1/2016

Pro homine 2016 / Přijati za syny Protestant Po, 18/01/2016 - 13:22

Ve sbírce křesťanských spisů, jíž se říká Nový zákon, se některé výpovědi o lidech před Bohem objevují jaksi průběžně. Tedy nalezneme je tam opakovaně, ve spisech různého původu, v obměňovaných, nových, případně nečekaných souvislostech. Chci se pokusit je po nějaký čas sledovat.

Třetího dne

Vím, že jsem bloudil, co Tys mé cesty vedl
i přes labyrint v Sión pokoje
Za život výzvy zla jsem nerozpředl
nořil se hazardně záhad do zdroje

Symboly vůkol, v duši Boží hlad
a přesto hledač nezaměřil správně
zapomněl k písni o věčnosti prstoklad
žádostiv nekonečna, bál se vlastní hlavně

Hutně a chutně 1/2016

Cirkev Kristova je mestom postaveným na vrchu – jej konanie i nekonanie, jej činy, slová i jej mlčanie sú svedectvom o jej viere. Uvedomujúc si svoju zodpovednosť a vplyv sa protestantské cirvki vo viacerých európskych krajinách rozhodli verejne postaviť na stranu slabých: nemecká EKD zaviedla tzv.

Nadace Divoké husy 1/2016

V únoru poletí Divoké husy podat pomocné křídlo Spolku Rett Community, o.s., který se zabývá podporou rodin pečujících o děti s Rettovým syndromem. Vrozené neurologické onemocnění postihuje především dívky, u kterých způsobuje těžké kombinované postižení, vyžadující nepřetržitou péči.