Tomáš Trusina

Vyloučení musí mít kam se integrovat

rozhovor s Martinem Šimáčkem, ředitelem vládní Agentury pro sociální začleňování

Vedete vládní Agenturu pro sociální začleňování. Jaké je zadání vaší práce?

Agentura vznikla v roce 2008 po mnohaletých diskusích.

Setkat se, hovořit a radovat se

rozhovor s Hebe Kohlbrugge

Na pražskou návštěvu Hebe Kohlbrugge (*1914) v květnu 2011 (viz příloha Protestor v Protestantu č. 6/2011) jsme po jejím návratu domů navázali ještě několika otázkami. Ptali jsme se na témata, která při pražské návštěvě zazněla, ale otevřeli i několik dalších otázek.

Až vytáhneš do boje…

O čem vlastně vypovídají násilné partie Starého zákona?

1. Až uzříš lid početnější, než jsi ty…

Co všechno odhalil Kosťa

Pětadvacetiletého Ukrajince Kosťu jsem potkala jako pacienta hematologického ústavu. Do naší republiky přišel z Ukrajiny v r. 2006. Pracuje na živnostenský list, když se nedaří, vypomůže si brigádou. Je katolík, dokud mohl, chodil k sv. Ignáci na Karlovo náměstí, protože mu jeho interiér připomínal kostel, kam chodil jako malý kluk.

Kázání Tomáše Trusiny Text: Izaiáš 47,1–11

Text: Izaiáš 47,1–11 Čtení: Zjevení 18,1–3.9–14.20

Izaiáš 47,1–11

Poznámka nakladatele

V jedné debatě kolem Výzvy na obranu knih se mne jako nakladatele ptali, představuje-li zvýšení DPH u knih opravdu takovou tragédii. Pro zajímavost jsem zakalkuloval 20% DPH do ceny právě vydávaných pamětí Hebe Kohlbrugge. Místo 248 korun vyšlo 355. Je to samozřejmě způsobeno tím, že nejsem plátce DPH.

O etice hospodaření (Pokus o klip)

– A dědečku, nebylo by nakonec lepší poslouchat víc konzervativce?

– Víš, konzervovat musí být nejdřív co. Když není co, konzervuje se to, co je právě po ruce. Takhle nám naši konzervativci zakonzervovali mentalitu i praxi normalizace.

– A dědečku, co je to normalizace?

Syndikovat obsah