i aktuální kontexty Daniele 4

Nebúkadnesarův dopis – historie, nebo příběh?

Alois Adlof - 150 let - život, služba, odkaz

Šestisetstránkový sborník po několikaleté obětavé přípravě autorského týmu, odborníků v archivářství, historii, literární vědě, teologii i religionistice vyšel v pěkné a přehledné grafické úpravě loni na podzim.

Střídání stráží na Pražském hradě

Na první pohled by se někomu mohlo zdát, že Václav Klaus a Miloš Zeman jsou co do politického přesvědčení velmi rozdílní. Klaus se považuje za zosobnění autenticky pravicové politiky a všechno, co se mu nelíbí, označuje za levicové (včetně snowboardu a minerální vody bez bublinek). Zeman naopak zdůrazňuje svoji levicovost.

Cizincem jsem byl, a přijali jste mne aneb adepti církevního azylu

V Organizaci pro pomoc uprchlíkům se již 7 let potýkáme s osudem dvou lidí, u kterých si již nevíme rady a hledáme pomoc, kde se dá. Podle našeho mínění se opět jedná o situaci, kdy jedině podpora širšího okruhu lidí dobré vůle může pomoci k získání ochrany – azylu pro tuto matku se synem:

Ohledávání biblicko-helvetských kořenů

Tomáš Bísek, Ohledávání

Četba nemusí být jen potravou pro duši, ale někdy se může stát inspirací pro občanskou kreativnost i neposlušnost. To je případ knihy Tomáše Bíska Ohledávání.

Anna Karenina žije

Možná jste zaznamenali humbuk okolo premiéry filmu Anna Karenin. Ano, Tolstojův román i po dvou staletích oslovuje tvůrce, není to tedy mrtvá literatura. Syrovost jeho díla však nejlépe pocítíte v divadle, kdy se na vás hrnou emoce herců, kteří oživují text pro ten jeden konkrétní večer a právě jen pro vás.

Proč baptisté řekli ne

Bratrská jednota baptistů (BJB) se na svém mimořádném sjezdu 19. 1. 2013 v Praze rozhodla nepřijmout finance, které jí byly přisouzeny v rámci „vyrovnání“ mezi státem a církvemi. Pro člověka, který alespoň něco málo ví o baptistické tradici, nebylo asi toto rozhodnutí nijak překvapivé.

Pro homine 2013 / Bohatství a chudoba - neselhat v přesycení a nekupit pomíjivé

V biblickém mudrosloví, stejně jako v ostatních sapienciálních tradicích starověkého Předního východu, nalezneme „dvojí“ postoj k otázce bohatství a chudoby. Na jedné straně zejména kniha Přísloví razí hodnocení bohatství jako něčeho dobrého a užitečného pro život a chudoby jako čehosi naopak nedobrého a otravného.

Hutně a chutně 2/2013

„Nelze připustit, aby kritické hodnotící úsudky činil tisk pouze v tom případě, když může být dokázána jejich ‚pravdivost‘.

V SIRÉM VZDUCHU

V SIRÉM VZDUCHU tažné cesty –
kde asi je jih?
Chvění v drátech nade městy…
Záškub v kolejích…

Tak mě sirým světem štvaly
po té kovové
verstě daleké – dvě dáli.
(Odpusť, domove!)

Celý život rozbily mi.
Než se doploužil,
v siré tmě do siré zimy
tryská ze dvou žil.

Nadace Divoké husy 2/2013

V první polovině března poletí Divoké husy do Třebíče podpořit občanské sdružení Vrátka. Jeho vlajkovou lodí je Pekárna a Kavárna Vrátka v židovské čtvrti, kde zajišťuje pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením.

Syndikovat obsah