Martin C. Putna

Poznámky pozdního příchozího Protestant Po, 15/10/2018 - 09:23

Poznámka personální čili nultá: Následující poznámky jsou ryze subjektivní. Vycházejí ze zkušenosti někoho, kdo se celý dospělý život zabývá dějinami křesťanstva českého i evropského.