Pavel Keřkovský

Doba postní

Na mnoha vesnicích se vstupuje do doby postní se zpěvem maškar, v jednom českém městečku dokonce v rytmu samby. Maškary chodí od chalupy k chalupě, jdou po celé dědině.

K výročí Českobratrské církve evangelické

Obzvláště tento rok se hodně hovořilo o identitě Českobratrské evangelické. Není divu, vzpomíná-li se devadesáté výročí jejího založení. V církevním tisku se hledaly a nacházely charakteristické rysy, reformační návaznost, ozvučnost tradic. Zpytovalo se na farářském kurzu i nad publikací Zpytování.

Na zahořklost Kalvínem

Ivan Hoffman pláče, oplakává politiku i demokracii. Vzpomíná nostalgicky na to, co kdysi bylo a již není.

Lovec draků

Nejlepším lovcem papírových draků chce být  každý afghánský kluk, ať žije v Afghánistánu nebo americké Kalifornii. Český sní o kariéře v NHL nebo v nějakém zahraničním fotbalovém klubu. Afghánský emigrant, jako mnozí příslušníci malých národů, se přizpůsobí řečí, nenechá si však vzít všechny kulturní zvyky a projevy. Papírové draky loví i v Kalifornii.

Satrapiové zrcadlo

Persepolis, Marjane Satrapiová, 2006

Zapomněli jsme, co nás ubíjelo

Před několika lety se zvedla vlna pohoršení, když televizní dramaturgové přišli s nápadem odvysílat normalizační seriál „Třicet případů majora Zemana“. Časy se mění.

Vidět cizíma očima – vidět bez příkras

Bernard Cuau, Slova a smrt

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech uvedl snímek „Slova a smrt“ francouzského režiséra Bernarda Cuaua, který před dokončením filmu zemřel. Dílo dokončil jeho spolupracovník a blízký přítel Claudie Lanzmann, tvůrce filmu Šoa.

Magie a religiozita

Huckleberry Finn si byl jistý, že zná několik ověřených prostředků k odstranění bradavic. Magické léčitelské postupy měl od zaručených autorit místního městyse, od starších kamarádů a známých, dalších podivných existencí, jako byl on sám a jeho otec. Stačí pár slov, mrtvá kočka, správně přiložená půlka fazole, popř.

Víc než jen opium

Ke sborníku Religiozita v komunistickém Československu

Poselství Salmana Rushdieho

Salman Rushdie, britský spisovatel indicko-muslimského původu, sepsal roku 1988 román „Satanské verše“ a byl za to Rafíkem Zakanou obžalován v indickém tisku z rozvracení islámu. Teprve útočná kampaň íránského tisku, rozpoutaná v listopadu 1988 kulturním časopisem Kajháne farhangí přinesla své plody.

Národní paměť a lidská práva

Čínští studenti v Pekingu nevědí, zda se pustit do sametové revoluce. Zatím nevědí, zda to má cenu. Zeptali se Jáchyma Topola, když je seznamoval s evropskou poezií a československými zkušenostmi se sametovou revolucí. Ptali se, zda by byla u nás revoluce, kdyby strana povolila svobodu podnikání a cestování? Západní zboží? Záleželo by pak „československému národu“ na svobodě slova?

O čem svědčí množení zákonů

„Když byla obec nejvíce zkažena, bylo nejvíce zákonů“ (Cornelius Tacitus)


Jen v krizi se rodí nová ekonomie

Tomáš Sedláček tvrdí, že ekonomie (teorie) se změnila, a proto by ekonomové měli být pokorní. Překvapivě a pokorně tvrdí, že nejsme architekti ekonomiky (ekonomického dění). Ekonomiku považuje za zázrak, kterému do hloubky nerozumíme. „Vždyť přece často nerozumíme ani sami sobě, nerozumíme svým pohnutkám a nevíme, proč se někdy cítíme bez zjevné příčiny dobře a někdy zle.

Mapování česko nizozemské církevní spolupráce

Nový sešit Rozprav je věnován nizozemsko-českým kontaktům evangelíků v uplynulých čtyřiceti letech, jejichž duší a hnacím motorem se stal Hans van der Horst. Vedle něj najdeme i další mohykány, nikoli však poslední, protože iniciativy neumírají, pokračují a rozvíjejí se v mnoha oborech.

Ohlížení za dvojznačností

Průvodce naší církví

Malý obrazový průvodce dějinami Českobratrské církve evangelické, sestavený a komentovaný Evou Fialovou (Kalich 2008), je zakončen životním vyznáním faráře Blahoslava Hrubého, výběrem několika vět z Ježíšova podobenství o posledním soudu: Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

Umění české reformace

Do 4. dubna lze v Císařské konírně Pražského hradu zhlédnout výstavu Umění české reformace (1480–1620). Jsou zde vystavena jedinečná umělecká díla: sochy, malované oltářní desky, iluminované rukopisy, Klaudiánova mapa Čech, Jenský kodex, Litoměřický graduál s vyobrazením mistra Jana Husa, práce B.

Náboženský zážitek v postsekulární době

Náboženský zážitek je velmi žádaný sortiment kulturně mediální i náboženské nabídky. Mnohé knihy, filmy i bohoslužebná shromáždění dnes takové zážitky nabízejí. Hitem sezóny jsou knihy, které seznamují s magickým působením hvězd, stromů i kamenů, popřípadě uvádějí do kultu předků a démonů (Hora duše – Gao Xingijan, 2010).

Vize a vidění

Při letošních volbách do parlamentu se ukázalo, že lidé se mohou domluvit, mají-li nějakou vizi a potřebný společenský nástroj. Volebními preferencemi lze vykroužkovat politické dinosaury kterékoli strany. Změny ve společenském aparátu jsou dnes proveditelné beze zbraní. Právě z tohoto důvodu také demokracie v 18. století vznikla na severoamerickém kontinentě.

Rozloučení s Rudolfem Pellarem

10. září 2010 se ve strašnickém krematoriu loučila veřejnost i rodina s překladatelem a šansoniérem Rudolfem Pellarem (29. 2. 1923 Púchov–4. 9. 2010 Praha-Vinohrady)

Komunistická spravedlnost

Z morálního hlediska je zapotřebí zákon o třetím odboji přivítat. Konečně si snad uvědomíme, že právní systém, vzniklý po únoru 1948, byl stejně nespravedlivý jako sovětský po roce 1917, italský po roce 1923, německý po roce 1933. Poúnorový právní systém byl nespravedlivý, protože diskriminoval podstatnou část společnosti a legitimizoval nadvládu a násilí jedné politické síly ve společnosti.

Syndikovat obsah