T.

Hutně a chutně 3/2008

Vskutku hutně vystihl Ústavní soud současný stav zdejšího právního vědomí, když odůvodnil své rozhodnutí postupovat při žádosti o rehabilitaci Jana Šimsy (viz Protestant 7/07) zcela přesné opačné než Nejvyšší soud: „Nejvyšší soud pochybil, když se spokojil s trestním spisem a vyjádřením státního zástupce a stěžovatele.

Hutně a chutně 2/2008

Nekrolog Viktora Dobala (viz rozhovor Pt 3/07) napsal pro poslední slovo v LN 14. 2. Jan Rejžek: „Dnes Tomáš Halík sloužil u svatého Salvátora zádušní mši za Viktora Dobala. Jeho jméno možná není známo jako Dejmalovo, no a co.

Hutně a Chutně 1/2008

„V elektrárně potřebovali zregulovat něco, čemu se anglicky říká idle power. Co to je? „Jalový výkon,“ napověděl mi jeden z techniků. Výkon je množství práce za určitý čas, ale to ještě vůbec neznamená, že je té práce v daném čase třeba. … Z novoročního projevu se dozvíme velikou novinu, totiž, že se máme dobře.

Hutně a chutně 10/2009

„Vy, evropští intelektuálové, máte tendenci vidět všechno černobíle: víte přesně, kdo jsou ti dobří a kdo špatní. Fašismus a antifašismus – člověk hned ví, na jakou stranu by se postavil, kdyby v té době žil, že? Kolonialismus a antikolonialismus, to je taky jasné. Apartheid už z principu úplně černobílý. Vietnam, totéž.

Hutně a chutně 9/2009

V době, kdy je nutno zvážit, kudy ve zdejším hospodářství dál, a jak restrukturalizovat způsoby, nač stát vydává peníze, nabízí se inspirace z Finska. V článku Pozdrav z Helsinek upozorňují autoři Zámečník, Sedláček, Mejstřík na obdobnost našich a finských potíží a rozdílnost řešení:

Hutně a chutně 8/2009

„Lidé srovnávající s roky 1938 nebo 1968 neprojevují větší znalost historie, ale spíše absolutní nesoudnost,“ oponuje hysterizujícím nářkům nad Obamovým rozhodnutím nestavět radar Erik Tabery v Respektu z 28. 9. „Kdo nám (dnes) vzal z našich rukou šanci na řízení svých osudů?

Hutně a chutně 7/2009

Vinohrad díky častým dešťům roste „jak z vody“ a krásně se s náskokem vyvíjí, tož sem s klidem dobrého hospodářa opustil horu vinnú, vyměnil zádový postřikovač na chemickú ochranu vinice proti houbovým chorobám za krosnu a vyrazil s přáteli do hory… slovenské, na vandr. V každé hoře je člověk daleko a jaksi ztracený, ale o to blíž Bohu aj člověku! A vnímavější.

Hutně a chutně 6/2009

Píseň „Dál přece nejdete sami“ zněla 31. 8. 1978 v chodbě městského soudu v Brně. Bylo to potom, kdy skončilo přelíčení s Janem Šimsou. Tehdejší předsedkyně senátu, nynější místopředsedkyně Krajského soudu JUDr. Káňová, právu žehnala osmi měsíci nepodmíněně. Píseň vybral Miloš Rejchrt.

Hutně a chutně 5/2009

Takto Jiřina Šiklová vyvlastňovala vlastenectví všelijakým nacizujícím holohlavcům i okravatovaným národovcům: „Vlast je něco, co vlastním, i když to není můj majetek. Je to prostor, ke kterému cítím odpovědnost, spojovací článek mezi generacemi. Proto se opravdoví vlastenci snaží tuto krajinu udržovat a dělat něco ve prospěch těch, ke kterým patří.

Hutně a chutně 4/2009

Na 4. duben 2009 připadlo čtyřicáté výročí smrti Evžena Plocka, třetího, kdo se upálil na protest proti počínající normalizaci. Nar. 1929, vyrůstal v době krize třicátých let, zažil Mnichov a okupaci. Pracoval v nářaďovně jihlavského Motorpalu, r. 1955 se stal funkcionářem odborů a vstoupil do komunistické strany.

Obrazy hostem v kostele

MICL, Soběhrdy 2009

Hutně a chutně 3/2009

Reportáž o spanilých jízdách za českými evangelickými krajany na Ukrajině, v Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku a Polsku, které koná potulný kazatel ČCE Petr Brodský, přinesl Týdeník Rozhlas č. 14. Nedostalo se už však na jeho vikářování na legendární Hvozdnici, v Libštátě, Hrubé Vrbce a Horních Dubenkách.

Hutně a chutně 1/2009

Demonstrací proti Izraeli je po Evropě tolik a jsou tak pošetilé, že si Ezediáš Pumlan v sukních řekl, že demonstraci na podporu Izraele proti Hamásu v neděli 11. 1. na pražském Starém Městě by měl věnovat pozornost (svolala Židovská liberání unie). Vydal se tam trochu s těžkým srdcem, protože není snadné podpořit stát, který nyní zabíjí ve velkém.

Hutně a chutně 1/2010

Internetový vyhledávač Google ohlásil svůj odchod z Číny. Veřejně udaným důvodem je neochota dále se podílet na cenzuře a útoky čínských hackerů na emailové schránky obhájců lidských práv. Pragmatickým důvodem jsou zřejmě nízké zisky. Každopádně tento krok povzbudil u Číňanů chuť veřejně deklarovat touhu po svobodě informací.

Hutně a chutně 2/2010

Když jsem kdysi pracoval na Smíchově jako čistič kanálů a stok, trávili jsme (po splnění úkolů) valnou část ve smíchovských hospodách. Tam jsem zahájil přednášky o osvícenství, Havlíčkovi, Masarykovi, ale i o Patočkovi a Hejdánkovi. Frekventována byla témata jako svoboda, odpovědnost, přesvědčení, láska.

Hutně a chutně 3/2010

Výběr z družstevního týdeníku Kulturní noviny: „Zatímco minulý režim dospěl ve jménu spravedlnosti pouze k rovnostářství, ten dnešní se ve jménu svobody dopracoval jenom ke glorifikaci egoismu. Sice se nám to sofistikovaně balí do liberálních řečí, ale v praxi jsme absolvovali úpadek demokracie na pouhé právo silnějšího… Nikdo nám za nás nezařídí demokracii.

Hutně a chutně 4/2010

Novelizace Občanského soudního řádu zvýšila nezabavitelnou částku při exekucích na dvojnásobek životního minima. Nový zákon o půjčkách počítá zase s tím, že člověk bude moci do čtrnácti dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu.

Hutně a chutně 5/2010

Snad jen Otakaru Motejlovi se mohlo stát, že když zemřel, ocitoval internetový diskutér pod článkem o jeho úmrtí báseň. „Květy jabloní / koudelí obalené / Kéž si tak měkce lehneme / do Tvého hnízda, / Pane“ Báseň Ivana Jirouse citoval v Deníku Referendum 9. 5. 2010 V. Dostál.

Hutně a chutně 8/2010

Popis mechanismu, jak se z obskurního nápadu pálit korán stalo celosvětově výbušné téma, přinesl internetový me-zin Louč 21. 9. (www.louc.cz) Média foukající do jisker hořících koránů. Nestačí jen odpovědnost novinářů serióznějšího tisku.

Nejen příběh sám

O uvedení knihy Petera de Knegta Olinka

Syndikovat obsah