T.

Hutně a chutně 4/2002

Nejsem a nechci být majitelem pravdy./ Mně přesně vyhovuje putování na pomezí hereze./ Abych se vyhnul tomu, čemu se říká pokoj víry,/ a co je pouhým sebeuspokojením, vyznává Czeslav Milosz v Teologickém traktátu. V překladu V. Buriana ho otiskly LtN 12/02.

Hutně a chutně 2/2002

„Dostal jsem se k víře oklikou… poznáním, co víra v našich dějinách znamenala. Později také četbou několika velmi suchých, nijak emotivních knih. Četl jsem například jeden faktografický životopis Ježíše Krista. … Tehdy jsem si řekl – jestli tohle je pravda, tak to pro mne znamená moc,“ říká o své cestě k víře Ivan Medek v rozhovoru Nejraději se směju sám sobě.

Hutně a chutně 1/2002

Jako výzvu k rozvaze nad souvislostmi našeho směřování hodnotí prezidentův novoroční projev Erazim Kohák. „Naše republika se může stát banánovou republičkou, … kde nic nezpochybní naše mýty. Máme i předpoklady k tomu, abychom se stali rovnocennými partnery v evropském společenství.“ (Otázka roku, LtN 2/02).

Hutně a chutně 10/2001

„Slogan nastolil situaci, v níž je populární být kosmopolitní antirasista, zatímco nácek je postaven do role zaprdnutého provinčního chudáka, jemuž je potřeba pomoci,“ hodnotí výsledek kampaně Be kind to your local nazi její autoři (Náckům se nestačí jen smát, Nový Prostor č. 72)

Hutně a chutně 6/2001

„V České republice se stalo módou ledabyle soudit a zlehčovat ty hrozné časy, jimž nové generace unikly.

Hutně a chutně 5/2001

Neskákejte z mostu je název otevřeného dopisu, kterým se Miloš Rejchrt obrátil na někdejšího cenzora písňových textů a nynějšího poslance ČSSD Miloslava Kučeru st.: …Připouštíte, že jste „…napomáhal svou činností tehdejšímu režimu“.

Hutně a chutně 4/2001

Přehlednou zprávu o loňské návštěvě Čechů z ukrajinských obcí Bohemka a Veselynivka v Čechách najdete ve věstníku občanského sdružení Exulant č. 1/2001. Daniel Heller neskrblí nadšením: „Většina z nich nikdy neměla možnost podívat se do své pravlasti… Ale teď se to stalo a bylo to krásné a velkolepé.“

Hutně a chutně 3/2001

Lazar umřel a z hladu šel do Ráje. Jednoho dne umřel i bohatec a šel do Pekla. V pekle se mu všichni smáli, protože byl tlustej, a říkali mu čuně. On se naštval. Potom ale měl strašlivou žízeň a nikdo mu nic nedal.

Hutně a chutně 2/2001

Milosti pro 21. století se jmenuje první ze série tří článků v LtN č. 3, v nichž se Jana Chalupová, Luboš Dobrovský a Jiří Vančura věnují obecnějším souvislostem prezidentských milostí i dvěma konkrétním případům z poslední doby. „Nedůvěra v institut milosti je znamením slabosti politiků i veřejnosti.

Hutně a chutně 1/2001

„Mocní nás vždy učili a budou učit životu v poslušnosti a lhostejnosti,… Budou nás učit dogmatu a provokovat k svévoli. Ježíš nás učí něčemu jinému. Místo sváru dogmatu a svévole nám v síle Ducha svatého otevírá dialog života v pravdě se životem ve svobodě.“ (Erazim Kohák v přednášce Historický přínos reformace k české národní totožnosti, KJET 41/2000)

Hutně a chutně 4/2017

Prohlášení kolektivu RFK k Národnímu pochodu pro život a rodinu

Hutně a chutně 2/2017

Závěrečnou řeč ze zatím posledního líčení s Kateřinou Krejčovou, obviněnou z útoku na veřejného činitele při bránění pochodu „šibenicových demonstrantů“ v létě 2015, otiskl 15. 2. 2017 Deník Referendum:

Hutně a chutně 1/2017

26. prosince vyrazil z Berlína Pochod za Aleppo. Sleduje směr tzv. uprchlické trasy, ovšem v opačném směru. Českou republikou prochází mezi 9. lednem a 2. únorem.

Hutně a chutně 10/2016

Praha sdílená a rozdělená se jmenuje interaktivní internetová mapa, která zaznamenává rozmanitost pražského obyvatelstva a historie od 20. let do konce II. světové války. Najdete tu odkazy na místa spjatá s pražskými Židy, Němci, ruskými emigranty, uprchlíky před nacismem apod. Tvůrci plánují i tématické procházky.

Hutně a chutně 8/2016

Pak jsme měli říct závěrečné slovo a když přišla řada na mě, tak jsem se úplně klepal, vůbec jsem to nemohl zadržet, a pak jsem řekl, že to vypadá, jako by za všechno mohl Ivan Jirous, a jestli odsoudíte jeho, tak já se z toho nechci vyzouvat; dělal jsem všechno s plným vědomím a dělali jsme dobrou věc, tak mě zavřete taky!

Hutně a chutně 7/2016

…projekt Evropa, o jehož záchranu Merkelová usiluje, je nejen brzdou potenciálních konfliktů evropských mocností, ale i pojistkou proti dominanci některé z nich, tedy i Německa.

Hutně a chutně 6/2016

Analýzu čtyř prokremelsky orientovaných webů provedenou na MU komentuje J. Leschtina: „Autoři daleko víc než s nepravdou pracují s manipulačními technikami a vyvoláváním negativních emocí.

Syndikovat obsah