T.

Hutně a chutně 9/2010

Měsíci autorského čtení v Brně – největšímu zdejšímu literárnímu festivalu – je věnováno 34. číslo revue Rozrazil. „Zrovna se cosi opravovalo či budovalo, a kvůli tomu vznikl labyrint objížděk. Ptali jsme se místních, kteří nám složitě vysvětlovali, kudy máme jet a kudy nikoli. Skoro všichni mluvili o oranžovém kostele a skoro všichni uvažovali, kudy by se dalo jet jindy, a proč to teď nejde.

Nadace Divoké husy 10/2010

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Hutně a chutně 10/2010

„Zajímá mě, jak se teologie a filozofie stává součástí politiky a širších společenských vztahů,“ odpovídá historička Pavlína Rychterová v rozhovoru pro Orientaci LN.

Hutně a chutně 1/2011

Příloha Pátek LN přinesla týden před vánocemi pod titulem Budou tím, co čtou? několik postřehů o dětské literatuře. Spisovatelka Alena Ježková tu říká: „Myslím, že u nás stále chybí novodobé tituly typu Děti z Bullerbynu. Tedy knihy s pozitivním vzkazem, že reálný svět je příjemné místo, fajn k životu. Onen pověstný grál vidím v každodennosti a normalitě.“

Setkání u popelnic

Setkání u popelnic

Hutně a chutně 5/2012

Také média a novináři jsou „věcí veřejnou“ svého druhu, také oni mají odpovědnost ve vztahu k veřejnosti. Vyčítají-li média politikům, že zanedbávají své povinnosti a závazky vůči veřejnosti a ve svých funkcích se starají v první řadě o svůj soukromý zisk, měla by někdy podobný postoj uplatnit také vůči sobě.

Hutně a chutně

„Někoho, kdo bude nad věcí, vtipný, nikoli urážlivý, bude mít evropský rozhled a šarm, prostě žádného burana. Takže asi spíš postavu z ženské části společenského spektra (nikoli ale z kalendáře vévé),“ odpověděl Ezediáš Pumlan na anketní otázku Kulturních novin: Jakou osobnost byste rádi viděli na místě prezidenta České republiky?

Hutně a chutně 3/2012

Dva nedávné nálezy Ústavního soudu ohledně svobody projevu komentoval Martin Komárek v MFDnes 20. 3.: „Svoboda sdělovacích prostředků nesmí být omezena. Nesmí být omezena ani jejich svoboda šířit pomluvy, nepravdy, ba i lži a pornografii.

Hutně a chutně 2/2012

Když byl Miloš Rejchrt volen v Senátu do etické komise pro uznávání statutu odbojáře, vyjádřil se k Zákonu o 3. odboji vskutku chartisticky (tj. jako ten, kdo vládnoucímu establishmentu připomíná obsah přijatých zákonů):

Hutně a chutně 1/2012

16. ledna byl spuštěn webový portál http://janpalach.cz/. Zájemci tu najdou informace o Palachově životě a činu, historické dokumenty, tehdejší i pozdější interpretace jeho významu a fotografické i filmové záznamy.

Hutně a chutně 10/2011

Vstupu Andreje Babiše na veřejnou scénu coby nejnovějšího bojovníka proti korupci si všímají autoři článku Babiš – skvrn a špíny se zbavíš! (Deník Referendu

Hutně a chutně 8/2011

„Někdy velké věci začínají tam, kde je historie neobjeví. 13. srpna 1961 se začala stavba Berlínské zdi. 18. srpna 1976 se díky faráři Oskaru Brüsewitzovi začala její demontáž,“ uzavírá článek Zapomenutý srpen 1976 Aleš Březina v Satellitu 1–416. O. Brüsewitz se tehdy na protest proti komunistickému útlaku svědomí upálil ve východoněmeckém Zeitzu.

Hutně a chutně 7/2011

„Dnešní protestantská církev je komedie. Kněží v džínách pochodující pro podporu Palestiny a kostely, které vypadají jako malá obchodní mola. Jsem podpůrce nepřímé kolektivní konverze protestantů zpět ke katolické církvi.“ (A. B. Breivik)

Hutně a chutně 6/2011

Už několikrát jsem si všiml, že v MF Dnes se aféra se obvykle publikuje koncem týdne a její skandální detaily se pak dávkují čtenáři po kouskách do dalších vydání příštího týdne. Znají to i televizní scénáristé: proč vystřílet prach informací a nápadů v jedné inscenaci, když z toho může být seriál.

Hutně a chutně 5/2011

Na Bílou sobotu velikonoční (23. 4.) se v Krupce konala další pouliční ekumenická bohoslužba na podporu místní komunity, těžce zasažené událostmi z 9. 4. 2011.

Hutně a chutně 4/2011

„Nakonec jsem takříkajíc zavřel oči a zapsal několik následných obrazů… a pak jsem zjistil, že v nich je skrytý jakýsi společný jmenovatel. Jmenovatel opravdovosti.

Hutně a chutně 3/2011

V belgické Lovani kázal na sklonku zimy pan farář na text: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbyde chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ Přitom se ptal dětí, k čemu je sůl nejvíc třeba.

Hutně a chutně

Před dopady chystaného zvýšení DPH na knižní trh varují nekomerční nakladatelé. „Osm evropských zemí má pro knihy sazbu DPH nižší než u léků a potravin… U nás ji vládní koalice ji hodlá zvýšit na standardních 19 %.

Syndikovat obsah