T.

Hutně a chutně 1/2006

Opožděné ohlédnutí za životem Taqui Altounyanové (1915–1999) přinesla Křesťanská revue 9/2005. Známá je ve svém druhém, „literárním“ životě, v němž se stala předlohou hned dvou postav, pirátky Nancy Blackettové a kapitána Johna Walkera. Než nastoupil Harry Potter, představovaly „ransomovky“ (romány Arthura Ransoma) jednu z nejoblíbenějších řad (nejen) evangelických dětí.

Hutně a chutně 10/2007

Nakladatelství Sefer vydalo podruhé svědectví Elieho Wiesela o pobytu v koncentračním táboře Noc. Pod názvem Nejúčinnější svědectví o holocaustu jsou prostá knihu recenzoval J. Kratochvíl v LtN 47.

Z redakční pošty 10/2007

Za Zdeňkem Kožmínem

Narodil se 28. 2. 1925 v Hněvicích na okrese Litoměřice. V roce 1949 předložil jako dizertační práci Ústřední principy Rádlovy filosofie. Učil na středních školách ve Starém Jičíně, Břeclavi, Zastávce u Brna. V roce 1967 se habilitoval a v roce 1991 se stal profesorem Masarykovy university v Brně.

Hutně a chutně

V souvislosti s násilnickým potlačením barmských protestů se rozeběhly i internetové petice a s nimi zase pochybnosti, zda má takové angažmá cenu.

Hutně a chutně 7/2007

„Co podle Vás způsobilo, že je naše zem tak zoufale ateistickou pouští?“ zněla jedna z otázek pro vojenského kaplana Pavla Rumla při „výslechu“ v LN 11. 7. 2007. „Z mnoha důvodů zmíním pro tuto chvíli tři: česká ‚nátura‘; složitá církevní historie a komunistický režim.

Hutně a chutně 7/2007

„Pravdu můžeme hledat, když už nám došlo, že ji nevlastníme,“ napsal na závěr zamyšlení nad svátky otevírajícími letní prázdniny Ivan O. Štampach.

Hutně a chutně 6/2007

Proč se Gabčík s Kubišem ještě nedočkali pomníku za atentát na Heydricha, zjišťuje A. Hudalla v Respektu č. 22. Podle dotazovaného historika Pavla Koláře lze odpověď najít v nedávném přístupu k dějinám. Např.

Hutně a chutně 5/2007

„Ostatně si myslím, že čelit průvodu neonacistů měli už dávno představitelé církví,“ pronesl Ezediáš Pumlan poté, co na 1. máje večer shlédl videozáběry z Prahy, jak policejní těžkooděnci opět vytlačili anarchisty a umožnili neonacistům úspěšně dokončit demonstraci u americké ambasády.

Nadace Divoké husy 4/2007

Nahrávku Pašijí Plastic People of the Universe s Agon Orchestra (viz str. 10) měli možnost vyslechnout na Zelený čtvrtek návštěvníci pašijních bohoslužeb v Brně-Husovicích.

Hutně a chutně 3/2007

Evangelický sbor v Bohuslavicích nad Metují končí, fara se prodá, kostel prý za symbolickou jednu korunu dostane obec. Asi to čeká i několik dalších kostelů. Tím větší váhy nabývá starost o to, aby se v bývalém kostele neuchytil nějaký hampejz nebo diskotéka, proti čemuž brání staroměstský kostel sv. Michala hrstka dobrovolníků (viz Pt 1/07).

Hutně a chutně 2/2007

„Opona má opět zakrýt slovenskou minulost“ varuje Respekt 2/07. Tamějšímu Ústavu paměti národa (zal. r. 2002) hrozí po smrti Jána Langoše zánik. Ústav již zveřejnil registrační protokoly krajských správ StB – jména agentů i obětí, rozkazy ministrů vnitra, seznam likvidátorů židovských podniků z časů Slovenského štátu.

Hutně a chutně 6/2012

Senátor KDU ČSL Petr Šilar podal trestní oznámení na vedení Lesů ČR. Důvodem je nehospodárný přístup státního kolosu k privátním subdodavatelům, předražené IT a směna lukrativních pozemků. (Deník Referendum 18.

Hutně a chutně 1/2007

Aktuální slovníček netiskne jen Protestant. Výklad obratů, jimiž se v nynější české politice zastírá pravý stav věcí, najdete pod názvem Marasmus v LtN 3/07. Sepsal Jaromír Procházka.

Hutně a chutně 10/2008

Rozhodnutí zrušit azylový dům odůvodňuje Rada MČ Praha 11 nutností zřídit mateřskou školku, aby maminky malých dětí mohly vydělávat.

Hutně a chutně 9/2008

„Vaculík totiž, kromě jiného celým svým dílem, přispívá k tomu, že některé příběhy získávají jakési oficiální dovolení k tomu, že mohou být vyprávěny. A tak je přirozeně státní a osobní zároveň.

Hutně a chutně 8/2008

V zemi, kde kvete korupce a policie není s to ji vyřešit, je normální, když se média tomuto problému věnují více než jinde. Přesto by si Češi měli dát pozor, aby se to nezměnilo v obsesi, jež společnosti brání vytvořit si názor na věci, které lze ovlivňovat jen tehdy, má-li k nim člověk co říct.

Hutně a chutně 7/2008

Se dvěma kolegyněmi jsme připravili třísvazkový lexikon Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslowak History Studies, kde jsme zachytili téměř pět stovek lidí zabývajících se českými dějinami a témata, která badatele o českých dějinách zajímají.

Hutně a chutně 6/2008

Variacemi na Dvořákovu Humoresku uvedlo jazzové Trio Bas Kisjes knihu kreseb Josef Ivana Urbánka v pražské Galerii Lapidáriu. Skladbu českého klasika pojali ve stylu kreseb Ivana Urbánka. Mladí nizozemští jazzmani též dvakrát uchvátili návštěvníky podniku U zavěšeného kafe na pražském Úvoze.

Hutně a chutně 5/2008

Nově instalované seniorátní kazatele pražského seniorátu pozdravil v neděli 6. 4. u Martina ve Zdi Jan Mamula. Nepřihlásil se o slovo z titulu šéfredaktora nejčtenější evangelické tiskoviny, ale jako manžel nadřízené obou pracovníků. Samozvaný „bratr seniorkový“ přislíbil, že se postará o přiměřeně přátelské domácké zázemí.

Hutně a chutně 4/2008

„Olympiáda problémy světa neřeší. Jen je věrně odráží. Soustředění na bezprostřední zisk, tlak na stále větší výkon, drancování přirozených zdrojů, farmakologická podpora, bezohlednost a stoupající počet zranění. S tím se každodenně setkáváme i mimo vrcholový sport … Čínský režim tvrdě potlačuje volání Tibeťanů po lidskosti.

Syndikovat obsah