Pavel Keřkovský

Náboženský zážitek v postsekulární době

Náboženský zážitek je velmi žádaný sortiment kulturně mediální i náboženské nabídky. Mnohé knihy, filmy i bohoslužebná shromáždění dnes takové zážitky nabízejí. Hitem sezóny jsou knihy, které seznamují s magickým působením hvězd, stromů i kamenů, popřípadě uvádějí do kultu předků a démonů (Hora duše – Gao Xingijan, 2010).

Vize a vidění

Při letošních volbách do parlamentu se ukázalo, že lidé se mohou domluvit, mají-li nějakou vizi a potřebný společenský nástroj. Volebními preferencemi lze vykroužkovat politické dinosaury kterékoli strany. Změny ve společenském aparátu jsou dnes proveditelné beze zbraní. Právě z tohoto důvodu také demokracie v 18. století vznikla na severoamerickém kontinentě.

Rozloučení s Rudolfem Pellarem

10. září 2010 se ve strašnickém krematoriu loučila veřejnost i rodina s překladatelem a šansoniérem Rudolfem Pellarem (29. 2. 1923 Púchov–4. 9. 2010 Praha-Vinohrady)

Komunistická spravedlnost

Z morálního hlediska je zapotřebí zákon o třetím odboji přivítat. Konečně si snad uvědomíme, že právní systém, vzniklý po únoru 1948, byl stejně nespravedlivý jako sovětský po roce 1917, italský po roce 1923, německý po roce 1933. Poúnorový právní systém byl nespravedlivý, protože diskriminoval podstatnou část společnosti a legitimizoval nadvládu a násilí jedné politické síly ve společnosti.

Bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství

– tak zní podtitul knihy Náboženství pro ateisty. Sepsal a jmenným i věcným rejstříkem opatřil Alain de Botton. Autor se prokazuje jako velký znalec mnoha náboženství, včetně křesťanství. Některými konfesemi však zůstal nedotčen.

V Rudolfinu zněly cimbál i saxofon

Oratorium Orbis pictus Zuzany Lapčíkové

Hlídací psi

Jsou mezi námi, snad jste si také všimli. Nepíší na objednávku Murdochů či jiných. Jsou všímaví, zkoumají a píší. Tariq Ali, Adam Drda, Tereza Spencerová, Luděk Navara, Timothy G. Ash, Martin M. Šimečka, Constance Šimonovská – hlídací psi demokracie.

Aby společnost nebyla lhostejná k nespravedlnosti

Každá demonstrace, i ve formě bohoslužebného shromáždění, je legitimní za několika předpokladů.

Kolébka jablek a hrob milionů

Kolébka jablek a hrob milionů, tak zní podtitul knihy Christophera Robbinse Neznámý Kazachstán.

Deprivant není šílený, ale necitlivý

Tváří v tvář brutalitě a násilí máme sklon dělit lidi na dobré a zlé. Žalmistovo měřítko je občansky a ideově vytříbenější. Rozlišuje na oblibující zákon Hospodinův a svévolníky, kteří pojídají druhé jako chleba. Svévolníkem se může stát starousedlík i přistěhovalec, člen zastupitelstva i žurnalista.

Setkání a odstup

Setkávání nad tématy, jehož charakteristickým znakem je kritické a inspirující poodstoupení spojené s novým horizontem, jenž je prosvětlen zábleskem zorného úhlu pravdy, to charakterizuje dialogy Ladislava Hejdánka s mysliteli a básníky českými i světovými, žijícími i minulými.

Nadejde doba solidarity?

Jak se má Evropa chovat k utečencům ze zemí, kde se bojuje? Proč se právně i hospodářsky vyspělá Evropa bojí přílivu těch, pro něž je útěk z rodné země možná jediným východiskem?

Kudy vedla cesta k norimberským zákonům

(K debatě o antisemitismu českých literátů 19. století)

Karel Havlíček Borovský byl vynikající český žurnalista a schopný podnikatel, který dovedl žurnalistickou prací uživit nejen sebe, ale i rodinu. A prosperoval by jistě mnoho let, kdyby mu to úřady nepřekazily a násilně nerozvrátily jeho práci i rodinu.

Člověče, kde jsi?

Tak je nadepsán soubor statí, který vydal Spolek evangelických kazatelů (Eman 2011). Ptají se tak kazatelé evangelia v jednom kázání a třech ranních pobožnostech: Kde se člověče nalézáš? V jakém sociálním kontextu chceš žít? Kam se ubíráš – na jaké štaci právě jsi? Člověče, kde jsi?

Syndikovat obsah