Jiří Šamšula

Církev ve virtuálním prostoru

V minulém čísle jsme přinesli anketu na téma kazatelé, sbory a zvěstování ve virtuálním prostoru během „korontény“. Počínaje tímto číslem budete moci sledovat řadu textů, které se tyto dojmy a zkušenosti (pro leckoho první) pokusí zařadit do širších souvislostí. Budeme vděčni, pokud na texty zareagujete a o tématu vznikne rozhovor.

Jak má církev mluvit k svým současníkům? Protestant Pá, 24/04/2020 - 09:26

K debatě o tzv. strategickém plánu

Co je theologicky konzervativní?

I. Konzervativní a liberální – pouze nálepky?

Na stránkách Protestanta se začala vést debata o tom, co je konzervativní a co liberální. A jaké místo mají v evangelické církvi lidé, kteří tato slova užívají ať jako sebeoznačení, ať jako polemické nálepky. (č. 9 a 10/18 a 1/19) Týkalo se to pak obzvlášť slova „konzervativní“.

Žena! Žena! Jen žena?

Po delší době otvíráme překladatelský klub Protestanta, tentokrát nad jedním z textů, které autoritativně stavějí ženu do podřadného postavení. Původně bylo připraveno jako ranní pobožnost pro Farářský kurz 25. ledna 2017

Biblický text, který nás dnes může inspirovat, čteme v 1 Tm 2,7–15: