T.

Hutně a chutně 2/2004

Pod titulkem „Pro Hitlera kázat nebudeme“ přináší Respekt 6 recenzi knihy Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu. Církevní historik R. Grulich tu předkládá příběhy několika desítek nacisty pronásledovaných duchovních. Důvodem výslechů a zatýkání byly mše sloužené česky, pomoc polským zajatcům, poslech zahraničního rozhlasu, výzvy k humánnímu zacházení s Židy.

Hutně a chutně 1/2004

O tom, že to podstatné zůstává „nevyslovené a nevyslovitelné“, i jak literární dílo parazituje na autorovi, hovořil Radim kropáč při příležitosti vydání knihy Lyonský omnibus s Petrem Pazderou Paynem (Právo 8. 12. 2003)

Hutně a chutně 10/2003

Potrét Jana Blahoslava Čapka přinesly LtN 45, které též přetiskly jeho stať „Psychologismus a humanismus Karla Čapka“.

Hutně a chutně 9/2003

V LtN 44 se Erazim Kohák u příležitosti 28. října již (a přece ne) jen ohlíží za Československem. Představovalo podle něj „rizikový, přechodný útvar“, a doplatilo na to, že ho jeho zakladatelé příliš opřeli o přesvědčení, „že vratkou loďku republiky pohání k cíli proud dějin,“ směřující od theokracie k demokracii.

Hutně a chutně 7/2003

O rozporuplných reakcích jihoamerických literárních veličin na uvěznění kubánských disidentů informují LtN 34, „Dilemata iberoamerických pensadores“.

Bushova víra a politika

V souvislosti s válkou, která svrhla Saddáma Husajna, se vrací otázka vztahu náboženského přesvědčení a politického rozhodování. Biblické poselství – uchopené a promýšlené ve vždy novém tázání a zápase – se samozřejmě může a má stávat výzvou i na rovině konkrétního politického rozhodnutí. Ovšem jak? Evangelickému (resp. klasickému protestantskému pojetí) odpovídá spíše model „vícestupňový“.

Hutně a chutně 6/2003

Nekrolog Augustina Navrátila, katolického občanského aktivisty, napsal do LtN 22 Petr Pospíchal. Navrátilovu petici z r. 1988 „Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů“ podepsalo přes 600 000 lidí.

Hutně a chutně 5/2003

„Ježíš nás učí, že když člověk vnějšně tratí, vnitřně získává. Že je důležité, co máme v srdci, a toto umět ve druhém probouzet. Že slovo, za které ručíme, je silné. Že nejsou hranice mezi lidmi – každý má svoji důstojnost… Ale přece jen hlavním poselstvím je jeho svoboda. Vůči vlastní pověsti, osobním preferencím, díkům, uznání.

Hutně a chutně 4/2003

ET-KJ č. 10-12/03 přinesly obsáhlý text J. Štěpána o článcích, kterými novozákonník J. B. Souček reagoval na odsun Němců (Součkův dopis do Ženevy odešel před 55 lety). Zřetelně z něj vyplývá, že jedním ze důvodů Součkova kritického postoje k odsunu byla aktualizace důrazů T. G.

Hutně a chutně 3/2003

Poděkování

Vydavatelství EMAN děkuje organizátorům 18. knižního veletrhu LIBRI Olomouc, kteří bezplatně umožnili expozici našich titulů. Poděkování patří i všem, kteří na místě pomohli tuto nabídku uvést v život.

Tomáš Trusina, vydavatel

Hutně a chutně 2/2003

Š. Hájek, M. Plzák – M. Rejchrt, O něco svobodnější.

Kalich, Praha 2002

Hutně a chutně 10/2017

Jako výraz solidarity s postojem Tomáše Hradílka, který držel hladovku na protest proti opětovné prezidentské kandidatuře Miloše Zemana, se v Lipníku nad Bečvou v kavárně U Marka konala dne 27. 11. 2017 beseda. Na výročí generální stávky r. 1989 ji zorganizovala Marie Šuláková (iniciátorka protestu, během nějž policie vypnula Modlitbu pro Martu).

Hutně a chutně 9/2017

Lakmusovým papírkem, zda hnutí ANO to myslí s demokracií upřímně, bude pro mne postoj Babiše a jeho poslanců k veřejnoprávním médiím.

Hutně a chutně 6/2017

„Naše práce je prací mírovou a jejím těžištěm je uchovávání a rozmnožování humanitních hodnot a tradic evropské a středoevropské kultury jak se vytvořily – ne bez staletého usilování a bojů – a jejichž součástí je i odkaz prezidenta Masaryka, jak Jste o tom hovořil i Vy, pane ministře.

Hutně a chutně 5/2017

Jak vypnout kremelskou oficiální propagandu, plnou dezinformací, ukazuje Jan Kruliš na příkladu Finska: „Finská verze Sputniku skončila jednoduše proto, že nepřilákala dostatečné množství čtenářů. Že jsou Finové odolní vůči propagandě, má hned několik důvodů.

Naslouchat u stolu

Usilujeme-li předávat víru, narážíme od propuknutí televizního věku vždy znova na překážku – na úbytě zachází schopnost naslouchat. Posluchači přestávají poslouchat kázání (neřeším teď, zda jim to občas není ku prospěchu), děti přestávají poslouchat vyprávění a dožadují se videa či alespoň flanelografu. Kde se opět učit naslouchat?

Hutně a chutně 7/2002

Pod titulkem „Ze čtyřsetkilogramového vola zbyly v Trocnově jen kosti“ přinesly Táborské listy obrázek z oslav výročí upálení Mistra Jana Husa.

Hutně a chutně 6/2002

„Poměry po zdejších volbách se těžko zvrtnou k takovému temnu, aby nám nedopřály ujasňovat si, že adekvátní strategií proti vyšponovanému nacionalismu není protičešství, nýbrž původní a svébytný příspěvek k evropské i světové demokracii.“ (Jakub Patočka, Nové české zájmy, LtN 20)

Syndikovat obsah