2/2005

K Panně Marii mám od malička vztah lásky a úcty Protestant Út, 19/12/2017 - 21:54

Rozhovor s Janem Šimsou

O vás je známo, že máte vstřícný vztah ke katolíkům i jejich světcům. Je to zásluha otce, který ač evangelík měl ke svatým důvěrný vztah?

Kázání Nicole Fabre Protestant Út, 19/12/2017 - 21:49

Text: Galatským 5, v. 1 a v. 13–24

Lamnatseach aneb Co nám říká první řádka Protestant Út, 19/12/2017 - 21:44

Noviny v dnešní době nabubřely do velmi tlustých svazků. A tak je jen málokdo přečte celé. Někdo si z nich přečte kulturní stranu, zahraniční komentáře a televizní program, jiný zase zprávy z domova, sportovní a ekonomické části. Inu – proti gustu žádný dišputát.

Dialog s marxisty aneb Naděje, či slepá ulička? – Atheismus 60. let Protestant Út, 19/12/2017 - 21:43

Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. (1 Kr 19,11)

O čem hovoří nizozemští protestanté Protestant Út, 19/12/2017 - 21:40

Vzrušená debata o svobodě projevu, náboženské toleranci a soužití většiny s menšinami byla dne 2. listopadu 2004 odstartována výstřelem muslimského radikála Mohammeda B. Obětí se stal Theo van Gogh, režisér filmu „Submission“, v němž je kritizována ženská obřízka jako náboženský přežitek.

Přírodní katastrofy a NHL Protestant Út, 19/12/2017 - 21:35

Zdálo se, že pro Kanaďany bude největší katastrofou v letošním roce zrušení Národní hokejové ligy. Lid však oplakává nepřítomnost hokeje na televizní obrazovce méně, než se čekalo. Poslední zpráva, která vzrušila veřejnost od Vancouveru po Halifax, byl soud s Todem Bertuzzim. Vlk se nažral a koza zůstala celá.

Amsterdamská Hagada – pokračování Protestant Út, 19/12/2017 - 21:33

V Amsterdamu zřídil roku 1626 Manasse ben Israel tiskařskou dílnu. V té době se v Holandsku usídlovalo mnoho Židů, kteří tam přišli kvůli náboženským svobodám.

Tehdy se začínal i v židovském společenství uplatňovat mědiryt, zpočátku ovšem pouze na titulních stranách.

Nadace Divoké husy 2/2005 Protestant Út, 19/12/2017 - 21:27

podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.

I řekl jsem Já jsem Ezdráš

I řekl jsem Já jsem Ezdráš

a vítr se mi hnal po hrdle

hraje o zvuk mého hlasu

naslouchal jsem větru

táhnoucímu nad mou hlavou a vzhůru do noci

A obrátiv se k moři řekl jsem

Já jsem Ezdráš

avšak vlny nevydaly ozvěnu

Má slova pohltil hlas

zpěněného příboje

nebo přeskočila vzedmuté vlny