Pavel Hlaváč

Sáhnout si do ran tohoto světa

Československá církev v letech 1939–45

Církev československá husitská a ÚSTR vydaly koncem roku 2017 knihu Martina Jindry: Sáhnout si do ran tohoto světa s podtitulem Persekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945.

K rozhovoru v Protestantu o Chartě 77

Mezi svobodami, které se vrátily do naší vlasti po listopadu 1989, byla i svoboda tisku. Je to potřebná a krásná květinka, ale je velmi křehká, lze ji snadno vyrvat. Tak to ve čtyřicátém osmém spáchali komunisté podle stalinského vzoru. Takto vyrvanou (s krátkým přerušením 1968/1969) ji drželi až do posledních dnů 1989.

Byl boj na zemi

rozhovor s Pavlem Hlaváčem, emeritním farářem ČCE a bývalým dokumentaristou Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV)

Na letošním kurzu Spolku evangelických kazatelů ses pokoušel vést jakýsi řez napříč synody ČCE. Jaký byl základní motiv?

Vznikají nová měřítka, podle kterých se měří lidská důstojnost a užitečnost

Toto druhé „Okénko do dob totality“ (viz Protestant 4/06) nebude osobní. Po vydání Nových církevních zákonů v roce 1949, které ustanovovaly státní dohled nad církvemi, se prolomily hradby mezi vnitřními záležitostmi církví a totalitním nárokem komunistické moci. Státní dohled v terénu prováděli okresní církevní tajemníci (OCT).

A v Tylově divadle se aplaudovalo

Člověk se stále cítí mladým, jenže roky přibývají a po šedesátce se stáváte pamětníkem. Bohudíky, doba komunistické totality se nám stala minulostí. Kde kdo sepisuje, jak to bylo. Často se mi při čtení těch i oněch memoárů zdá, že to přece jen bylo poněkud jinak. Každý má zřejmě jinou historickou zkušenost. Každé osobní vzpomínání je subjektivní.

Blahoslav Hrubý a časopis RCDA

V předchozích dvou číslech (Pt 5 a 6/2007) jsme sledovali dramatickou životní pouť statečného křesťana a přece zapomenutého svědka, Blahoslava Hrubého.

Zapomenutý svědek Blahoslav Hrubý

V druhém pokračování vzpomínky na evangelického faráře Blahoslava Hrubého podrobněji osvětlíme některé momenty jeho dobrodružného života především prostřednictvím citátů z jeho vlastních článků či textů jeho souputníků.

Statečný křesťan Blahoslav Hrubý

Jako první část vzpomínky na výraznou osobnost Blahoslava Hrubého, evangelického faráře, amerického vojáka, novináře, bojovníka za demokracii a lidská práva, uveřejňujeme článek, který bude v analogické podobě publikován ve Francii (jedná se s redakcí časopisu L’Amitié franco-tchéco-slovaque v Nancy a s redakcí protestantského týdeníku Réforme).

Dobrý boj provedli

Odpěrači vojenské služby a jejich historie   

V Literární kavárně nakladatelství Academia byla ve středu 6. února t. r. představena pozoruhodná kniha: A nepozdvihne meč…(Academia 2007), pojednávající v řadě příspěvků o Odpírání vojenské služby v Československu v letech 1948–1989.

Syndikovat obsah