T.

Hutně a chutně 5/2001

Neskákejte z mostu je název otevřeného dopisu, kterým se Miloš Rejchrt obrátil na někdejšího cenzora písňových textů a nynějšího poslance ČSSD Miloslava Kučeru st.: …Připouštíte, že jste „…napomáhal svou činností tehdejšímu režimu“.

Hutně a chutně 4/2001

Přehlednou zprávu o loňské návštěvě Čechů z ukrajinských obcí Bohemka a Veselynivka v Čechách najdete ve věstníku občanského sdružení Exulant č. 1/2001. Daniel Heller neskrblí nadšením: „Většina z nich nikdy neměla možnost podívat se do své pravlasti… Ale teď se to stalo a bylo to krásné a velkolepé.“

Hutně a chutně 2/2001

Milosti pro 21. století se jmenuje první ze série tří článků v LtN č. 3, v nichž se Jana Chalupová, Luboš Dobrovský a Jiří Vančura věnují obecnějším souvislostem prezidentských milostí i dvěma konkrétním případům z poslední doby. „Nedůvěra v institut milosti je znamením slabosti politiků i veřejnosti.

Hutně a chutně 1/2001

„Mocní nás vždy učili a budou učit životu v poslušnosti a lhostejnosti,… Budou nás učit dogmatu a provokovat k svévoli. Ježíš nás učí něčemu jinému. Místo sváru dogmatu a svévole nám v síle Ducha svatého otevírá dialog života v pravdě se životem ve svobodě.“ (Erazim Kohák v přednášce Historický přínos reformace k české národní totožnosti, KJET 41/2000)