John Miller

ex-moderátor Skotské církve

Kázání reverenda Johna Millera

ke 100. výročí Balfourovy deklarace

Čtení: Micheáš 6,6–8, Jan 4,19–26

Ve jménu Otce I Syna I Ducha svatého. Amen

PROTESTOR - příloha Protestanta č. 8/2011

Skotská reformace – duchovní událost

Skotská církev

(The Church of Scotland) se řadí svým stylem, vyznáním a tradicí mezi církve, označené jako reformované. Sama sebe vidí prvořadě jako církev křesťanskou, posléze jako reformovanou a teprve na třetím místě jako církev skotskou.

Syndikovat obsah