T.

Hutně a chutně 5/2001

Neskákejte z mostu je název otevřeného dopisu, kterým se Miloš Rejchrt obrátil na někdejšího cenzora písňových textů a nynějšího poslance ČSSD Miloslava Kučeru st.: …Připouštíte, že jste „…napomáhal svou činností tehdejšímu režimu“.

Hutně a chutně 4/2001

Přehlednou zprávu o loňské návštěvě Čechů z ukrajinských obcí Bohemka a Veselynivka v Čechách najdete ve věstníku občanského sdružení Exulant č. 1/2001. Daniel Heller neskrblí nadšením: „Většina z nich nikdy neměla možnost podívat se do své pravlasti… Ale teď se to stalo a bylo to krásné a velkolepé.“

Hutně a chutně 2/2001

Milosti pro 21. století se jmenuje první ze série tří článků v LtN č. 3, v nichž se Jana Chalupová, Luboš Dobrovský a Jiří Vančura věnují obecnějším souvislostem prezidentských milostí i dvěma konkrétním případům z poslední doby. „Nedůvěra v institut milosti je znamením slabosti politiků i veřejnosti.

Hutně a chutně 1/2001

„Mocní nás vždy učili a budou učit životu v poslušnosti a lhostejnosti,… Budou nás učit dogmatu a provokovat k svévoli. Ježíš nás učí něčemu jinému. Místo sváru dogmatu a svévole nám v síle Ducha svatého otevírá dialog života v pravdě se životem ve svobodě.“ (Erazim Kohák v přednášce Historický přínos reformace k české národní totožnosti, KJET 41/2000)

Hutně a chutně 10/2016

Praha sdílená a rozdělená se jmenuje interaktivní internetová mapa, která zaznamenává rozmanitost pražského obyvatelstva a historie od 20. let do konce II. světové války. Najdete tu odkazy na místa spjatá s pražskými Židy, Němci, ruskými emigranty, uprchlíky před nacismem apod. Tvůrci plánují i tématické procházky.

Hutně a chutně 8/2016

Pak jsme měli říct závěrečné slovo a když přišla řada na mě, tak jsem se úplně klepal, vůbec jsem to nemohl zadržet, a pak jsem řekl, že to vypadá, jako by za všechno mohl Ivan Jirous, a jestli odsoudíte jeho, tak já se z toho nechci vyzouvat; dělal jsem všechno s plným vědomím a dělali jsme dobrou věc, tak mě zavřete taky!