Pavel Keřkovský

Neznámá evangelia

Kolik máme evangelií? Téměř každý evangelík by ještě nedávno odpověděl, že vlastně jen jedno ve čtyřech podáních – dle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Na počátku osmdesátých let minulého století přeložil Petr Pokorný Tomášovo evangelium. Nyní pod Pokorného vedením a za editorského i autorského přispění J. A. Duse vydává Centrum biblických studií (CBS) „Neznámá evangelia“.

Teologický sborník 2001/1

se tematicky věnuje „Řeči o Bohu“. Přednáška Lenky Karfíkové „Teologie jako hermeneutika víry“ předkládá katolické pojetí teologického výkladu víry. Víru v závislosti na dosavadní katolické tradici definuje jako určitý děj: „víra se děje ve svém vyjádření ve slově, vyznání, symbolu, gestu, uměleckém díle, životě a jednání křesťanských obcí“ (s. 3).

Církev a prožitek

Medard Kehl S. J., učitel dogmatiky na teologické vysoké škole „Sankt Georgen“ ve Frankfurtu nad Mohanem, se ptá: „Kam kráčí církev?“ Ve stejnojmenné publikaci nabízí autor několik výhledů, k nimž by měla církev směřovat. Připomíná přínos druhého vatikánského koncilu, který se pokusil zapojit církev opět do hry a vytáhnout ji z ofsajdu náboženského i kulturního (s. 47).