2/2003

Kázání Pavla Keřkovského

Texty: Genesis 4,19–24

Deuteronomium 31,19–22; 32,1–6

Izaiáš 12,1–6 (v. 2): Hospodin je síla má i moje píseň, stal se mou spásou.

Představa, že bych vpochodoval jako okupant do Polska, byla absurdní

rozhovor s Janem Hrabinou

Vím, že ses několikrát hlásil na teologickou fakultu, že tě snad i jednou přijali, ale vzápětí přijetí zrušili z popudu vyšších míst. Je to tak? Cítíš dnes nějakou výčitku? Vyvíjel by se tvůj život jinak, kdyby tě tehdá přijali?

Protestantská filosofka

Paní profesorka Božena Komárková by se v těchto dnech dožila sta let.

Politicky korektní antisemitismus

Bohu díky nezdařený pochod skinheads pražskou židovskou čtvrtí dne 12. 1., zamýšlený jako protest proti izraelskému „holocaustu“ Palestinců, nech je nám pádným podnětem k zamyšlení nad současnou podobou antisemitismu. Tato vyloženě nechutná akce byla prvním výraznějším projevem nového antisemitismu, který se na Západě bohužel stal již společensky plně akceptovaným jevem.

Václav Havel a Amnesty (Inter)national

Prezidentská kariéra Václava Havla začala skvělým novoročním projevem 1. ledna roku 1990 o tom, jak naše země nevzkvétá. Jeho kariéra, která měla trvat pouze několik měsíců (do prvních svobodných voleb), prakticky skončila po třinácti letech rovněž zajímavým projevem o tom, jak naše země vzkvétá. Mezi tím je období, kdy se z jedné země staly země dvě.

Co je pravda?

(malé filosoficko-teologické sci-fi)

motto: Pilát mu řekl: Co je pravda?

V archivu agentury PLT, která se zabývala průzkumem veřejného mínění a dostala se před nedávnem do likvidace, byl nalezen spis o jejím posledním průzkumu. Průzkum měl obsahovat jedinou otázku: Co je pravda? Seznamujeme vás s jeho závěrem:

Nechali si vysvětlit, že se mají bát

Začnu provokací: Normalizace neskončila, jenom pokračuje jinými prostředky. Církev se ve svém jednání od okolí mentalitou a metodami příliš neliší, by postupuje méně křiklavě.

Hutně a chutně 2/2003

Š. Hájek, M. Plzák – M. Rejchrt, O něco svobodnější.

Kalich, Praha 2002

Otevřený dopis ing. Martinu Dvořákovi

generálnímu řediteli FTV Premiéra,
Praha 8, Na Žertvách 24

Pane generální řediteli,

možná mi napíšete, že film „Samé lži“ (film USA z r. 1987), který vysílala TV Prima dne 2. 1. v 12.15, jste neviděl. Nespočet obyvatel republiky však shlédl film tohoto obsahu:

Kráso bez břehů

Kráso bez břehů,
už tě nevyzpívám,
už se nevymotám z bezcestí,
starost usedá mi k pelesti,
strach je ve střehu
a hvízdá nočním tmám.

Krásy bez břehů,
krásy nepřeberné,
promítané snem
– navracet se nepřestane –
však vás vyzpívám
v slově jediném,
až mi jednou tiše, skoro němě

Syndikovat obsah