Pavel Keřkovský

Celoroční půst

I křesťané občas hovoří o lidských právech, překonají-li svůj teologický ostych a „církevně-postně-sebeomezovací“ přesvědčení o nepřípadnosti přemýšlení o tom, nač má člověk právo.

Žijeme v občanské společnosti

Americký filosof Francis Fukuyama v roce 1992 v knize Konec dějin a poslední člověk chápal zhroucení socialistického bloku jako potvrzení konce marxistického modelu transformace společnosti. Z východně-evropského hlediska to fakticky znamenalo konec soutěžení tzv. socialismu s tzv. kapitalismem.

Překvapivá vděčnost mladých

Údiv čínského disidenta Šao Ťianga nad vlastizrádným výrokem presidenta Zemana o ochotě učit se od čínských soudruhů stabilizovat společnost, údiv brutálně zbitých nad lží prezidenta Zemana o obyčejnosti policejního zásahu na Národní třídě 17. listopadu („Nebyla to žádná krvavá řež, nebyl to žádný nadstandardní masakr, byla to jen jedna z x demonstrací,“

Strategie kolektivní obrany proti ideologům střetu civilizací

Tvůrce nového kalifátu Islámský stát (IS) Abú Bakr Bagdádí patří k těm, kdo věří, že boj mezi civilizacemi se již rozproudil. Předpokládají to koneckonců i mnozí evropští a američtí žurnalisté a politici, ovlivnění Samuelem Huntingtonem a jeho teorií o střetu civilizací.

600 let poté

s Janou Nechutovou, Janem Štefanem a Pavlem Keřkovským o přijímání podobojí

Pijte z toho všichni

600 let od obnovení vysluhování podobojí

Kacíři získali důstojnost

Pijte z toho všichni

600 let od obnovení vysluhování podobojí

Umění paradoxu

Humor a ironie biblických proroků ožívají v Ježíšově výroku, že „snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“

Mark Twain a náboženství

Hledíme-li na náboženství jako na materiál ke konzumu spirituálních hodnot, pak mají pravdu sociologové, a je možné hovořit o „náboženském trhu“ a o „tržním boji o klienta“.

Transformace církevního života je přede dveřmi a někde již začala

Debata o „církevních restitucích“ na stránkách Protestanta (1/2014, 2/2014) se konečně dostala do vyhraněné polohy. Začínají se ostřeji rýsovat postoje jejich kritiků i zastánců. Odpůrci tvrdí, že nejde o „vyrovnání některých majetkových křivd“, ale že před nás dějiny staví test mravní odolnosti, zda odoláme nástrahám mamonu. Církev má být chudá.

Kultura školy před rokem 1989 a po něm

Dana Moree, Učitelé na vlnách transformace

Náboženské kořeny lidských práv

V předvánočním čase minulého roku proběhla v Lidových novinách diskuse o původu lidských práv mezi historikem Ivo Cermanem a filosofem Miloslavem Bednářem.

Společenská odpovědnost

Muzeum jako výraz svědomí

Na počátku třetího tisíciletí si Velká Británie hluboko sáhla do svědomí a roku 2001 založila v Liverpoolu „Muzeum mezinárodního otroctví.“ Zjitřené svědomí anglické veřejnosti a mezinárodní ostuda zřejmě přiměla tehdejšího premiéra Tonyho Blaira, aby se v roce 2007 omluvil mezinárodní veřejnosti za týrání a

Soumrak demokracie neprožíváme

Neblížíme se nutně ke konci jedné epochy,

jak se domnívá Jakub Ort v článku Liberální demokracie… (Prot 8/2013). Současné aktivity státních zastupitelství spíše svědčí o tom, že soudnictví se po dvaceti letech postavilo na nohy a je skutečně nezávislé.

Za Kralickou do Kralic (13.–15. září 2013)

Nejsme první ani poslední,

Veřejný prostor se zneužíval již na úsvitu evropské civilizace

Čtěte Slavoje Žižeka, budete in. Slovinský filosof přednáší i demonstruje v mnoha evropských městech, včetně Prahy, občas zajede i do New Yorku. Nejvíce je rozjitřen nespravedlnostmi globalizovaného kapitalismu. Je pro něj synonymem všeho zla. Společenskou rozrůzněnost do skupin a spolků považuje za chybu.

2.266.593.186… aneb nad aktuálním vývojem vztahů státu a (nejen evangelické) církve

debata Petra Pazdery Payna a Pavla Keřkovského

Mezi 12. a 16. červnem proběhla po mailu debata mezi dvěma členy širšího kolegia redakce Protestanta, jejíž hlavní body prostředkujeme, zejména jako podnět k dalšímu rozhovoru mezi křesťany i jinde. 

Nebezpečná bezradnost a matení pojmů

Příspěvek k diskusi o „totalitnosti“

Kázání Pavla Keřkovského „Mainstreamový“ pohled na restituce Čtení: Lukáš 24,13-28

L 24, 28

Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě

a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.

Vybojovaná svoboda Hanse Künga

Křesťanský teolog Hans Küng je jedním z architektů II. vatikánského koncilu. Progresivní část katolické církve začala v 60. letech minulého století reformovat staletou instituci a poznenáhlu přibližovat k demokratickým principům moderního světa (aggiornamento).

Syndikovat obsah