1/2012

Význam poznatků o středověkých stehlících

Rozhovor se Šárkou Grauovou

Jaká je vaše zkušenost s vysokoškolským systémem na školách humanitního zaměření?

Poprvé

Určitě se vám taky občas stane, že vám nějaká písnička zní v uších a ani pořádně nevíte proč. Stalo se mi to nedávno s písničkou slovenské zpěvačky Tiny. Zpívá v ní, že ji baví ten pocit, když je „niečo poprvýkrát“. Uvědomila jsem si, že je v tom kus pravdy. Zažít něco poprvé je vzrušující pocit, a nemusí jít zrovna o lásku.

Blahoslavení nepřizpůsobiví?

V prvním vydání časopisu Respekt tohoto roku uvedla ve svém článku Lucie Kavanová statistiku, podle níž v roce 1991 použila média slovo „nepřizpůsobiví“ dvakrát, v roce 2001 dvěstěkrát a v roce 2011 se psalo o „nepřizpůsobivých“ v osmi stovkách článků.

Mohli by nás prostě zakázat

Recenze literárního deníku Pavla Juráčka

Motto:

24. února 1972… čtvrtek

Zajisté! Některé lidi ze všeho nejvíce popudí, když není náležitě oceněna jejich dobrota a lidskost; ne že by dobří a lidští byli skrze své skutky či slova, jsou dobří a jsou lidští skrze svoji přirozenou vznešenost a práva vyplývající z moci.

Máte svědomí?

Máte. Je to kvalita, v níž je obsaženo naše lidství. Není člověka, který by je neměl. Kdyby to byla kvantita, to by se nám o něm psalo. V tom případě bychom je mohli zvážit, ukázat na ně i tehdy, kdyby bylo v našem těle skryto. Lékař by vám je na obrazovce svého hloubkového přístroje ukázal. Jenže svědomí je něco takového jako poctivost nebo věrnost.

Na prvním místě člověkem, až potom ženou nebo mužem

Lidé jsou zvyklí o věcech uvažovat v binárních oposicích. Vnímáme světlo jako protiklad tmy, černou barvu jako protiklad barvy bílé, smích jako protiklad pláče a tak dále. Podobně se učíme vnímat také ženu jako protiklad muže.

Ad HOnorem Jesu

K nedožitým devadesátinám Jiřího Vebera

„Takoví lidé pomalu odcházejí – a my o nich nic nevíme“. Mahulena Čejková

Zkusme tento stav alespoň trochu napravit, aniž bychom pomíjeli zasvěcené vzpomínání Evy a Jiřího Tomáškových (Český bratr, 2002, č. 2, s. 14).

Je to moralizování naruby

Reakce na článek Šárky Schmarczové „Je sex hřích?

Příliš velká zkratka

Recenze divadelní adaptace knihy Europeana

Když se mě můj kamarád zeptal, jak se mi tohle představení líbilo, řekla jsem, že ne. Byl překvapený, protože Europeana se objevuje v nominacích na divadelní ceny a její autor dokonce zvítězil v roce 2001 v anketě Lidových novin o knihu roku.

PRO HOMINE 2012 / Mudrosloví - dobrodružství myšlení i hravost slov

Víc děr – víc syslů, víc hlav – víc smyslů… Když se řekne „mudrosloví“, vytanou nám možná na mysli takováto otřepaná „moudra“ tety Kateřiny. Chce i biblické mudrosloví člověka mravokárně mlátit po hlavě „věčnými pravdami“?

Hutně a chutně 1/2012

16. ledna byl spuštěn webový portál http://janpalach.cz/. Zájemci tu najdou informace o Palachově životě a činu, historické dokumenty, tehdejší i pozdější interpretace jeho významu a fotografické i filmové záznamy.

PROTESTOR - příloha Protestanta č. 1/2012 Ručit za slovo životem (Co s VH neodchází)

Krátce po úmrtí Václava Havla oslovila redakce několik osobností, kterým jsou blízké Havlovy životní zápasy a témata, aby vyjádřily, v čem pro ně byl Václav Havel inspirativní, v čem zůstávají jeho postoje a důrazy důležité dnes, popř. v čem vidí souvztažnost mezi jeho duchovními východisky a (evangelickým) křesťanstvím.

miseri possidentes

všichni se dusí
předstírají že ne
a v dešti ruce
na prsou složené

všichni se bojí
v kabátech od bláta
že pravda není
krásná a bohatá

že láska sedí
v zažloutlé hospodě
nad slabou kávou
žaludek na vodě

a schován v davu
v růžové ulici
provazochodec
s vojenskou čepicí

Nadace Divoké husy únor 2012

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout.Søren Kierkegaard 

Syndikovat obsah