T.

Hutně a chutně 9/2003 Protestant So, 16/12/2017 - 18:11

V LtN 44 se Erazim Kohák u příležitosti 28. října již (a přece ne) jen ohlíží za Československem. Představovalo podle něj „rizikový, přechodný útvar“, a doplatilo na to, že ho jeho zakladatelé příliš opřeli o přesvědčení, „že vratkou loďku republiky pohání k cíli proud dějin,“ směřující od theokracie k demokracii.

Hutně a chutně 7/2003 Protestant Pá, 15/12/2017 - 22:28

O rozporuplných reakcích jihoamerických literárních veličin na uvěznění kubánských disidentů informují LtN 34, „Dilemata iberoamerických pensadores“.

Bushova víra a politika Protestant Pá, 15/12/2017 - 20:42

V souvislosti s válkou, která svrhla Saddáma Husajna, se vrací otázka vztahu náboženského přesvědčení a politického rozhodování. Biblické poselství – uchopené a promýšlené ve vždy novém tázání a zápase – se samozřejmě může a má stávat výzvou i na rovině konkrétního politického rozhodnutí. Ovšem jak? Evangelickému (resp. klasickému protestantskému pojetí) odpovídá spíše model „vícestupňový“.

Hutně a chutně 5/2003 Protestant Pá, 15/12/2017 - 19:54

„Ježíš nás učí, že když člověk vnějšně tratí, vnitřně získává. Že je důležité, co máme v srdci, a toto umět ve druhém probouzet. Že slovo, za které ručíme, je silné. Že nejsou hranice mezi lidmi – každý má svoji důstojnost… Ale přece jen hlavním poselstvím je jeho svoboda. Vůči vlastní pověsti, osobním preferencím, díkům, uznání.

Hutně a chutně 4/2003

ET-KJ č. 10-12/03 přinesly obsáhlý text J. Štěpána o článcích, kterými novozákonník J. B. Souček reagoval na odsun Němců (Součkův dopis do Ženevy odešel před 55 lety). Zřetelně z něj vyplývá, že jedním ze důvodů Součkova kritického postoje k odsunu byla aktualizace důrazů T. G.

Hutně a chutně 3/2003 Protestant St, 13/12/2017 - 14:39

Poděkování

Vydavatelství EMAN děkuje organizátorům 18. knižního veletrhu LIBRI Olomouc, kteří bezplatně umožnili expozici našich titulů. Poděkování patří i všem, kteří na místě pomohli tuto nabídku uvést v život.

Tomáš Trusina, vydavatel

Hutně a chutně 2/2003 Protestant St, 13/12/2017 - 13:50

Š. Hájek, M. Plzák – M. Rejchrt, O něco svobodnější.

Kalich, Praha 2002

Hutně a chutně 10/2017

Jako výraz solidarity s postojem Tomáše Hradílka, který držel hladovku na protest proti opětovné prezidentské kandidatuře Miloše Zemana, se v Lipníku nad Bečvou v kavárně U Marka konala dne 27. 11. 2017 beseda. Na výročí generální stávky r. 1989 ji zorganizovala Marie Šuláková (iniciátorka protestu, během nějž policie vypnula Modlitbu pro Martu).