Pavel Keřkovský

Neznámá evangelia

Kolik máme evangelií? Téměř každý evangelík by ještě nedávno odpověděl, že vlastně jen jedno ve čtyřech podáních – dle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Na počátku osmdesátých let minulého století přeložil Petr Pokorný Tomášovo evangelium. Nyní pod Pokorného vedením a za editorského i autorského přispění J. A. Duse vydává Centrum biblických studií (CBS) „Neznámá evangelia“.

Teologický sborník 2001/1

se tematicky věnuje „Řeči o Bohu“. Přednáška Lenky Karfíkové „Teologie jako hermeneutika víry“ předkládá katolické pojetí teologického výkladu víry. Víru v závislosti na dosavadní katolické tradici definuje jako určitý děj: „víra se děje ve svém vyjádření ve slově, vyznání, symbolu, gestu, uměleckém díle, životě a jednání křesťanských obcí“ (s. 3).

Církev a prožitek

Medard Kehl S. J., učitel dogmatiky na teologické vysoké škole „Sankt Georgen“ ve Frankfurtu nad Mohanem, se ptá: „Kam kráčí církev?“ Ve stejnojmenné publikaci nabízí autor několik výhledů, k nimž by měla církev směřovat. Připomíná přínos druhého vatikánského koncilu, který se pokusil zapojit církev opět do hry a vytáhnout ji z ofsajdu náboženského i kulturního (s. 47).

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli

V každé době se stává otázkou, které postavy z minulosti se prostřednictvím nových interpretací mají spolupodílet na současném dohadování o problémech dneška. Výklady profesora J. M. Lochmana z podzimu 1999 nabízejí dvě jména, s nimiž jsou spojeny duchovní zápasy evangelíků uplynulého 20. století. S T. G. Masarykem se smíme ptát po smyslu humanismu a demokracie.

Kdo má z čeho maturovat?

Povinná maturita z matematiky se stala politickým tématem číslo jedna. Přesná a logická věda nenechala téměř nikoho chladným, ač ze zjištění, že např. 5 + 6 = 11 nikoho nepolije horkost ani nikomu nepřebíhá mráz po zádech. Jde prostě jen o správné tvrzení, logicky nevyvratitelné, tak jak je to v matematice běžné.

Křesťanské hodnoty

V Souvislostech Jana Pokorného (7. 12. 2016 – Křesťanství jako nástroj populistů?) se měly probírat křesťanské hodnoty v návaznosti na protestní dopis Synodní rady ČCE, který jasně vytyčil základní křesťanské hodnoty a odmítl populistické aktivity presidenta Miloše Zemana na zářijových svatováclavských slavnostech 2016, vedených kardinálem Dominikem