Vojen Syrovátka

Trojí poselství Ježíšova setkání se samařskou ženou

Svoboda vůči patriarchálním zvyklostem

U Jákobovy studny se s Ježíšem setkává samařská žena (Jan 4,5–26). Nejprve zazní Ježíšův dotaz, může-li mu žena, držící v ruce vědro, nabrat vody ze studny a dát napít. Následuje dlouhý rozhovor. Pro onu ženu byl rozhovor zvláštní už proto, že Ježíš, na první pohled Žid, se s ní začal bavit.

Konflikty

Dostat se do konfliktu není nic mimořádného. Konflikty mezi jedinci i skupinami lidí patří k životu na tomto světě. Mohou mít různou příčinu. A také průběh.

PROTESTOR / příloha Protestanta č. 8/2016

Co pro mne bylo během života z křesťanství (zejména z bible) důležité

Následující text byl přednesen v rámci řady osobních rekapitulací na pastorální konferenci chrudimského seniorátu ČCE.

Jsou zapotřebí kulturní antropologové?

Před nějakým časem zazněl z prostředí nejvyšší politické reprezentace výrok, že v naší zemi potřebujeme techniky a ekonomy, nikoliv kulturní antropology. Tu jsem si vzpomněl na padesátá léta minulého století, kdy jsem jako kluk chodíval na návštěvu k  dětskému psychologovi Dr. Zdeňku Matějčkovi. Měl již rodinu, dětičky.

Přebujelá národně-vlastenecká identita

České vlajky vlají na demonstracích, kde zaznívají výhrůžky na adresu imigrantů, menšin i osob, které jsou ochotné pomáhat těmto ohroženým, ztrápeným a znevýhodněným lidem. Bývalý prezident Václav Klaus podporuje německou extrémně pravicovou stranu AfD, řeční na jejích shromážděních, kde je vítán potleskem.

Syndikovat obsah