10/2006

Řeč o svobodě slova

Následující řeč byla připravena pro letošní udílení Ceny Broni Müllerové, kterou každoročně udílí Nadace Jana Husa v Brně oceněným středoškolským pracím, jejichž tématem je pronásledování a zápas o lidská práva za komunismu. Letošní udílení doprovodila otištěná řeč L. Hejdánka, kterou ve zkrácené verzi přednesl 7. 4. 2006 Jan Kačer. Přinášíme téměř úplné znění.

Proslov 13. října Protestant Út, 26/06/2012 - 11:09

Tento text autorka proslovila, když obdržela cenu Prix Irene (viz Protestant 9/2006)

Vážení přítomní, milí přátelé,