2/2007

PF 2007

Doteky času, stigmata změn…

jak mina pod mořskou hladinou spící

na dotek čeká nebo zvuk šroubu,

chce sílu ověřit boků a stěn,

váhavým vlévá do tepen zhoubu.

Jak plamen udržet, uchránit svíci?

Odejít, nebýt však vykořeněn…

Doteky času, stigmata ztrát…

Do větru hozená hrstečka prachu

na chvíli zkrásní, ale hned mizí.

Hutně a chutně 2/2007

„Opona má opět zakrýt slovenskou minulost“ varuje Respekt 2/07. Tamějšímu Ústavu paměti národa (zal. r. 2002) hrozí po smrti Jána Langoše zánik. Ústav již zveřejnil registrační protokoly krajských správ StB – jména agentů i obětí, rozkazy ministrů vnitra, seznam likvidátorů židovských podniků z časů Slovenského štátu.

Veselá Zubatá

Hudební vydavatelství Rosa na sklonku uplynulého roku vydalo první skutečně reprezentativní CD skupiny Veselá Zubatá. Kapelu pravděpodobně není nutné nijak dlouze představovat. Hudebníci seskupení okolo výrazné postavy mladého výtvarníka Rudolfa Brančovského si získali náklonnost nejen evangelické omladiny.

Z redakční pošty

Do průběžné debaty (nejen) o komunismu a antikomunismu se na dálku zapojil Petr Uhl

Antikomunisté odmítají Chartu pro účast vyloučených komunistů při jejím založení a dalším působení, nebo proto, že pohrdají solidaritou a skupinovými právy, které Charta prosazovala.

Při harfě, při loutně

„Jej velebiti sluší při harfě, při loutně a žalmy ochotně mu zpívat celou duší.“

Hledání ideje Evropy

Nakladatelství CDK vydalo před nedávnem knihu od Giovanni Realeho Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Reale je profesorem filosofie na univerzitě Vita Salute San Rafaele v Miláně. Připravil kritická vydání mnoha děl antické filosofie. Je uznávaným znalcem děl Platóna, Aristotela, Seneky a Aurelia Augustina.

Překladatelský klub Protestanta PKP 02: Žalmy 1 a 24 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 1

Člověkem radosti je ten,

kdo nejedná způsobem zvrácených:

cestu hříšných nepodstupuje,

doma mezi vysměvači není,

anžto si zamiloval zákon Nejvyššího,

hloubá v něm dnem i nocí,

je jako strom,

jenž roste nad vodní struhou,

rodí ovoce, když je čas,

a jeho listí neusychá,

vše, co činí, se mu zdaří.

Mikolajky jsou v Polsku

Z pověření synodní rady jsem podnikl cestu do Mikolajek u Mazurských jezer, kde se ve dnech 11. až 14. května 2006 konalo 42. výroční zasedání Evangelického pracovního kruhu pro otázky vyznání.

Promluva o lidských právech

10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN dokument zvaný Všeobecná deklarace lidských práv.

Nikdy jsme netvrdili, že to bude ideální řešení

Rozhovor s Janou Buzkovou

Ing. Jana Buzková vyučuje na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně. Je členkou Horního sboru ČCE ve Vsetíně.

Chci se tě teď vyptávat hlavně proto, že jsi v době, kdy se rozhodovalo o stavbě sídliště pro Romy, byla v zastupitelstvu města. Kdy to bylo?

Od listopadu 2002 do října 2006.

Kázání Jiřího Šimsy

Text: Jób 2,9    Čtení: Jób 2,1–13

Jób 2

PRO HOMINE 2007 / Všemohoucí (Bůh) – Jedinečný v síle soucitu

Aktuální slovníček biblických pojmů

Věřím v Boha Otce Všemohoucího – tak začíná klasické Vyznání víry (Apostolikum).

Málo jsme byli trpěliví

Rozhovor s Danem Žárským

Syndikovat obsah