10/2016

Náboženství jako svoboda a nejistota Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:31

rozhovor s Alenem Krstićem

Alen Krstić je bosensko-chorvatský katolický kněz, teolog, filosof a básník.

Politika a politika Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:28

Informace a zprávy ze Spojených států se už několik měsíců soustřeďují na prezidentské volby. Situace se nezměnila ani po jejich skončení: středem pozornosti se stal vítěz Donald Trump. Skutečně budou čtyři roky jeho vlády (a v horším případě osm let) katastrofou pro Spojené státy i celý svět?

Kázání Dalibora Antalíka. Soud podle lásky Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:27

Mt 7,21–23

Konflikty Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:26

Dostat se do konfliktu není nic mimořádného. Konflikty mezi jedinci i skupinami lidí patří k životu na tomto světě. Mohou mít různou příčinu. A také průběh.

Demokracie přichází do Spojených států. Byl Leonard Cohen prorokem? Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:24

Symbolicky v den výročí VŘSR 7. listopadu 2016 a jeden den před americkými volbami zemřel (rovněž symbolicky) ve spánku kanadský zpěvák, básník, spisovatel, výtvarník, filosof, zkrátka umělec a renesanční člověk Leonard Cohen.

28. říjen, 17. listopad, 10. prosinec Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:23

V Souvislostech (2. 11. – ČT 2) se Jan Pokorný i Martin Škabraha se shodli na tom, že volby dnes nelze vyhrát programem T. G. Masaryka, byť z české otázky učinil otázku světovou.

Z dopisů čtenářů 10/2016 Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:21

Vážená redakce,

Tvoř Krista, námořníčku! Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:20

David Tibet je fenomén britské nezávislé kulturní scény. Na přelomu 80. a 90. let stál u zrodu neofolku, svébytného hudebního žánru postaveného na obratu od industrialu k folklórním kořenům, a to nejen z hlediska zvuku, ale i idejí.

Pro homine 2016 / Pokoj vás bude střežit Protestant Čt, 01/12/2016 - 17:18

Patřívalo k dobrým zvyklostem kazatelského oslovení pro posluchače, že na konci kázání stálo ujištění: Bude vás obhajovat a střežit Boží pokoj (vysloveno obvykle podle listu Filipským 4,7). Pokládám za patřičné napsat totéž v závěru řady zamyšlení nad zprávami o povolání ke svobodě Božích synů.

ZEM Protestant Čt, 01/12/2016 - 12:21

To, po čem šlapeš
je země
není ze mě
ale je svá
Dává si po sobě šlapat
na kole, nohama
Ona je svá, sama
Ale je i tvá
Tvá hrouda země
která tě jak peřina přikreje
tvých cest s pražci koleje
Zní to trochu temně

9. 9. 2016