Petr Pazdera Payne

Ad kodex Protestant Po, 25/06/2018 - 12:16

V červnu 2013 jsme vedli na stránkách Protestantu rozhovor o církevní restituci s Pavlem Keřkovským: 2.266.593.186… aneb nad aktuálním vývojem vztahů státu a církve. Pavel Keřkovský vyslovil tezi, že vlastnit není hřích, a pokračoval: „Nenaléhám proto na přehodnocení postoje synodní rady. Jde mi spíše o vyvolání rozhovoru: Co s těmi penězi chtějí křesťané dělat? Jde-li jim jen o samoúživu a přežití, je to směšné a hříšné, problém malé víry a náboženské poťouchlosti. Ale teď jde o to, rozpoutat v církvi diskusi: Co je úkolem církve v tomto světě?

Čína - realizovaná dystopie Protestant Pá, 25/05/2018 - 20:17

(110 let po Zemi snivců a 101 rok po Čínské zdi)

Kázání Petra Pazdery Payna Protestant Po, 26/02/2018 - 15:18

O rodině

Text: Izaiáš 57,8

Iz 57,8: Neskrývat se před vlastní krví.

Rodina, rod, národ. To jsou posvátné hodnoty. Někdy až moc.

O oběti J. K.

Epištola Židům 5, 7–12: Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.

Tomáš Pergler: Sochy, Michal Machat: Ilustrace Protestant Út, 19/12/2017 - 22:08

Výstava v galerii Scarabeus, ul. Ivana Zajíce 7, Praha Letná, 15. 2.–13. 3. 2005

Čechov a Dostojevskij Protestant Út, 19/12/2017 - 09:23

ku stému výročí smrti Antona Pavloviče

(malé gymnaziální srovnání)

OLAM. Krátké kázání očase Protestant Po, 18/12/2017 - 21:33

Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli.

Vyjádřit nevěru i hřích i beznaděj – bez moralismu Protestant Po, 18/12/2017 - 13:20

Rozhovor s Petrem Pazderou Paynem

Vzestup a pád postavy Samsona ve světové literatuře Protestant Po, 18/12/2017 - 13:18

Přímo na protější stěně visela Řehořova fotografie z vojny, zobrazovala ho coby poručíka, jenž s rukou na kordu a bezstarostným úsměvem vyžaduje respekt k svému postoji i uniformě.

F. Kafka: Proměna