Tomáš Trusina

Nezadlužíš?

Jedním z letošních předvolebních hitů je – či byla – hrozba růstu českého státního dluhu až kamsi do řeckých rozměrů a konců. Pomiňme v této chvíli, že zdejší státní zadlužení patří v Evropě k těm nižším, a věnujme se doprovodným jevům ekonomicko-morálního imperativu „nezadlužíš!“ On to vlastně není imperativ, nýbrž futurum, ale o té budoucnosti až níže.

Náboženství a kultura – základní vztahy mezi národy

Rozhovor s Mikulášem Vymětalem, účastníkem Druhé světové konference mezináboženského a mezicivilizačního dialogu v makedonském Ohridu 6.–9. 5. 2010

Kubánci jsou stále rukojmím své vlády

Rozhovor s Pavlou Holcovou, vedoucí kubánských projektů Člověka v tísni

Kázání Tomáše Trusiny

Už jsi viděl Abrahama?

Čtení Genesis 22,1–4.9–14

Jan 8,51–58

Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky.“

Nemáme vhled do problémů, jimiž dnes lidé žijí

rozhovor s Jakubem S. Trojanem
emeritním profesorem Evangelické teologické fakulty

O úskalích té krabice

Kdysi jsem prý svou obhajobou buranského Topola vytočil kohosi tak, že roztrhl tento milý plátek vejpůl. Tak pozor, milý čtenáři, teď budu obhajovat Dejva Ráta. Všimnul jsem si ho před lety, jak upozorňuje na zdraví státních financí škodlivou kooperaci farmaceutických byznysmenů (a byznyswomenek) s doktorstvem, když se to ještě neříkalo.

O farizejích, celnících a lidech

Chvála farizejství

Když slyšíme, kde se provalil úplatkový skandál, která parta ohnula zákon, aby vyhovoval určité finanční skupině, mohou se nám na jazyk buď drát nadávky, nebo modlitba farizea ze známého podobenství (Lk 18,11): „Bože, děkuji ti, že nejsem jako oni.“ Nehledám konexe, netuneluju Bl

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Marek 14,27–31 a 16,5–7

Mk 14,27–31

Slovníček pro heteráky

„Jo, a transvesty show? Tu děláme hlavně pro heteráky…“ zmínil se v článku Terezy Spencerové o pražském pochodu Gay Pride jeden z organizátorů.

PROTESTOR - příloha Protestanta č. 10/2011 MAGORIANA

10. listopadu zemřel ve věku 67 let Ivan Jirous, přáteli oslovovaný Martin, řečený Magor, jehož postoje, názory i tvorba mj. inspirovaly i některé spolutvůrce Protestanta.

Vyloučení musí mít kam se integrovat

rozhovor s Martinem Šimáčkem, ředitelem vládní Agentury pro sociální začleňování

Vedete vládní Agenturu pro sociální začleňování. Jaké je zadání vaší práce?

Agentura vznikla v roce 2008 po mnohaletých diskusích.

Setkat se, hovořit a radovat se

rozhovor s Hebe Kohlbrugge

Na pražskou návštěvu Hebe Kohlbrugge (*1914) v květnu 2011 (viz příloha Protestor v Protestantu č. 6/2011) jsme po jejím návratu domů navázali ještě několika otázkami. Ptali jsme se na témata, která při pražské návštěvě zazněla, ale otevřeli i několik dalších otázek.

Až vytáhneš do boje…

O čem vlastně vypovídají násilné partie Starého zákona?

1. Až uzříš lid početnější, než jsi ty…

Co všechno odhalil Kosťa

Pětadvacetiletého Ukrajince Kosťu jsem potkala jako pacienta hematologického ústavu. Do naší republiky přišel z Ukrajiny v r. 2006. Pracuje na živnostenský list, když se nedaří, vypomůže si brigádou. Je katolík, dokud mohl, chodil k sv. Ignáci na Karlovo náměstí, protože mu jeho interiér připomínal kostel, kam chodil jako malý kluk.

Kázání Tomáše Trusiny Text: Izaiáš 47,1–11

Text: Izaiáš 47,1–11 Čtení: Zjevení 18,1–3.9–14.20

Izaiáš 47,1–11

Poznámka nakladatele

V jedné debatě kolem Výzvy na obranu knih se mne jako nakladatele ptali, představuje-li zvýšení DPH u knih opravdu takovou tragédii. Pro zajímavost jsem zakalkuloval 20% DPH do ceny právě vydávaných pamětí Hebe Kohlbrugge. Místo 248 korun vyšlo 355. Je to samozřejmě způsobeno tím, že nejsem plátce DPH.

O etice hospodaření (Pokus o klip)

– A dědečku, nebylo by nakonec lepší poslouchat víc konzervativce?

– Víš, konzervovat musí být nejdřív co. Když není co, konzervuje se to, co je právě po ruce. Takhle nám naši konzervativci zakonzervovali mentalitu i praxi normalizace.

– A dědečku, co je to normalizace?

Syndikovat obsah