Petr Pazdera Payne

Kočičáci

Jsem v pytli.

Spolu s dalšími neposlušnými koťaty.

Nepodařilo se správně namíchat geny. Mělo jsem být trochu víc po babičce z otcovy strany než po dědečkovi ze strany matčiny. Ten se totiž taky nevyved’. Dnes už se ví, jak takovým věcem zcela přímočaře předcházet. Říká se tomu postnatální euthanasie. Jde vpodstatě o utracení – co nejdříve po narození.

Kůň za bouře

Bílá paní de la Croix

sedí se mnou v autě

kolem lítaj blesky

a země se černá

 

Samí pánové ve vestách

nože za opasky

na nebi helikoptéra

a déšť pořád déšť

 

„Je tu per metr mnoho lidí“

říkám bílý paní

„to u vás ve Francii

se líp žije – míň prší“

 

„A taky se míň mluví,“

ProScripta 2/2001

Zátiší s kabátem a kloboukem

„Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde

den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců

k synům a srdce synů k otcům, abych při svém

příchodu nestihl zemi klatbou.“

 

(Starý Zákon, proroctví Malachiáše proroka,

poslední dva verše)