10/2016

Náboženství jako svoboda a nejistota

rozhovor s Alenem Krstićem

Alen Krstić je bosensko-chorvatský katolický kněz, teolog, filosof a básník.

Politika a politika

Informace a zprávy ze Spojených států se už několik měsíců soustřeďují na prezidentské volby. Situace se nezměnila ani po jejich skončení: středem pozornosti se stal vítěz Donald Trump. Skutečně budou čtyři roky jeho vlády (a v horším případě osm let) katastrofou pro Spojené státy i celý svět?

Konflikty

Dostat se do konfliktu není nic mimořádného. Konflikty mezi jedinci i skupinami lidí patří k životu na tomto světě. Mohou mít různou příčinu. A také průběh.

Demokracie přichází do Spojených států. Byl Leonard Cohen prorokem?

Symbolicky v den výročí VŘSR 7. listopadu 2016 a jeden den před americkými volbami zemřel (rovněž symbolicky) ve spánku kanadský zpěvák, básník, spisovatel, výtvarník, filosof, zkrátka umělec a renesanční člověk Leonard Cohen.

28. říjen, 17. listopad, 10. prosinec

V Souvislostech (2. 11. – ČT 2) se Jan Pokorný i Martin Škabraha se shodli na tom, že volby dnes nelze vyhrát programem T. G. Masaryka, byť z české otázky učinil otázku světovou.

Z dopisů čtenářů 10/2016

Vážená redakce,

Tvoř Krista, námořníčku!

David Tibet je fenomén britské nezávislé kulturní scény. Na přelomu 80. a 90. let stál u zrodu neofolku, svébytného hudebního žánru postaveného na obratu od industrialu k folklórním kořenům, a to nejen z hlediska zvuku, ale i idejí.

Pro homine 2016 / Pokoj vás bude střežit

Patřívalo k dobrým zvyklostem kazatelského oslovení pro posluchače, že na konci kázání stálo ujištění: Bude vás obhajovat a střežit Boží pokoj (vysloveno obvykle podle listu Filipským 4,7). Pokládám za patřičné napsat totéž v závěru řady zamyšlení nad zprávami o povolání ke svobodě Božích synů.

ZEM

To, po čem šlapeš
je země
není ze mě
ale je svá
Dává si po sobě šlapat
na kole, nohama
Ona je svá, sama
Ale je i tvá
Tvá hrouda země
která tě jak peřina přikreje
tvých cest s pražci koleje
Zní to trochu temně

9. 9. 2016

Hutně a chutně 10/2016

Praha sdílená a rozdělená se jmenuje interaktivní internetová mapa, která zaznamenává rozmanitost pražského obyvatelstva a historie od 20. let do konce II. světové války. Najdete tu odkazy na místa spjatá s pražskými Židy, Němci, ruskými emigranty, uprchlíky před nacismem apod. Tvůrci plánují i tématické procházky.

Nadace Divoké husy 10/2016

V závěru roku 2016 podpoříme společně s našimi příznivci a veřejnou sbírkou Lety Divokých hus čtyři organizace:

Protestor 10/2016 Kázání farářky Katie Aikins

Kázání farářky Katie Aikins z neděle 13. listopadu 2016

Jako vyznavačský počin uveřejňujeme tentokrát kázání, které farářka Katie Aikins pronesla po zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států v neděli 13. 11. 2016 v kostele Tabernacle United Church ve Filadelfii v Pensylvánii.

Státu poslouží církev poslušná svého Pána

Dvojí úkol křesťanův

Protože je křesťanu právo znamením Boží péče o člověka, a tedy více než pouhá lidská dohoda, má vůči němu vždy dvojí úkol. Na jedné straně jde o to, aby právní svědomí, t. j.

Syndikovat obsah