Miloš Rejchrt

Poslušně hlásím, zmrzneme

Broučci Jana Karafiáta jsou literatura pro dospělé až stárnoucí, mládeži možná nepřístupná. Když jsem byl dítě, měl jsem raději Ferdu Mravence a Timura a jeho partu. Broučci mi příliš připomínali háčkované dečky, napouštěné cukrem, které nám nosila taková hodně stará paní, která ještě Karafiáta pamatovala.

Protest jako dluh a úkol

Protestantský chorál „Pán Bůh je síla má“ neplánovaně, ale případně zazněl 31. října 2017 na počátku večera v Knihovně Václava Havla v Praze. Podle síly zpěvu bylo zřejmé, že evangelíci mají převahu, ale během debaty se ukázalo, že přišli i mnozí další příznivci církevní i mimocírkevní.

Pro homine 2017 / Přehodnocení všech hodnot

Nálezce pokladu jde a koupí pole, neboť shledal, že hodnota v poli nalezených cenností je vyšší, než cena, kterou za pole zaplatí. I toto Ježíšovo podobenství připomíná, že hodnoty nepadají z nebe, nýbrž už jsou tu, byť ležely někdy skryty a nepovšimnuty a čekají, až je někdo objeví.

Zpochybnění svobody projevu

Loni na podzim byl obviněn farář Protivínský z Rakvic kvůli tomu, že veřejně šířil varování před komunisty jakožto hrozbou demokracii. Bezprostředně po medializování kauzy byl omilostněn. V té době byl naopak odsouzen nakladatel M. Zítko, stíhaný za vydání Hitlerova Mein Kampf. V této souvislosti se objevily hlasy, že svoboda slova je u nás respektována výběrově (např.

Kus cesty s Janem Šimsou

Čerstvě patnáctiletý, vydal jsem se v pátek 27. října 1961 autostopem do Kláštera nad Dědinou. Rodičovský souhlas k opuštění domova jsem získal snadno, stačilo nahlásit, že jedu na setkání evangelické mládeže.

Kde se dva neb tři sejdou

Rozhovor s Milošem Rejchrtem

MP: Kdo znal jen tvé jméno, byl možná udiven, že se s ním po 17. listopadu ve sdělovacích prostředcích nesetkal (vyjma jeden rozhovor v LN). Mohl se tak ptát, co s nim je, všichni už mají nějaké funkce. vyjadřují se, píše se o nich.

Doznání, že klíč k dějinám nemáme

rozhovor s Milošem Rejchrtem

V říjnu roku 1990, tedy necelý rok po 17. listopadu, s tebou dělal rozhovor do Protestantu Michal Plzák. Jaké jsi měl pocity, když sis rozhovor s odstupem necelého čtvrt století znovu četl? Překvapilo tě něco?

Církev v ekumenické frontě

Každý zákon má nějaké nadprávní pozadí, do formulací jednotlivých paragrafů se promítá i obraz světa, který je zákonodárci vlastní. V případě zákona č. 428/2012 Sb.

Politické preference nekázat

rozhovor s Milošem Rejchrtem

Po Tadeuszovi Mazowieckém, Aleně Wagnerové, György Vargovi, Adamu Michnikovi, Jaroslavu Šabatovi, Vladimíře Dvořákové, Antonu Ottem a Barbaře Coudenhove-Kalergiové se stal laureátem Ceny Listů Pelikán za rok 2013 evangelický duchovní, jeden z mluvčích Charty 77, teolog, publicista a textař Miloš Rejchrt. Přinášíme záznam debata po předání ceny.

Promluva o lidských právech

10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN dokument zvaný Všeobecná deklarace lidských práv.

Z čistého nebe?

Napadení Gruzínské republiky nebyl blesk z čistého nebe. Nebe totiž není čisté, mimo jiné proto, že po desetileté přestávce na něm od 17. srpna 2007 opět ve dne v noci létají současně čtyři ruské strategické bombardéry s jadernými střelami: je to prý, podle Putina, nevyhnutelné pro ruskou bezpečnost.

Kázeň zo služieb Božích na začiatku konferencie Cesta k slobode

povedaná v evanjelickom kostole v Ružomberku 20. 11. 2009

Galatským 5,1: „Kristus nás osvobodil ke svobodě. Stůjte proto pevně a nenechte si na sebe zase vložit otrocké jho.“

Sestry a bratří,

Vyobcován za statečnost

Řeč k 30. výročí úmrtí MUDr. Františka Kriegla

Kdybychom se tu sešli o něco dřív, 16. října, bylo by to bývalo na den přesně 40 let, co ve Sněmovně lidu ČSSR zazněla tato slova:

Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno

V souvislosti s projednávaným návrhem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi se Český bratr (1/2012) zeptal: „Jaký objem komunisty ukradeného církevního majetku se vrátí ČCE?“ Na tuto otázku odpověděl náměstek synodního seniora Pavel Stolař:

Pohřbívání mluvčích

Proslov na setkání k 35. výročí Charty 77

Syndikovat obsah