2/2007

PF 2007

Doteky času, stigmata změn…

jak mina pod mořskou hladinou spící

na dotek čeká nebo zvuk šroubu,

chce sílu ověřit boků a stěn,

váhavým vlévá do tepen zhoubu.

Jak plamen udržet, uchránit svíci?

Odejít, nebýt však vykořeněn…

Doteky času, stigmata ztrát…

Do větru hozená hrstečka prachu

na chvíli zkrásní, ale hned mizí.

Hutně a chutně 2/2007

„Opona má opět zakrýt slovenskou minulost“ varuje Respekt 2/07. Tamějšímu Ústavu paměti národa (zal. r. 2002) hrozí po smrti Jána Langoše zánik. Ústav již zveřejnil registrační protokoly krajských správ StB – jména agentů i obětí, rozkazy ministrů vnitra, seznam likvidátorů židovských podniků z časů Slovenského štátu.

Veselá Zubatá

Hudební vydavatelství Rosa na sklonku uplynulého roku vydalo první skutečně reprezentativní CD skupiny Veselá Zubatá. Kapelu pravděpodobně není nutné nijak dlouze představovat. Hudebníci seskupení okolo výrazné postavy mladého výtvarníka Rudolfa Brančovského si získali náklonnost nejen evangelické omladiny.

Z redakční pošty

Do průběžné debaty (nejen) o komunismu a antikomunismu se na dálku zapojil Petr Uhl

Antikomunisté odmítají Chartu pro účast vyloučených komunistů při jejím založení a dalším působení, nebo proto, že pohrdají solidaritou a skupinovými právy, které Charta prosazovala.

Hledání ideje Evropy

Nakladatelství CDK vydalo před nedávnem knihu od Giovanni Realeho Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Reale je profesorem filosofie na univerzitě Vita Salute San Rafaele v Miláně. Připravil kritická vydání mnoha děl antické filosofie. Je uznávaným znalcem děl Platóna, Aristotela, Seneky a Aurelia Augustina.

Překladatelský klub Protestanta PKP 02: Žalmy 1 a 24 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 1

Člověkem radosti je ten,

kdo nejedná způsobem zvrácených:

cestu hříšných nepodstupuje,

doma mezi vysměvači není,

anžto si zamiloval zákon Nejvyššího,

hloubá v něm dnem i nocí,

je jako strom,

jenž roste nad vodní struhou,

rodí ovoce, když je čas,

a jeho listí neusychá,

vše, co činí, se mu zdaří.