Jiří Šamšula

Protestor 1/2021 Na písně je i smrt krátká Protestant Pá, 22/01/2021 - 15:45

(Svatopluk Karásek 1942 – 20. 12. 2020)

Církev ve virtuálním prostoru

V minulém čísle jsme přinesli anketu na téma kazatelé, sbory a zvěstování ve virtuálním prostoru během „korontény“. Počínaje tímto číslem budete moci sledovat řadu textů, které se tyto dojmy a zkušenosti (pro leckoho první) pokusí zařadit do širších souvislostí. Budeme vděčni, pokud na texty zareagujete a o tématu vznikne rozhovor.

Co je theologicky konzervativní?

I. Konzervativní a liberální – pouze nálepky?

Na stránkách Protestanta se začala vést debata o tom, co je konzervativní a co liberální. A jaké místo mají v evangelické církvi lidé, kteří tato slova užívají ať jako sebeoznačení, ať jako polemické nálepky. (č. 9 a 10/18 a 1/19) Týkalo se to pak obzvlášť slova „konzervativní“.