Miloš Rejchrt

Dopis Miloše Rejchrta synodní radě ČCE

Vážená sestro a vážení bratři,

Váš dopis sborům ze dne 2. 9. 1992 ve věci seznamu uveřejněného v periodiku Rudé krávo“ oceňuji jako krok správným směrem. Sice dost pozdě, ale přece vedeni církve nahlédlo a dalo vědět, že svými vinami a selháními, která nám bolestné pracují v zádech, se ještě dlouho budeme trápit a nevědět rady. To jen Bůh si s nimi ví rady a jsem proto rád, že se bezradnost nás hříšníků vůči našemu hříchu ozývá i v bezradném tónu Vašeho dopisu.

Naše zkušenost a tržní ekonomika

proslov Miloše Rejchrta na shromáždění Konference evropských církví v Praze dne 5. 9. 1992

Vy, sestry a bratří, kteří jste přijeli ze Západu, ocitli jste se v zemi zchudlé a poničené. Přesto máme něco, co vám můžeme nabídnout: svou zkušenost. Jsme dokonce povinni vám ji předat a tato povinnost mne osvobozuje od zdvořilostí a diplomatického taktu.