10/2005

Milovat nepřátele?!

Otázky nad Lukášem 6,27–36 ve světle soudobého násilí

Komu patří Evropa?

Na příchozí a hosty z jiných zemí, kteří se chtějí usadit v Evropě, se díváme s pocitem majetníků, kteří jsou nepříjemně rušeni. Násilí v Nizozemí, Londýně a Paříži nás utvrzuje v naší ostražitosti a vyvolává pocity marnosti. Dialog není možný. Každá mince má dvě strany, a ve společenských záležitostech to platí bohužel také.

Rumunsko jsme dosud vůbec neznali

Asi patnáct členů evangelického sboru v Praze 6-Střešovicích se 23. září vydalo na desetidenní zájezd auty do Rumunska. Hlavním cílem bylo Sibiu a tamější luterský sbor.

V šat bílý odění

Historička Dr. Milena Šimsová v této knize (Eman 2005) předkládá výsledek své dlouholeté badatelské práce o zápasech a obětech Akademické Ymky 1938–1945, o domácím odboji v době druhé světové války.

Nobelova cena pro Berthu Suttnerovou před sto lety

Vysokoškolští studenti tvrdí, že v životě její jméno neslyšeli. Nemůžu jim to mít za zlé, protože mně o ní ve škole také nikdo nevyprávěl. Ucelenější informaci jsem získala až v okruhu lidí, kteří se zabývají odkazem Přemysla Pittra.

Byl Slánský jen méně šikovný? 

(ad Protestant 8/05, Ruka pomáhající…)

Soli Deo gloria

Neuvědomovala jsem si, kolik dá práce knihu nejen napsat, ale i vydat a představit ji na knižním trhu. Poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, jsem mohla při uvedení knihy v Brně. V Praze to bylo jiné. Přišli ti, kteří jako děti se svými rodiči a přáteli prožili těžká válečná léta, o nichž se v knize mluví.

Dobová souvislost židovské knižní malby

Doba, v níž vznikají první díla židovské knižní malby, odpovídá spíše období působení malířů řadících se k baroknímu slohu než k období rokoka: M. A. Lublinský, D. Strauss, J. J. Etgens, M. J. Fissé, K. F. J. Haringer… U nich se také různě objevují již rokokové prvky, např.

Hutně a chutně 10/2005

Rozvoj regionální kultury a paměti staví L. Vaculík jako podstatnou protiváhu všem viditelným nešvarům našeho svobodného života: „Obce se zvelebují, každé trochu ctižádostivé místo něco pořádá a předvádí. A každá obec, která má kousek dějin, vydává o tom knížku. Tento obraz poměrů je prostě jiný, než jaký nám podávají noviny a televize.

Karfiol zůstal stát na střeše nemocnice,

Karfiol zůstal stát na střeše nemocnice,

kde jednou zemřeme, kam jednou půjdem spat.

Až pro nás v kostele zažehnou bílé svíce,

bude se zpívati, varhany budou hrát.

Poupě se usmívá jak Amelie z vany.

když na skle zrcadla se sráží její dech.

Adeline přichází a stoupá po schodech.

Adeline přichází,já jsem jí poslal péra,

Nadace Divoké husy 10/2005

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

ProScripta / příloha Protestanta č. 10/2005

Miloš Kölbel – Ročník 1996

*

Víc než zmatek
zjištění, že předpoklad neplatí
Že katarze vypsáním, napsáním, opsáním
nepřichází
Víc než panika
zjištění, že sny
začínají být temné, tmavé, špinavé
Přitom jde o paměť duše

*

Syndikovat obsah