Pavel Keřkovský

Nutná změna našeho přístupu k migrantům

„Nastal čas skoncovat s bulvárně-mediálním mlžením, že opakované a často neúspěšné pokusy několika stovek uprchlíků ilegálně vstoupit do Británie tunelem pod kanálem La Manche lze přirovnávat k lodní invazi chystané Hitlerem na podzim roku 1940.“ Takto se ozvalo britské veřejné mínění, reprezentované komentátorem Alanem Travisem z The Guardian (31. 7

Jan Hus i František z Assisi

Dva svědkové stále inspirující

Překonání strachu z kacířství

Hus se nepovažoval za výjimečný případ. Věděl o dalších, kteří usilovali o reformu církve. Proto si vážil dlouholetého přítele Jeronýma Pražského, který byl později popraven v Kostnici stejně potupným způsobem.

Byl Hus pro upalování kacířů?

Někteří lidé s velkým zadostiučiněním tvrdí, že Hus sice odvážně a neústupně bránil pravdu až do smrti, ale přece jen byl dosti naivní a zbytečně tvrdohlavý, protože svou neústupností ničeho nedosáhl, církev nezměnil. A prý se příliš nelišil od svých soudců, protože i on prý schvaloval trest smrti pro kacíře.

Celoroční půst

I křesťané občas hovoří o lidských právech, překonají-li svůj teologický ostych a „církevně-postně-sebeomezovací“ přesvědčení o nepřípadnosti přemýšlení o tom, nač má člověk právo.

Žijeme v občanské společnosti

Americký filosof Francis Fukuyama v roce 1992 v knize Konec dějin a poslední člověk chápal zhroucení socialistického bloku jako potvrzení konce marxistického modelu transformace společnosti. Z východně-evropského hlediska to fakticky znamenalo konec soutěžení tzv. socialismu s tzv. kapitalismem.

Překvapivá vděčnost mladých

Údiv čínského disidenta Šao Ťianga nad vlastizrádným výrokem presidenta Zemana o ochotě učit se od čínských soudruhů stabilizovat společnost, údiv brutálně zbitých nad lží prezidenta Zemana o obyčejnosti policejního zásahu na Národní třídě 17. listopadu („Nebyla to žádná krvavá řež, nebyl to žádný nadstandardní masakr, byla to jen jedna z x demonstrací,“

Strategie kolektivní obrany proti ideologům střetu civilizací

Tvůrce nového kalifátu Islámský stát (IS) Abú Bakr Bagdádí patří k těm, kdo věří, že boj mezi civilizacemi se již rozproudil. Předpokládají to koneckonců i mnozí evropští a američtí žurnalisté a politici, ovlivnění Samuelem Huntingtonem a jeho teorií o střetu civilizací.

600 let poté

s Janou Nechutovou, Janem Štefanem a Pavlem Keřkovským o přijímání podobojí

Pijte z toho všichni

600 let od obnovení vysluhování podobojí

Kacíři získali důstojnost

Pijte z toho všichni

600 let od obnovení vysluhování podobojí

Umění paradoxu

Humor a ironie biblických proroků ožívají v Ježíšově výroku, že „snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“

Mark Twain a náboženství

Hledíme-li na náboženství jako na materiál ke konzumu spirituálních hodnot, pak mají pravdu sociologové, a je možné hovořit o „náboženském trhu“ a o „tržním boji o klienta“.

Transformace církevního života je přede dveřmi a někde již začala

Debata o „církevních restitucích“ na stránkách Protestanta (1/2014, 2/2014) se konečně dostala do vyhraněné polohy. Začínají se ostřeji rýsovat postoje jejich kritiků i zastánců. Odpůrci tvrdí, že nejde o „vyrovnání některých majetkových křivd“, ale že před nás dějiny staví test mravní odolnosti, zda odoláme nástrahám mamonu. Církev má být chudá.

Kultura školy před rokem 1989 a po něm

Dana Moree, Učitelé na vlnách transformace

Náboženské kořeny lidských práv

V předvánočním čase minulého roku proběhla v Lidových novinách diskuse o původu lidských práv mezi historikem Ivo Cermanem a filosofem Miloslavem Bednářem.

Společenská odpovědnost

Muzeum jako výraz svědomí

Na počátku třetího tisíciletí si Velká Británie hluboko sáhla do svědomí a roku 2001 založila v Liverpoolu „Muzeum mezinárodního otroctví.“ Zjitřené svědomí anglické veřejnosti a mezinárodní ostuda zřejmě přiměla tehdejšího premiéra Tonyho Blaira, aby se v roce 2007 omluvil mezinárodní veřejnosti za týrání a

Soumrak demokracie neprožíváme

Neblížíme se nutně ke konci jedné epochy,

jak se domnívá Jakub Ort v článku Liberální demokracie… (Prot 8/2013). Současné aktivity státních zastupitelství spíše svědčí o tom, že soudnictví se po dvaceti letech postavilo na nohy a je skutečně nezávislé.

Za Kralickou do Kralic (13.–15. září 2013)

Nejsme první ani poslední,

Veřejný prostor se zneužíval již na úsvitu evropské civilizace

Čtěte Slavoje Žižeka, budete in. Slovinský filosof přednáší i demonstruje v mnoha evropských městech, včetně Prahy, občas zajede i do New Yorku. Nejvíce je rozjitřen nespravedlnostmi globalizovaného kapitalismu. Je pro něj synonymem všeho zla. Společenskou rozrůzněnost do skupin a spolků považuje za chybu.

Syndikovat obsah