2/2012

Moje 20. století

rozhovor s Michalem Doleželem

studentem Filosofické fakulty Masarykovy university a iniciátorem nového festivalu.

Festival Moje 20. století má za sebou první úspěšný ročník. Mohl bys čtenářům tuto akci představit? O co ti šlo, jaký byl tvůj záměr?

Hlídací psi

Jsou mezi námi, snad jste si také všimli. Nepíší na objednávku Murdochů či jiných. Jsou všímaví, zkoumají a píší. Tariq Ali, Adam Drda, Tereza Spencerová, Luděk Navara, Timothy G. Ash, Martin M. Šimečka, Constance Šimonovská – hlídací psi demokracie.

Kázání Tomáše Molnára

Text: Druhá Královská 5,1–6,1

Jsme ostrůvkem pozitivní deviace?

Společenská kritika často vyžaduje odstup umožněný představou alternativy. Praktické selhání ideologií v minulosti však naši představivost značně ochromilo. Rozpravy o rozličných „krizích“ odhalují nejen naše vědomí, že něco není v pořádku.

Pohřbívání mluvčích

Proslov na setkání k 35. výročí Charty 77

Kolik nás je – a co s námi bude?

Když zisk výrobního nebo obchodního podniku z roku na rok klesne o 6 %, akcionáři řvou. Když českobratrské církvi o tolik klesne počet členů, pokýváme jen smutně hlavou – Bůh dal, Bůh vzal.

Nástrahy vysokoškolské reformy

Vysoké školy dnes stojí před dvojím nelehkým úkolem: zabránit přijetí zpackané a svou podstatou nebezpečné reformy (nebo alespoň podstatně zmírnit její neblahé dopady) a zároveň vysvětlit neakademické veřejnosti, v čem spočívají její nástrahy a v čem jsme ohroženi všichni, ať už máme s vysokými školami něco společného nebo ne.

Sociální rozdíly v obci z pohledu farářky

Na přelomu léta a podzimu r. 2012 probíhaly ve Šluknovském výběžku demonstrace namířené proti zdejším sociálně nejslabším a zejména romským skupinám (viz Protestant 8/11) . Rumburská evangelická farářka si s odstupem všímá, jaký typ informací nepokoje podněcoval a jak obstojí ve srovnání s dostupnými fakty.

Za paní Marií Lisovou

V Písku jsme se 3. února rozloučili s Marií Lisovou (1942–2012) , samizdatovou písařkou a pracovnicí Ústavu pro soudobé dějiny. V Protestantu ji připomínáme především jako jeden z nenápadných osudů, díky nimž bylo za normalizace možno provozovat nezávislou intelektuální, publicistickou a nakladatelskou práci.

Majetkové vyrovnání s církvemi – a o čem diskutovat

Jak se zdá, končí více než dvacetiletá dohadování o tzv. církevní majetek. Poslanecká sněmovna v prvním čtení projednala návrh zákona o majetkovém vyrovnání a postoupila ho do druhého čtení. Oč jde?

Dost bylo činů, je čas začít myslet

Slovinský filosof Slavoj Žižek se posledních několik let stal vyhledávanou osobou komentující světové dění. Jeho provokativní, ale vtipné a přiléhavé komentáře a příměry z popkultury ho dostaly z výsostných vod levicových radikálů až do hledáčku světových mainstreamových médií.

Demokracie v Americe jako barokní román

Prostřednictvím románových postav Oliviera de Garmonta a Johna Parrota Larrita zpracovává spisovatel Peter Carey příběh francouzského filozofa Alexise de Tocqueville a jeho cestu do Ameriky, z níž vzešlo dílo Demokracie v Americe.

Potěšilo mne,

že se rozvíjí debata o Occupy Wall Street a mnoha jiných choulostivých nebo tabuisovaných tématech. Jsem v USA už deset let, poslední tři roky na sboru, kde dobrou třetinu (i staršovstva) tvoří homosexualové a homosexualní páry (a to už několik desetiletí – na vrcholu epidemie AIDS sbor málem zanikl, co bylo pohřbů!). Je to unikátní zkušenost.

PRO HOMINE 2012/Mudrc

Každý by měl dbát na to, aby nežil zhlouple. K tomu jistě není třeba stávat se – po řecku řečeno – filosofem, milovníkem moudrosti z povolání. Tak jako Starý a Nový zákon prosazují myšlenku všeobecného kněžství lidu Božího, stejně i moudrost považují za něco, nač nemá patent jen skupina úzce zaměřených odborníků.

Hutně a chutně 2/2012

Když byl Miloš Rejchrt volen v Senátu do etické komise pro uznávání statutu odbojáře, vyjádřil se k Zákonu o 3. odboji vskutku chartisticky (tj. jako ten, kdo vládnoucímu establishmentu připomíná obsah přijatých zákonů):

Naivní a drzá

Jsi zas tak něžně rozcuchaný
Vím, že by sis nejraději vše pod sebe podrobil
chtěla bych tě chytnout za špičku tvojí touhy
a protáhnout tě peklem
Vím, že bys mi neunikl a třeba by ses i bránil

Ach, třeba by ses i bránil!

Nadace Divoké husy březen 2012

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Syndikovat obsah